H. Vormsel – opgeven…

Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Kinderen met de leeftijd tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. Op vrijdag 16 januari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond voor vormelingen en hun ouders in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Aanmelden per e-mail bij het vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com). Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347)

Eerste Communie – opgeven…

Op zondag 7 juni 2015 is het weer zover: dan mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de basisschool, hun Eerste Communie gaan doen.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter nog aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347; e-mail: marcelis.vanacker@hetnet.nl).

We starten begin januari met het voorbereidingstraject, dus aanmeldingen graag uiterlijk 14 december a.s doorgeven.

bericht van Melania Zuid-West Veluwe

Van de werkgroep Melania:

We hebben als werkgroep een nieuw project geadopteerd!

Productie en verkoop van bezems

  • Doel: verkrijgen van inkomen en verhogen van sociale status.
  • Geld nodig voor: Aanschaf grondstoffen en gereedschap. Twintig vrouwen zullen het eerste half jaar 2.000 rp verdienen (nu 24 euro) wat daarna kan oplopen tot 3.000/4.000 roepies. Daarnaast zijn ze eigenaar van het project en lid van de federatie.
  • Waar: Vaipur village, Tamil Nadu, Thiruvannamalai district (India)
  • Projectnummer: AZ-IN-9/E
  • Het is een project dat eenmalig wordt gefinancierd door Melania Zuid-West Veluwe

Achtergrondinformatie kunt u vinden op www.Melania.nl
Marianne Albers (Wageningen), Agaath Bosdriez (Veenendaal), Marian Bolscher (Bennekom)

Seniorenbijeenkomst verslag

seniorenbijeenkomst 2014-11

*Onderaan vindt u een verslag van een van de deelnemers en een link naar de foto’s.*

Het onderwerp van deze ochtend was eenzaamheid en verdriet. Liesbeth ter Elst heeft op deze morgen op een hele goede manier dit onderwerp ter sprake gebracht.

Van de 37 aanwezigen, die allen 80 jaar en ouder zijn, kwamen ook een aantal “tips” naar voren hoe om te gaan met oud zijn en eenzaamheid:

Een mooie Sint Maarten optocht

Tijdens de Sint Maarten optocht was het fantastisch weer en er kwamen heel veel kinderen naar de kerk voor het oefenen van de liedjes. Na het oefenen was het al donker buiten. Onder leiding van Sint Maarten te paard, vergezelt door een heel leger ridders en jonkvrouwen, trok de stoet van de vrolijk zingende kinderen met hun mooi verlichte (zelfgemaakte) lampionnetjes achter elkaar door de straten. Bij het Papenpad was een mooi uitzicht op de fakkels en de vuurkorven naast de poort van Amiens. Daar werd het verhaal van Sint Maarten nagespeeld. Na afloop werden er pannenkoeken in de vorm van de mantel van Sint Maarten uitgedeeld. Deze werden vrolijk gedeeld met een naaste naar het voorbeeld van Sint Maarten. Het was een zeer geslaagde tocht.

De Peuter/Kleuter Werkgroep bedankt hierbij alle vrijwilligers voor hun bijdrage en natuurlijk ook alle enthousiaste lopers!

Tot volgend jaar!

Fantastisch lustrumconcert koor Arsis

IMG_3001-01-klein

Op zaterdag 22 november vierde het koor Arsis haar 25-jarig bestaan met een lustrumconcert.
De opkomst was geweldig. De kerk zat vol. Met een slag op de gong werd het concert geopend en viel er stilte….  Het concert begon dan ook met het prachtige lied “Stilte”.
Het programma van het concert bestond verder uit de meest favoriete liederen van de koorleden. Afwisselend werden liederen met gevoel, emotie en vreugde vol overgave gezongen. Het combo ondersteunde hierbij met gitaar, piano en dwarsfluit.
Middels korte teksten werd er tussen enkele liederen teruggeblikt op 25 jaar Arsis. Het concert werd afgesloten met 2 speciale liederen.  “Ik zal er zijn” is de favoriet van alle koorleden en het slotlied was een uitbundig en feestelijk lied uit hun repertoire.
Na de staande ovatie die het koor Arsis in ontvangst mocht nemen, werd de dirigente Conny van den Broek in de bloemetjes gezet. Ter afsluiting werden alle aanwezigen uitgenodigd voor de feestelijke receptie.

Foto’s bekijken?

Live-opname luisteren?

1e zondag van de Advent, 30 november

advent-1eDe 5e zondag in de maand november -de 1e Adventszondag- is er ’s morgens in Wageningen een Titusviering. In de overige 9 lokaties is er dan geen viering.

In onze parochiezaal staat om 12.30 uur de koffie/thee klaar om elkaar te ontmoeten.
Om 13.00 uur verplaatsen we ons naar de kerk. Daar zal het licht van de adventskrans worden ontstoken, zingen we samen en zullen er enkele mooie teksten worden gelezen.
Tijdens dit samenzijn wordt door de M.O.V. een presentatie gehouden over ons project in Bolivia door Mevr.Hans Egberts. Zij heeft vorig jaar een bezoek gebracht aan het project, heeft daar mooie beelden van en kan ons er veel over vertellen.

We hopen dat velen van U aanwezig zullen zijn om zo de adventstijd te openen.
De locatieraad.

Over onze straatkinderen in Bolivia

mov-bolivia-148-logoHeeft u dit voorjaar ook de uitzending gezien van ‘Amor met een snor – Achter Boliviaanse tralies’? Die ging over de echte Latijns-Amerikaanse liefde. Maar ook werd pijnlijk duidelijk hoe de Bolivaanse man soms tegen de vrouw aankijkt en haar behandelt. In El Alto, een stad met bijna een miljoen inwoners op de hoogvlakte nabij La Paz heeft 70% van de meisjes en jonge vrouwen te maken met geweld, veelal in huiselijke kring. Meisjes die te maken hebben met overmatig misbruik vluchten soms weg, om op straat te gaan leven. Zelfs dáár voelen ze zich veiliger dan thuis. Op deze manier proberen ze te overleven, maar dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor hun gezondheid en hun ontwikkeling.
Al 25 jaar helpt ENDA deze kwetsbare groep om hun rechten te verdedigen, hen toegang te geven tot onderwijs en goede zorg. Uiteindelijk zal dit resulteren in een goede re-integratie in de samenleving, waarin de meisjes zich zelfstandig kunnen handhaven.

[Lees verder]

Jongerenprogramma

logo_jongaartsbisdomSpeciaal voor alle jongeren: het jaarprogramma van het aartsbisdom is te vinden op deze speciale website: www.jongaartsbisdom.nl

Jaarprogramma jongerenactiviteiten
Aartsbisdom Utrecht 2014-2015

2014
Openingsfeest: 5 oktober
Saints today: 9 november
Kerstbijeenkomst: 21 december