Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie

Aanpassing adviezen voor onze MVR kerk vanaf 16 april
Locatieraad en pastoraatsgroep MVR hebben besloten de adviezen tot versoepeling vanuit de parochie over te nemen. Dat betekent:

  • dat met ingang van Paaszondag de collectes weer worden gehouden tijdens de viering en
  • de collectemandjes weer kunnen worden doorgegeven.
  • Communie uitdelen in de kerk wordt voorlopig nog alleen door de voorganger gedaan. Dit om te voorkomen dat er twee rijen kerkgangers naast elkaar in het middenpad lopen.

De andere adviezen blijven zoals ze zijn:

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS!
2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet meer verplicht.
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet dringen wordt.
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede.
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.

Na de viering is er koffie en gelegenhied tot napraten. buiten op het kerkplein.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.