Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Maatregelen en protocol ivm corona

Info omtrent de Corona maatregelen: 

Aangepast protocol naar de kerk komen.
Per 1 juli 2020 zijn er landelijk enkele verruimingen geweest in de landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisdommen. Ons protocol “naar de kerk komen” is hierop aangepast. Er kunnen sinds 1 juli 2020 meer mensen een viering bijwonen maar de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft. Er kunnen meer cantors zingen maar koorzang mag niet evenmin als meezingen in de kerk. Het reserveren voor het bijwonen van een viering blijft de komende tijd in stand.

 

Maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek

Vieringen met kerkgangers vanaf 7 maart 2021
De locatieraad heeft besloten om in principe vanaf 7 maart weer 30 kerkgangers bij de vieringen toe te laten. Uiteraard worden de ontwikkelingen met betrekking tot besmettingen nauwlettend in de gaten gehouden, net als de aanbevelingen vanuit het Aartsbisdom Utrecht.

Er zal opnieuw met het aanmeldingssysteem worden gewerkt, net als van juli tot en met december 2020 het geval was.
U bent van harte welkom!

 

Corona-maatregelen
De landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisschoppen zullen worden gevolgd. Dit betekent onder meer dat men zich van te voren dient aan te melden voor vieringen en dat in en om de kerk de 1,5 meter-regel in acht wordt genomen.

Er is een gebruiksplan voor de kerk opgesteld door leden van pastoraatsgroep, kosters en locatieraad. Een korte samenvatting hiervan vindt u hieronder:

 1. Dringend verzoek: bent u verkouden, hebt u koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
 2. Kom alleen naar de viering nadat u GERESERVEERD hebt. Zie verder onder ‘reserveren’.
 3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. Kerkbezoekers worden buiten in het portaal opgevangen en gevraagd naar reservering én gezondheid.
 4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw huisgenoot is.
 5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in een mandje worden gelegd.
 6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
  Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedeponeerd.
 7. Ontsmet uw handen! Hoest in uw elleboog! Gebruik papieren zakdoekjes! Er staan flesjes met ontsmettingsgel bij de achterste banken, direct na binnenkomst.
 8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders; u wordt naar uw plaats begeleid.
 9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen
 10. Ga NIET knielen; blijf zitten, anders is de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd.
 11. Zing NIET mee met de liederen. Zingen kan de kans op besmetting vergroten.
 12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND
 13. Communie-uitreiking bij een eucharistieviering gebeurt per blok banken. Er wordt in één enkele rij naar voren gelopen door het middenpad; er zijn vakken aangegeven voor 1 persoon. Vóóraan moeten opnieuw de handen worden ontsmet. Communie wordt uitgereikt met een pincet of lepel, vanachter een plexiglasscherm, en mag indien gewenst worden aangenomen op een schone, katoenen, witte zakdoek.
 14. Verlaten van de kerk gaat rij voor rij van achter naar voor. Let op de aanwijzingen van de begeleiders.
 15. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk)
 16. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk leeg is;
  +/- een kwartier na afloop van de viering. Dit kan ook bij het Mariabeeld vóór in de kerk.
 17. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand.

Een uitvoerig protocol vindt u hier: protocol “Naar de kerk komen” – versie 6 (pdf)

Aanmelden/reserveren
Als u naar een viering wilt komen, dient u van te voren reserveren.
Reserveren voor een viering kan in de week voorafgaand aan die viering: van maandagmorgen 8.00 uur tot zaterdagmiddag 17.00 uur. Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk kan, krijgt u tijdig bericht of u bent toegelaten. Er wordt gewerkt met een reservelijst, voor het geval er onverhoopt mensen moeten afzeggen.

Reserveren kan op 3 manieren:

 • via het invullen van het aanmeldformulier op de MVR-website.  Dit heeft onze sterke voorkeur.
 • door het invullen van een formulier bij de parochiewacht
 • telefonisch bij de parochiewacht. De parochiewacht vult dan het formulier voor u in.
  De parochiewacht is open van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur; telefoon: 0318-414896.

Op het formulier worden o.a. tijdstip en dag van aanmelding geregistreerd en uw emailadres of telefoonnummer, zodat we de reservering kunnen bevestigen.
Mocht u na reservering toch gezondheidsklachten krijgen, wilt u zich dan afmelden zodat iemand anders in uw plaats kan komen?
Uw gegevens worden 3 weken bewaard om contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken. Mocht u binnen 14 dagen na een viering ziek worden en een positieve Corona-testuitslag krijgen, wilt u dan doorgeven aan de GGD dat u recentelijk een kerkviering hebt bijgewoond? De GGD neemt dan contact op met onze kerk.

Tot slot
Het is heel fijn dat er straks in onze kerk weer vieringen gehouden kunnen worden. Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook úw verantwoordelijkheid. Alleen sámen kunnen we het virus de baas en toch goede vieringen hebben.
Wij hopen u binnenkort weer in onze kerk te kunnen begroeten!

Locatieraad en pastoraatsgroep.