Uitnodiging voor “MVR draait door” avond

De Locatieraad en de werkgroep MVR Toekomst willen U van harte uitnodigen voor

de eerste ´MVR draait door’ avond
die gehouden zal worden op
Dinsdag 4 oktober om 20:00 uur in onze Kerk.

U bent al vanaf 19:30 uur welkom voor een kop koffie.

Tijdens deze avond zal de werkgroep MVR Toekomst haar eindverslag doen over hoe wij als geloofsgemeenschap de komende jaren verder willen gaan. Er zijn twee thema’s benoemd waar wij als geloofsgemeenschap de komen jaren aan willen werken.
Dit zijn:

  • Aanwezig zijn. Hieronder kan je denken aan aanwezig zijn in daden, gemeenschapszin, andere activiteiten naast de vieringen;
  • Het verhaal, de mooie boodschap. Dit komt met name tot uiting bij vieringen, aanwezig zijn in woorden, rituelen.

In maart van dit jaar heeft de werkgroep MVR Toekomst samen met de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap verdere invulling gegeven aan deze thema’s. Dit leidde tot een aantal conclusies die de locatieraad en de werkgroep aan U willen presenteren.

Daarnaast zal een aantal werkgroepen een korte presentatie geven over wat hen inspireert en beweegt om dit werk te doen en wat wij de komende jaren nog aan mooie dingen mogen verwachten. Deze avond zal begeleid worden door een gespreksleider, die in staat is om de onderlaag wat mensen beweegt om zich in te zetten voor een werkgroep, te raken. Een en ander zal verder opgeluisterd worden met muziek en zang.

Noteer nu alvast deze avond in Uw agenda en mis deze avond niet!

De Locatieraad
De werkgroep MVR Toekomst