Teksten voor Pasen

VERTROUWEN

Welkom
Welkom op deze bijzondere dag.
Een bijzondere dag: het is Pasen!
Een bijzondere dag: geen viering in onze kerk, maar wel samen in gedachten bij elkaar..
En daarom nogmaals: welkom!
Graag geven wij U / je iets mee ter overdenking deze dag.
Een thema, teksten, en enkele liederen, de mogelijkheid om een kaars aan te steken.
We wensen u toe dat het u / je goed doet en vertrouwen geeft.


Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Tekst
Nog even…

Weten
dat er na de nacht
een morgen komt.

Geloven
dat er uit
het dorre hout
iets nieuws
kan bloeien.
Vertrouwen
dat er kiemen
van vrede
sluimeren
in de aarde.

Tot ze
gewekt worden
door het licht…

Mogelijkheid tot het aansteken van een kaars.


Luister, ’n blijde boodschap in ’t donker
de dood verloor opeens zijn dreiging,
de Zoon van God verbrak de ketens
en leefde bij ons.
De Zoon is waarlijk opgestaan, op de dag dat God hem riep,
deelt zijn lichaam en leven aan ons uit.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Tekst
De eerste dag

Het was vroeg in de morgen,
de eerste dag van een nieuwe tijd.
En het gebeurde
dat Hij, die was gestorven,
koud als een steen daar lag, achter een steen geborgen,
opstond,
in het licht liep, de dood meester,
en terugriep de in verdriet verdwaalden,
de herder bleek,
die waarlijk tot in de dood afdwaalde voor zijn schapen.

Het was vroeg in de morgen,
de eerste dag
van een nieuwe tijd.

Lezing uit Johannes 20, 1-9
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.

Geloven (♫)
Geloven is iets wat aan ons gegeven is
aan een leven dat begint.
Het kan vol vertrouwen zijn net als een kind.
Maar het kan ook angstig en ook onzeker zijn
donker als de duisternis,
maar toch geeft het de kracht om steeds weer door te gaan
en je voelt dat God er is.
Ied’re dag brengt ons steeds weer een nieuw begin vol hoop
en hoop kan niet bestaan zonder iets waar je in gelooft.
’t Geloof lijkt wel een brug
en het keert steeds weer t’rug als de golven in de zee
Het geeft je kracht, neemt alle twijfels mee.

Maar geloven is iets wat je leren moet en het kan ook moeilijk zijn,
soms begrijp je het niet goed en doet het pijn.
Want zo kan het voor ons onbegrijp’lijk zijn waarom God een leven neemt.
Maar heeft God niet gezegd, dat je geloven moet in een leven voor altijd?
Ied’re dag brengt ons steeds weer een nieuw begin vol hoop
en hoop kan niet bestaan zonder iets waar je in gelooft.
’t Geloof lijkt wel een brug
en het keert steeds weer t’rug als de golven in de zee
Het geeft je kracht, neemt alle twijfels mee.

Gebed
Wij bidden in vertrouwen tot U, God.
dat het licht de donkerte verdrijft
dat er nieuwe hoop geboren wordt, een hernieuwd geloven
dat wij U ontmoeten in onze naaste
dat wij U laten zien aan onze naaste.
Deze dag, dag van licht, dag van opstaan!


God gaat met ons de wereld vernieuwen,
Hij geeft zijn Zoon als een licht voor ons uit.
Mens zijn als Hij, verlossend, bevrijdend;
vrede waai uit! Op dit uur: nieuw begin.

Blijf niet staren naar vroegere dagen,
sta niet stil in de tijd van voorbij.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
’t is al begonnen, merk je het niet?

Tekst
We rollen de steen

Soms lijkt je wereld donker
zijn je gedachten zwart,
dan liggen angst en pijn, verdriet
als stenen op je hart.

Wie rolt er dan zo’n steen weg?
Wie geeft je dan weer zin?
Wie geeft je moed, vertrouwen
Voor een heel nieuw begin?

Met hulp wordt alles lichter,
met aandacht iemand blij.
Door opstaan voor de ander
draag jij een steentje bij.

Kom mee, stroop op die mouwen,
Geen mens kan het alleen!
De schouders gaan eronder,
Samen rollen we de steen!

Zegenbede
In het hart van de tijd woont een eeuwig heimwee
naar Gods tegenwoordigheid.
Dat je daarvan in je leven
altijd een vermoeden mag bespeuren.
Goed is de hand, die ons leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij ,God, onzegbaar goed.
Zegen deze dag al onze dagen,
dat wij onderweg zijn naar U.
Mogen wij zo gezegende mensen zijn,
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Vol vertrouwen wensen wij U een Zalig Pasen.