Seniorenochtend 5 april

Het thema van deze ochtend is: “kloosterleven, toen en nu”

Pastoor Henri ten Have zal gaan vertellen over het hoe en waarom het kloosterleven ontstaan is, de verschillende vormen van kloosters, hoe was het vroeger en hoe is het nu en wat kan het kloosterleven in deze tijd voor ons betekenen.

De ochtend wordt gehouden in de torenzaal en begint om 10.30 uur. We sluiten de ochtend af met een goed verzorgde lunch in de parochiezaal.(eindtijd ong. 13.00 uur)

Alle leden van onze geloofsgemeenschap, die 80 jaar of ouder zijn krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Werkgroep seniorenpastoraat