Bolivia project: Positiviteit en doorzettingsvermogen

Ze blijven positief bij ENDA in Bolivia. De pandemie heeft een grote impact, net als bij ons en over de hele wereld. Het verschil is wel dat de vaccinaties daar erg achterlopen en er door de pandemie nog meer huiselijk geweld is. Er is veel agressie, omdat veel volwassenen thuis zitten zonder werkzaamheden en zonder inkomen, waar vooral de meisjes de dupe van zijn.

Bij ENDA werden meer meisjes opgevangen, dit was mede mogelijk door onze bijdrage aan de inrichting van 2 extra slaapzalen en een uitbreiding van de keukeninventaris. Ondanks alle corona-maatregelen zijn veel meisjes ziek geworden. Gelukkig vielen bij de meesten de symptomen mee. Onder het personeel waren de consequenties helaas groter, maar iedereen heeft het overleefd. De ziekenhuizen lagen vol met coronapatiënten. Patricia was daarom blij met de poliklinieken in beide casa’s , die in 2018 door ons Bennekommers zijn gefinancierd. De vrouwelijke arts, die parttime in deze poliklinieken werkt, kon elke dag de (tiener-)meisjes onderzoeken en volgen.
De activiteiten in de workshops hebben een tijdje stil gelegen of draaiden op een laag pitje. Veel meer ging de aandacht naar de fysieke en geestelijke gezondheid van de meisjes.
ENDA in El Alto is naast het opleiden van de meisjes ook zeer actief in het opsporen, beschermen en begeleiden van meisjes die het slachtoffer zijn van geweld. Heel belangrijk is de meisjes te leren wat hun rechten zijn, voor zichzelf op te komen, hun eigenwaarde terug te vinden, en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling te bevorderen.
Veel aandacht is er voor preventie door individuele begeleiding, groepsgesprekken, gezinscounseling, workshops voor ouders met hun kinderen om goede communicatie te bevorderen en cursussen voor leraren om vroeg problemen bij leerlingen op te merken.
Positief puntje van Corona: We hebben een eerste ZOOM-videogesprek gehad met de leiding en een groep meisjes! Dit verstevigt de band tussen Bennekom en ons project met ENDA.

Bennekom, 25 november 2021

Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.

Stuur een e-mail naar: nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia.

U kunt deze tekst ook als pdf bestand openen en bewaren.