Kerstkaart

Heeft u de afbeelding herkend op de kerstkaart van onze geloofsgemeenschap die u thuis heeft ontvangen? Het is een van Mariabeelden uit onze kerk. U vindt het bij de ingang van de kerk als u links de kerk inloopt of als u naar de torenzaal loopt.
Ook via deze weg wensen de locatieraad en de pastoraatsgroep u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.