Zondagse vitaminen voor 26 april

De vitaminen voor deze zondag zijn voor u samengesteld door pastor John Rademakers en Janneke Postma.
Op deze 3e Zondag van Pasen heeft het Lucasevangelie een centrale plaats.
De woorden uit het Emmaus-verhaal mogen ons bemoedigen in deze coronacrisis:
De leerlingen zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Jezus ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. (Lucas 24,29-31)

De woorden van Dietrich Bonhoeffer (+9 april 1945) krijgen dan een heel eigen betekenis:
Heer onze God,
Ik dank U, dat U deze dag ten einde hebt gebracht
Ik dank U, dat U lichaam en ziel tot rust laat komen
Uw hand lag over mij heen, behoedde en bewaarde mij
Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
En help dat ik allen van harte vergeef
Die mij onrechtvaardig hebben behandeld
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
En bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen
Aan U vertrouw ik mijn verwanten toe
Dit huis , mijn lichaam en mijn ziel
God uw heilige naam zij geloofd. Amen. (Avondgebed 1943)

Pastor John Rademakers

Een lied dat hier erg mooi bij past is:

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig
tot wij in U volkomen zijn.
(GvL 456)