Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Maatregelen en protocol ivm corona

Info omtrent de Corona maatregelen: 

Aangepast protocol naar de kerk komen.
Per 1 juli zijn er landelijk enkele verruimingen geweest in de landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisdommen. Ons protocol “naar de kerk komen” is hierop aangepast. Er kunnen sinds 1 juli meer mensen een viering bijwonen maar de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft. Er kunnen meer cantors zingen maar koorzang mag niet evenmin als meezingen in de kerk. Het reserveren voor het bijwonen van een viering blijft de komende tijd in stand.

 

Maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek

Vanaf eind juni starten de vieringen in onze MVR kerk weer
Per 1 juli zijn er landelijk enkele verruimingen geweest in de landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisdommen. Ons protocol “naar de kerk komen” is hierop aangepast. Er kunnen sinds 1 juli meer mensen een viering bijwonen maar de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft. Er kunnen meer cantors zingen maar koorzang mag niet evenmin als meezingen in de kerk. Het reserveren voor het bijwonen van een viering blijft de komende tijd in stand.

In onze kerk zijn er bij een eucharistieviering maximaal 54 zitplaatsen en bij een woord- en gebedsviering maximaal 80 zitplaatsen beschikbaar. Er worden deze zomer alleen eucharistievieringen en woord – en gebedsvieringen gehouden.

Corona-maatregelen
De landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisschoppen zullen worden gevolgd. Dit betekent onder meer dat men zich van te voren dient aan te melden voor vieringen en dat in en om de kerk de 1,5 meter-regel in acht wordt genomen.

Er is een gebruiksplan voor de kerk opgesteld door leden van pastoraatsgroep, kosters en locatieraad. Een korte samenvatting “Maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek” verder lezen