Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie

Aanpassing adviezen voor onze MVR kerk vanaf 16 april
Locatieraad en pastoraatsgroep MVR hebben besloten de adviezen tot versoepeling vanuit de parochie over te nemen. Dat betekent:

  • dat met ingang van Paaszondag de collectes weer worden gehouden tijdens de viering en
  • de collectemandjes weer kunnen worden doorgegeven.
  • Communie uitdelen in de kerk wordt voorlopig nog alleen door de voorganger gedaan. Dit om te voorkomen dat er twee rijen kerkgangers naast elkaar in het middenpad lopen.

De andere adviezen blijven zoals ze zijn:

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS!
2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet meer verplicht.
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet dringen wordt.
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede.
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.

Na de viering is er koffie en gelegenhied tot napraten. buiten op het kerkplein.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.