Collecte zondag 26 april bestemd voor Caritas

Collectes in deze tijd zonder vieringen

Doordat er geen vieringen gehouden worden, lopen zowel onze kerk als de goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt veel inkomsten mis. Daarom vragen wij uw aandacht voor het stukje over collectegelden dat Gerard Bolscher namens de locatieraad heeft geschreven.
De tweede collecte voor komende zondag zou bestemd zijn geweest voor Caritas.
Caritas is een werkgroep in onze geloofsgemeenschap die hulp biedt voor diegene die dit nodig hebben, bijv. in de vorm van voedsel, goederen, dienstverlening, een helpende hand of een luisterend oor. In sommige gevallen kan er beperkte financiële steun worden gegeven.
Dit is in navolging van Jezus, in oprechte solidariteit, hulp te bieden aan de kwetsbare mens in onze samenleving.
U kunt een bijdrage overmaken op NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding ‘Caritas Bennekom’.