Vormsel 2014

VormselUITNODIGING

Beste jongeren en ouders,

In 2014 zal het sacrament van het H. Vormsel voor jullie gemeenschap op 1 juni worden toegediend. De viering zal plaatsvinden in Wageningen en de vormheer is kardinaal W. Eijk.

In Bennekom is het gebruikelijk dat jongeren uit groep acht worden uitgenodigd om mee te doen aan de gezamenlijke voorbereiding op het H.Vormsel. Dit is een belangrijk sacrament waarmee de katholieke kerk middels een bijzonder ritueel de volwassenheid en nieuwe levensfase van jongeren inluidt.
In de voorbereiding zullen we daarom aan de hand van Bijbelverhalen, andere teksten, spelmomenten en gezamenlijk gesprek stilstaan bij thema’s als ‘volwassenwording en verantwoordelijkheid’, ‘jouw gaven en talenten’, ‘de sacramenten en het Vormsel’, ‘de Vader, Zoon en Heilige Geest’ en ‘de kerk en geloofsgemeenschap’.

Omdat het Vormsel te maken heeft met volwassenwording, is onze inzet om de deelnemers vooral te begeleiden in het maken van een eigen keuze. Je kan dus ook meedoen als je nog niet zeker weet of je het Vormsel wilt ontvangen.

De voorbereiding bestaat uit ongeveer 10 bijeenkomsten, deze zullen twee keer per maand plaatsvinden op vrijdagavond in de parochiezaal te Wageningen.

Doe je mee met de voorbereiding op het Vormsel? Het zal een zinvolle en leuke tijd zijn. Jullie worden begeleid door twee jonge studenten, Marthe de Vries en Aernoud van Kerkhoven, en door pastoraal werker Yuri Saris.

Op vrijdag 10 januari om 19:30 uur vindt een informatieavond plaats in de parochiezaal te Wageningen. Het adres is Bergstraat 17. Jongeren en ouders zijn hiervoor samen uitgenodigd. Je kunt je aanmelden per e-mail bij pastoraal werker Yuri Saris: yurisaris@gmail.com.

De serie bijeenkomsten begint twee weken later op vrijdag 24 januari.

Wij hopen dat je meedoet!

De voorbereidingsgroep:
Marthe de Vries, Aernoud van Kerkhoven,
Pastoraal werker Yuri Saris