Parochiedag verslag 2019

Op zondag 22 september was er weer de jaarlijkse Parochiedag in onze geloofsgemeenschap. Een verslag in twee delen:

De viering:
(door Arno de Bruin)

Het was prachtig weer en vele parochianen waren naar de kerk gekomen. Op het altaar stond een groot koor met leden van het gemengd koor, het kinderkoor en Arsis. De viering was zorgvuldig voorbereid en de koren hadden duidelijk veel gerepeteerd en waren goed ingezongen. Marian Bolscher ging voor en Willem van Wingerden was lector.
De viering had als titel “………. zorgvuldig rent-meesterschap”. Marian Bolscher gaf aan het begin van de viering aan dat de puntjes wellicht beter na de woorden hadden kunnen staan. Na de viering, in ons dagelijks leven, is het aan ons om onze handen uit de mouwen te steken en zodoende bij te dragen aan een ‘betere wereld’. Ieder natuurlijk naar eigen vermogen en talenten. De kinderen lieten dat ook zien in hun verbeelding: het hondje dat aan twee kinderen werd toevertrouwd om op te passen, terwijl de baasjes op vakantie gingen, werd heel goed verzorgd, ook al was dat soms moeilijk. De eigenaars van het hondje waren heel blij toen ze terugkwamen en zagen dat het zo goed ging met hun hondje.
In haar overweging ging Marian verder in op de term ‘zorgvuldig rentmeesterschap’. Het is voor ons mensen niet altijd makkelijk rentmeesterschap op een goede manier in te vullen. Vragen die Marian daarbij – voor ons kerkgangers – stelde was hoe we als mens deze term een plaats geven in ons leven of hoe we de term een plaats kunnen ingeven. Belangrijk, in de ogen van Marian, is het om met zorg om te gaan met alles waarmee we in aanraking komen. Als je met zorg met iets of iemand omgaat, iets goed beheerd, oppassend bent dan kun je tevredenheid ervaren. Bij die zorg hoort ook, aldus Marian, verantwoordelijkheid dragen voor de ander en het andere. Marian gaf daarbij verschillende voorbeelden, zoals: zorg van ouders voor hun kinderen, zorg van leerkrachten voor hun leerlingen, zorg voor elkaar binnen onze geloofsgemeenschap.

Marian sprak de volgende wensen uit:

  • Laten we ons inspannen voor een wereld, voor onze leefomgeving, voor de samenleving, voor onze geloofsgemeenschap.
  • Waar mensen tot leven kunnen komen, waar respect voor elkaar groeit.
  • Waar mensen warmlopen voor elkaar en allerlei voorstellen om de aarde te behouden.
  • Waar vrede en vreugde geen droom is maar realiteit kan worden.
  • Dat is denk ik wat we allemaal graag willen/graag zien, toch…

In het lied dat bij wegzending werd gezongen stond dat God ons erop uitstuurt. Het refrein is meteen een opdracht voor ons allemaal:

“Ga, ga de wereld kleuren met handenvol, vol schitterend licht,
Kom laat de geest gebeuren, de aarde krijgt een nieuw gezicht.”

Aan het eind van de viering had onze locatieraad-voorzitter verheugend nieuws: de uitbreiding van onze parochiezaal kan doorgaan! Er is toestemming van het Bisdom en van het zTB-bestuur.


De activiteiten na de viering:
(door Pieter Boers)

Bij het wakker worden, zondag 22 september, scheen de zon al vrolijk volop in Bennekom. Dat belooft een mooie dag te worden met het vieren van onze parochiedag, we hebben er zin in!!! Het locatiebestuur had aan het gemengd koor gevraagd er deze editie handen en voeten aan te geven en dat hebben we met z’n allen graag gedaan. Het leuke en uitdagende is dat er steeds een andere vrijwilligersgroep een verrassingselementje aan zo’n dag kan geven. De start was natuurlijk een mooie viering met ALLE koren en daarbij viel op dat het kinderkoortje het afgelopen jaar flink gegroeid is. Ze hebben enthousiast meegedaan met de gezamenlijke repetities en het was een lust voor oog en oor hen zo bezig te zien, wat later beloond werd met een daverend applaus. De “klapper” kwam na de viering toen onze locatievoorzitter Peter het woord nam en vertelde dat uiteindelijk het licht op GROEN stond voor de verbouwing van de parochiezaal, dus gaan we naar iets heel moois toe groeien. Peter zette ook Janneke Postma in het zonnetje vanwege haar grote aandeel in het vergaren van geldmiddelen voor de “verbouwingsonkosten” door middel van haar verkooptalenten van eerste klas tweedehands kleding uit haar “Boetiek Maria” op Vlegeldag. Na de viering was er natuurlijk alle tijd om lekker koffie/thee/limonade te drinken en natuurlijk met wat lekkers er bij. Daarna was er voor de liefhebbers een prachtig piano concert, uitgevoerd door Xander Postma, waar velen met volle teugen van genoten. Daarna werd een “plaatsnamen kwis” uitgedeeld en toegelicht door Truus, waar iedereen enthousiast aan begon. Ondertussen werd er een drankje en sapje ingeschonken met lekkere versnaperingen. Binnen en buiten was het een gezellige drukte van belang. Ook werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid lootjes te kopen om de Paaskaars te winnen. Er was tevens gezorgd voor twee heerlijk zelfgemaakte soepen en andere hartige lekkernijen; daaruit blijkt maar weer dat het gemengd koor niet alleen maar goed is in zingen!!! Voor de “jongeren” was in samenwerking met “On The Road” iets leuks verzonnen in de Torenzaal en met wat lekkers er bij. Dat is helaas in het water gevallen, de moeders vertrokken en namen de kinderen mee, heel jammer. Volgend jaar gaan we het weer proberen, maar gaan we het met z’n allen anders aanpakken. Het winnende lootje was no. 381, helaas was de winnaar of winnares niet meer aanwezig om de Paaskaars in ontvangst te nemen, die moet zich dan nog gaan melden bij Pieter Boers. (red.: de gelukkige winnares heeft zich alsnog gemeld). Hans Westendorp met zijn dochter en Ton Gommers waren de winnaars van de “kwis” en konden een mooie kaars in ontvangst nemen. Al met al weer een geslaagde en bijzondere parochiedag waar met plezier op terug gekeken kan worden.
Een hartelijke groet aan allen van het gemengd koor,
Pieter Boers.