TitusBreed en NieuwSblad 1 uitgave tot aan de zomer

Parochieblad
Gezien de huidige situatie van de coronacrisis heeft de hoofdredactie van TitusBreed – na intern overleg én raadpleging van het pastoraal team en het parochiebestuur – besloten om in deze periode slechts één nummer uit te brengen. Dit nummer van TitusBreed zal verschijnen wanneer er m.b.t. de coronacrisis nieuwe landelijke en kerkelijke besluiten bekend gemaakt zijn. De verwachting is dat deze TitusBreed half juni zal verschijnen.
Uiteraard kunnen de artikelen die deze dagen mogelijkerwijs bij de lokale redacties binnen komen, gewoon bewaard worden voor de uitgave die nu dus enige weken later zal verschijnen. Alle aankondigingen voor de parochieactiviteiten in het nieuwe seizoen kunnen ook vermeld worden in de editie van TitusBreed die ná de zomervakantie verschijnt.
Omdat ons NieuwSblad altijd tegelijk met TitusBreed verschijnt geldt bovenstaande ook voor ons NieuwSblad. De inzendingsdata voor kopij zullen tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Locatieraad