Bijeenkomst Seniorenpastoraat op 19 maart 2019

Ook deze keer moesten we, vanwege de vele aanmeldingen, uitwijken naar de kerk van onze geloofsgemeenschap MVR. Om half elf was de kerk lekker warm en werden alle 80-jarigen en ouder ontvangen met een kopje koffie of thee met koek of chocolade. Iedereen vond het weer fijn elkaar te ontmoeten.
Tijdens de inleiding herdacht Marian Bolscher de overleden 80-jarigen van het afgelopen jaar door het aansteken van een kaars. Hierna heette Marian alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder pastor Hans Lukassen en twee nieuwe 80-jarigen.
Pastor Hans Lukassen nam ons mee op zijn reis naar Griekenland, die hij samen maakte met zijn medestudenten van het kleinseminarie. Het was 1973 en Griekenland stond toen onder militair gezag. Het was een avontuurlijke reis! Het begon met de tegenvaller dat de gereserveerde plaatsen in de trein al bezet waren met als gevolg dat ze 3 dagen in het gangpad moesten doorbrengen. Drie uur wachten voor de grens; in Tessaloniki aangekomen moesten ze voldoen aan een bewijs van goed gedrag. De langharige studenten uit Nederland vertrouwden ze niet. Van hieruit reisden ze per bus naar het schiereiland Athos. Op de berg Athos (Heilige Berg) bezochten ze een oud klooster ooit bewoond door heel veel monniken vanuit de hele wereld maar toen, door het bewind van het militair gezag, waren er nog maar 10 monniken over. Ook hier werd het lange haar van de studenten een probleem en hebben ze uiteindelijk hun haar bij elkaar op aanvaardbare lengte geknipt. In het klooster maakten ze kennis met het sobere leven van de monniken, bovendien was het ook nog vasten (1 maaltijd per dag!). De Heilige Berg is toegewijd aan Maria wat inhoudt dat die alleen door mannen mag worden bewoond. De kerken waren prachtig maar communiceren was moeilijk want het klassieke Grieks is geen modern Grieks. Uiteindelijk verbleven zij vier weken in Griekenland waar ze nog vele contacten hebben opgedaan.
De Oosters-orthodoxe kerk is statisch gebleven. Keizer Constantijn heeft een grote rol gespeeld in de Oosterse kerk. Johannes Chrysostomos heeft de oosterse liturgie ooit gestart en ontwikkeld. Tijdens de dienst worden de gelovigen afzijdig gehouden door een iconostase, bij de eucharistie wordt brood en wijn gedeeld met de gelovigen. Tijdens de dienst lopen de mensen door de kerk devoot heen en weer af en toe afgewisseld door liederen. Het rooster van feesten door het jaar heen komt overeen met de westerse kerk.
Het begin van de scheiding tussen de oosterse en de westerse kerk vond plaats in 1054. De westerse kerk heeft de paus als primaat en het celibaat. In de westerse kerk heeft de liturgie wel een ontwikkeling doorgemaakt.
Iconen zijn vensters naar de eeuwigheid waar je zelf deel van uitmaakt en vanuit de diepte van de icoon een blik op de wereld. Hans Lucassen heeft ons vele afbeeldingen laten zien. Vooral de verschillende afbeeldingen van Maria met de betekenis en hoedanigheden die aan Maria zijn toegeschreven.
De prachtige ochtend werd door Hans Lucassen besloten met het gezamenlijk zingen van het gebed Gos-po-di po-mi-lui. “Het ga jullie allen goed”.
Hierna bedankte Marian pastor Hans Lucassen voor de bijzondere wijze waarop hij ons heeft verteld over zijn reis die hij lang geleden maakte naar Griekenland en ons kennis liet maken met de Grieks-orthodoxe kerk en iconen. De ochtend werd door Marian afgesloten met de uitnodiging voor de lunch, heerlijk klaargemaakt door Guus Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Ria Roelofs.

Werkgroep Seniorenpastoraat,
Marian Bolscher, Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein