Klokken luiden als oproep tot vrede

Op vrijdag 4 oktober zal een groot aantal kerken, waaronder onze Maria Virgo Regina kerk, meedoen met de landelijke oproep door de Franciscanen voor het luiden van de klokken om 14:00 uur als een oproep tot vrede, verzoening en verbroedering.
De actie, FranciscanCall4Peace, herdenkt op de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi een bijzondere ontmoeting van 800 jaar geleden. In september 1219, midden in de kruistochten, trok Franciscus vanuit het kruisvaarderskamp in Damiette ongewapend de sultan van Egypte tegemoet. Hij wilde met hem spreken! Door Franciscus gastvrij te ontvangen doorbrak moslimsultan Malek Al-Kamil het heersende vijandsbeeld. Te midden van het oorlogsgeweld kwam het tot een vredevolle ontmoeting tussen beide mannen.
Terug in Italië ging Franciscus door middel van klokgelui oproepen tot gebed, zoals hij de islamitische muezzins vanaf de minaretten had laten doen. Ook schreef hij de ’Lofzang op de Allerhoogste God’, waarin hij God aanroept met 33 namen, geïnspireerd op de ‘99 Schone Namen voor Allah’.

Ook in onze tijd is er nood aan bruggenbouwers, aan mensen die elkaar de hand reiken. In heel het land zullen daarom op vrijdag 4 oktober om 14.00 uur klokken luiden.

Oproep om de klok te luiden en te bidden voor vrede op vrijdag 4 oktober om 14.00

Dit jaar valt 4 oktober, de geboortedag van Franciscus, op een vrijdag. De dag waarop moslims in de moskee het middaggebed houden.
De Franciscaanse beweging roept daarom op om, liefst wereldwijd, zoveel mogelijk klokken te laten luiden om 14.00 uur, het moment van het vrijdaggebed.
En om op dat moment de ‘Lofzang op de Allerhoogste God’ te bidden, zoals de moslims op dat moment de ‘99 schone namen van Allah’.
“Om Franciscus’ verlangen waar te maken, om die belangrijke ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan te gedenken en vooral om in verbondenheid met onze moslimbroeders & -zusters samen te bidden voor vrede, om een hoopvol teken te geven met alle mensen van goede wil.”

Hieronder linken naar:

Hartelijke groet met Vrede en alle goeds.