Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie
Vanaf november 2021 zijn de regels weer wat strakker! 

08-01-2022:
De bisschoppen hebben besloten het aantal kerkgangers te beperken tot 50 en het aantal zangers tot 4. Ons parochiebestuur neemt deze regels over. Reserveren voor vieringen is (voorlopig) niet nodig, omdat er meestal niet meer dan 50 kerkgangers bij onze vieringen zijn.

Tijdens vieringen is anderhalve meter afstand houden verplicht, evenals het dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen in de kerk. U mag zelf uw plek in de kerk kiezen, maar ga alleen zitten op plaatsen waar kussens en een liturgieboekje liggen; zo is de anderhalve meter gewaarborgd. Volg de aanwijzingen van de plaatswijzer op.

01-12-2021:
Sluiting kerken om 17:00 uur.

19-11-2021:
Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten is anderhalve meter afstand houden verplicht evenals het dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen in de kerk.
U mag nog zelf uw plek in de kerk kiezen, maar ga alleen zitten op plaatsen waar kussens liggen; zo is de anderhalve meter gewaarborgd.
Het parochiebestuur heeft besloten dat koffiedrinken voorlopig niet is toegestaan.

13-11-2021:
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Kort samengevat:
Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten is anderhalve meter afstand houden verplicht evenals het dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen in de kerk. U mag nog zelf uw plek in de kerk kiezen, maar ga alleen zitten op plaatsen waar kussens liggen; zo is de anderhalve meter gewaarborgd.

De parochie zalige Titus Brandsma én onze locatie Maria Virgo Regina nemen het advies van de bisschoppen over.
Dat betekent:
1. Blijf thuis als u of uw naasten corona gerelateerde klachten hebben
2. Zorg voor goede hygiëne als handen wassen en ontsmetten, hoesten en niezen in de ellenboog
3. Draag een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk
4. Houd de anderhalve meter afstand in acht.
5. Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden, is meezingen NIET toegestaan.
6. Geen handen schudden bij de vredeswens.
7. Het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde handen. Het kuchscherm blijft; de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken. Communie op de tong is niet toegestaan.
8. Collectemandjes blijven achterin de kerk staan
9. De wijwaterbakjes blijven leeg.

Fleecedekens
De kerk wordt weer verwarmd nu het kouder wordt, maar de ramen blijven open om voor voldoende ventilatie te zorgen. Mocht u het te koud vinden, er liggen fleecedekens achterin de kerk.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.