Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie
Vanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken!

De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is.
Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten in de kerk.
De vereiste aanmelding en registratie-vooraf geldt niet langer. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van de versoepelde coronamaatregelen van de rijksoverheid. LEES HIER het officiële document met de nieuwe coronaregels. (pdf bestand).

Nieuwe richtlijnen
Voor onze (zTB-)parochie zien de regels er samengevat zó uit:

 • De anderhalve meter in de kerk wordt losgelaten.
 • Aanmelding en registratie voor een viering is niet meer nodig.
 • Er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd.
 • Samenzang is weer toegestaan.
 • Voor de koren vervalt de 1,5 meter regel.
 • Geen handen schudden bij de vredeswens.
 • Het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde hand. Het kuchscherm blijft, de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken.
  Communie op de tong is niet toegestaan.
 • Collectemandjes blijven achterin de kerk staan.
 • Wijwaterbakjes blijven leeg.

Voor onze MVR kerk geldt bovendien:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Hoest/nies in uw elleboog.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
  • Voorafgaand aan en tijdens de viering wordt er maximaal geventileerd. De anderhalve meter afstand houden vervalt ook in de MVR kerk. U kunt zelf weer een plaats zoeken in de kerk. ¹)
  • Samenzang is weer toegestaan, mits er niemand in de bank direct recht voor u zit. ²)
  • Voor de koren vervalt ook de 1,5 meter regel. ³)
  • Koffiedrinken is weer toegestaan, bij voorkeur buiten.

¹) We willen graag dat iedereen zich veilig voelt. Houd daarom rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte bij lopen, zitten én zingen.
²) Omdat samenzang weer is toegestaan, dient u tijdens de vieringen voldoende afstand te houden tot degene die voor u zit. Ga dus verspreid zitten, zodat u een leeg stuk kerkbank voor u heeft. Lukt dat niet, zing dan niet mee.
³) Koorleden wordt geadviseerd om naast elkaar in een halve cirkel te gaan staan bij het zingen.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

CORONA maatregelen zoals ze in de liturgieboekjes staan:

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de baas.

 1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
 2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
 3. Houd rekening met de ander en bewaar afstand.
 4. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
 5. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
  Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
 6. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud.

De locatieraad

Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.