Zaterdag 13 april, Kledingactie: “mensen in nood”


Kledinginzamelingsactie: “mensen in nood”

Het wordt tijd voor een voorjaarsschoonmaak, dus kijk eens of u iets voor deze actie hebt, wat weg kan.
U kunt de kleding inleveren bij onze kerk Maria Virgo Regina aan de Heelsumseweg.

logo-cordaid

De stichting Cordaid “Mensen in Nood” houdt zaterdagmorgen 13 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk. Met de opbrengst van de kleding wordt dit jaar door Mensen in Nood speciaal hulp geboden aan de door extreme droogte geteisterde gebieden in de Hoorn van Afrika. Gelukkig is er inmiddels regen gevallen, waardoor aan de ergste nood een einde is gekomen. Om in de toekomst de mensen beter te wapenen tegen de droogte is het “Droogte Cyclus Management Project” opgezet. Het project omhelst de mensen te trainen in het verbouwen van gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte, het realiseren van waterputten, het aanleggen van waterreservoirs e.d.. Dankzij dit project hebben de nomaden geleerd zich voor te bereiden op droge tijden, zodat ze op eigen kracht kunnen overleven. Maar nog lang niet iedereen profiteert hiervan. Het project wordt daarom nu voortgezet voor de mensen in 20 nieuwe dorpen, waardoor droogte niet altijd tot een ramp leidt.

Door uw overtollige, nog bruikbare kleding te brengen, kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan dit project. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat het opbrengt wordt het project, zoals hiervoor genoemd, gefinancierd. Draagt u ook een steentje bij? Wel graag alles brengen in gesloten plastic zakken. Informatie bij Willemien de Groot, tel: 0318 417 355.