Terugblik ochtend seniorenpastoraat van 8 november 2016

Op deze ochtend kwamen 32 senioren naar de torenzaal van onze geloofsgemeenschap. Lekker warm en de koffie en thee stonden klaar. Het is altijd mooi om te zien hoe mensen elkaar begroeten en soms als ze de sticker met de naam lezen, “O ja, ben jij dat, weet je nog…” Er ontstaan dan leuke gesprekken en er zijn vele herkenningspunten. Dat is één van de doelen van deze seniorenochtend.

Pastor Hans Lammers was uitgenodigd om te spreken over Oase Oosterbeek. Hij heeft hier verteld wat hem bewogen heeft om zich in te zetten voor mensen. Het geven van aandacht aan hen die het nodig hebben. In de huidige tijd is vanuit de kerk, de parochie, te weinig ruimte om die aandacht te geven aan mensen die het nodig hebben.

De doelstelling van de stichting Oase Oosterbeek is het realiseren van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit Oosterbeek en omgeving waar zij tot zichzelf kunnen komen, stilte of rust kunnen vinden, zaken op een rij kunnen zetten, inspiratie kunnen opdoen en bemoedigd en geholpen kunnen worden. Een hele goede instelling beamen de geïnteresseerde toehoorders. Om dit in stand te houden gaf Hans de mogelijkheid deze stichting financieel te steunen d.v.m. van het invullen van een inschrijfformulier. Voor de mensen die vergeten hebben dit mee te nemen. Stichting Oase Oosterbeek NL52RABO0191877050.

Na afloop van deze ochtend heeft iedereen genoten van een heerlijke lunch klaargemaakt door Guus Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Marianne van Oostrum.

Werkgroep seniorenpastoraat,
Mieke de Heij, Brigit Kaptein, Marianne Thie en Marian Bolscher