Parochiedag 2016 verslag

van… Inspiratiedag Laudato Si naar PAROCHIEDAG MVR
Op 25 september vierden we onze jaarlijkse Parochiedag. Dit jaar kozen we een thema, Laudato Si, naar de encycliek van de Paus. zie *1)
We inviteerden Broeder Richard van Grinsven uit Tilburg om aanwezig te zijn. Hij wilde graag komen en zegde toe het Zonnelied, door hem geschreven en op muziek gezet, met ons te zingen.

Daarna begon een periode van intensieve voorbereiding:
De liturgiegroep zoekt teksten en liederen rondom het thema. Als motto voor de viering wordt gekozen : Niet alleen maar samen.
De initiatiefgroep brainstormt over aansprekende ideeën voor de Parochiedag.
Er wordt besloten tot het houden van 3 workshops. Een spreekster uit de Jonker Sloetlaan, initiatiefneemster voor aanleg van de gemeenschappelijke tuin op de gemeentegrond voor hun huizen, wordt hiervoor gevraagd *2). In Wageningen vinden we een spreekster uit de Kamperfoelielaan, waar een 13-jarig kind het initiatief nam voor een energiezuinige buurt. *3). Broeder Richard zegt toe in een workshop te spreken over de geschiedenis en het leven in het klooster. Voor de kinderen komt er een geweldig idee op tafel: Het bouwen van een bijenhotel. Hiervoor wordt contact gezocht met tuincentra en met de scholen. Hout van onze Hemelboom blijkt nog beschikbaar, bamboe wordt met graagte geleverd en dennenappels zijn ook beschikbaar.
De werkgroep kindervieringen bezint zich op een duidelijke Verbeelding door de kinderen. Alle koren oefenen 3 weken achtereen om elkaars’ liederen in te studeren.
De leden van het gemengd koor beraden zich over biologische soepen en hapjes.
En dan is het bijna 25 september…
De broeder belt dat hij zij zangstem kwijt is…
– Geen nood; er komt wel een oplossing.

zonneliedOp 25 september luidt – Broeder Zon – de dag in. De koren zingen vereend en de prachtige liederen lijken hun best te doen om de mooiste te zijn.
De drie dirigenten zingen met elkaar het Zonnelied van Sint Franciscus. Broeder Richard houdt een preek waarvan we wel even echt stil worden en de kinderen maken met hun Verbeelding wel zeer duidelijk dat Milieu een zaak is van Samen en Niet Alleen. En… er zijn zo’n 200 mensen gekomen !

Na de viering is er koffie met lekkers. De workshops worden fantastisch bezocht.
Het verhaal van de broeder spreekt aan en de 2 dames maken duidelijk dat een milieu-initiatief in je buurt wel degelijk ook sociaal positieve effecten heeft.
De kinderen zijn intussen erg druk met zaagjes, boren, spijkers en hamers. Het wordt een solide bijenhotel.
Ook zijn er zaadjes voor fleurige bloemen. Daar zullen de bijen op afkomen! Wie wil krijgt een zakje met zaadjes mee; voor in de eigen tuin.
Daarna zijn er soepen, pannenkoeken, salades en meer om de “honger” te stillen.

Er volgen toespraken om de gasten te bedanken.
Daarna wordt de paaskaars verloot. De gelukkige is dit jaar mevrouw Van Eijk.

Het opruimen en schoonmaken is snel klaar: Niet alleen maar samen. Ook hier.

2016. Een mooie Parochiedag met een belangrijk thema.

Riet Kroes


*) De landelijke oecumenische inspiratiedag Laudato Si (Wees geprezen) in april in de Brinkstraatkerk was zodanig inspirerend dat de mensen die daar aanwezig waren het initiatief namen om de Parochiedag van onze geloofsgemeenschap te stellen in het thema van Laudato Si, de encycliek van Paus Franciscus over onze Moeder Aarde, de Schepping, waarin wij ons als hoveniers hebben te gedragen. De Aarde, die ons draagt en die wij niet mogen uitputten, temeer daar uitputting van de aarde gaat ten koste van de allerarmsten onder Gods’ schepselen.

*2) meer info over het tuinplan aan de Jonkersloetlaan: www.voortuinbennekom.nl

*3) Energie sparen in het stookseizoen in competitie verband: www.klimaatstraatfeest.nl