Vastenactie 2021

Het thema van Vastenactie 2021 is ‘Werken aan je toekomst
De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden in bijvoorbeeld Zambia en Bangladesh.
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.
Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.