Vastenactie 2019 – hongerdoek

Mens, waar ben je?
‘Mens, waar ben je?’, is de titel van de Hongerdoek 2019. De doek is gemaakt door Uwe Appold (Flensburg), een veelzijdig Duits kunstenaar. In het Handboek Vastenactie 2019 staat de volgende omschrijving:
“De vraag is niet: Waar is God? maar: Waar is de mens?”, Uwe Appold.
Uwe Appold heeft in de hongerdoek aarde uit Getsemane verwerkt, de plek waar Jezus gebeden heeft in de nacht vóór zijn kruisiging. Die grond draagt een zwevende, gouden ring met daarin ‘ons gemeenschappelijk huis’ met open deuren: in het middelpunt staat de belofte van God dat Zijn liefde vooral uitgaat naar de uitgestotenen en dat Hij hen centraal stelt. De figuur rechts staat symbool voor de mens, die zijn oor te luister legt naar dat middelpunt, maar tegelijkertijd, vanuit Gods belofte, zijn aandacht laat uitgaan naar de rafelranden van deze wereld. Daar, op de pleinen en straten en te midden van de mensen die er leven, zijn de plekken te vinden van waaruit de verandering kan beginnen.

Ons geloven kan een richtingwijzer zijn. De vraag van God, ‘Mens, waar ben je?’ (Gen. 3, 9) daagt me uit na te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luisteren leg en of ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. Misschien eerder een herijking. De vraag ‘Mens, waar ben je?’ doelt in de kern op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel.
De hongerdoek zal gedurende de vastentijd in onze kerk te bezichtigen zijn. Daar zal ook een beschrijving liggen over de betekenis van de verschillende onderdelen in deze Hongerdoek.
MOV en de PR-groep

*

Zondag 10 maart 2019 is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze viering verzorgt koor Arsis samen met voorganger Ben Piepers.
Ben zal in deze viering aandacht besteden aan de hongerdoek van Uwe Appold getiteld ‘Mens, waar ben je’.