Verslag bijeenkomst “gevlucht tot in ede… maar dan?”

Op zondag 31 januari kwamen ongeveer 80 mensen, afkomstig uit verschillende kerken, naar onze MVR kerk voor de bijeenkomst “gevlucht tot in Ede…, maar dan?”.
Na ontvangst met koffie en thee werden zij welkom geheten door de voorzitter van het diaconieberaad Laurens Beerepoot. Daarna begaven de mensen zich naar de kerkzaal.
Een heldere en duidelijke presentatie door Greetje Appelman gaf inzicht in de procedure van de vluchtelingenopvang in de Mauritskazerne te Ede. Anja Meeuwissen van de Leemkuil vulde vanuit haar ervaring het verhaal aan over de situatie in Wageningen.
Daarna luisterden wij naar een ervaringsverhaal door een vluchteling.

Wat wordt er aangeboden aan het centrum?
Daarop gaf Dirjanne van Drongelen een helder antwoord en had mooie voorbeelden van wat mensen doen en aanbieden. (Dirjanne verwerkt de gegevens en de hulpvragen in een bestand en regelt de afhandeling).
Daarna was er ook tijd om vragen te stellen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Na afloop van de bijeenkomst was er voor iedereen een kop soep en werd er nog geanimeerd nagepraat.

Alle ingezamelde spullen, en dat was véél, zijn naar de opvang gegaan. Ze waren er erg blij mee. In de week na de presentatie is er nog door een flink aantal mensen die het krantenbericht hadden gelezen, gereageerd. Er is een naaimachine aangeboden, en een zak met wol en breinaalden, en een doos met schriften en potloden door de Alexanderschool. Zelfs kinderen van de school hebben geld ingezameld, Krijn, Babet, Thim, Lotte en Mathijs; dank jullie wel. Het is allemaal naar het goede doel gegaan.
Truus Appelman, lid diaconie