Inspiratie

Vanaf juli 2020 vindt u de liturgie van de vieringen op onze website. Hiervoor gaat u naar de nieuwspagina en daar ziet u per zondag een bericht met een link naar het liturgieboekje. Van sommige vieringen volgt op een later tijdstip nog de overweging. Deze vindt u dan in het prekenarchief


 

In de periode maart – juli 2020 hebben wij u iedere zaterdag via de nieuwsbrief en deze website voorzien van Zondagse vitaminen: een afbeelding, een tekst, een lied (of een combinatie daarvan) om over na te denken (zie hieronder).

Vitaminen voor zondag 21 juni:

Op 21 juni staat er een Taizé-viering in het rooster. Een viering die in de traditie van Taizé bestaat uit meditatie en inkeer met hulp van liederen, bijbellezing en stiltes. In deze zondagse Vitaminen vinden jullie hier iets van terug. Bij de inhoud hebben wij ons laten inspireren door de evangelielezing: Mattheüs 10, 26-33.
Ons vielen twee kernen op in deze lezing: Vertrouwen en Je bent waardevol.

Lees verder voor teksten, gebed, liedteksten en linken naar youtube taizesfeer

Vitaminen voor zondag 14 juni:

Vitaminen voor zondag 14 juni, Sacramentsdag
Deze zondagse vitaminen zijn voor u samengesteld door Marianne Thie en de liturgiegroep van het koor Arsis.
In de Rooms-katholieke kerk nemen sacramenten een centrale plaats in. Sacramenten zijn rituelen waar een bijzondere betekenis aan toegekend wordt. Bekende sacramenten zijn de doop, het huwelijk, de ziekenzalving en de eucharistie. Handen spelen bij deze sacramenten een grote rol. Het thema voor deze vitaminen is: ‘Gevulde handen’.

Thema : Gevulde handen

Lees verder voor een mooie samenstelling in teksten, liederen, een lezing uit Johannes en een zegenwens.

Vitaminen voor zondag 7 juni:

Vitaminen bij het feest van de Heilige Drie-eenheid.
De vitaminen voor zondag 7 juni werden verzorgd door pastor John Rademakers en de liturgiegroep van gemengd koor.
Het thema van de overdenking van John Rademakers is: Mensen als verhaal van God

Lied:
Zoekend naar licht.
Zoekend naar licht, hier in het duister
Zoeken wij u, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
Zo wordt uw stem gehoord.

Klik hier voor het verder lezen van liederen, de overdenking van John Rademakers, een gedicht en gebed voor 7 juni.

Vitaminen voor zondag 31 mei Pinksteren:

Vandaag gaat Hans Lucassen voor de laatste keer mee voor in een Titusviering, hij gaat met emeritaat. Elders op onze website kunt u lezen hoe u deze viering live kunt volgen.
Daarnaast willen we u ook zondagse vitaminen voor Pinksteren aanbieden. We hopen dat de teksten en liederen u inspireren.

 

 

Thema: We krijgen de Geest….

Lees verder voor de zondagse vitaminen van 31 mei

Piet Muilwijk heeft een voorwoord geschreven voor Pinksteren, dit leest u hier

vitaminen voor zondag 24 mei:

De eucharistieviering van zondag 24 mei met pastoor Henri ten Have wordt live vanuit onze kerk uitgezonden. De zang wordt verzorgd door cantors uit onze geloofsgemeenschap en de lector komt ook uit onze geloofsgemeenschap. Lees verder…

Gezamenlijk gebed van paus Franciscus op 24 mei om 12.00 uur

Op zondag 24 mei om 12.00 uur sluit paus Franciscus de Laudato Si-week af met een gebed waar hij alle katholieken en mensen van goede wil voor uitnodigt. In Bennekom is deze oproep overgenomen door de Hervormde Kerk, de Ontmoeting en de Brinkstraatkerk. De voorgangers aldaar zullen deze zondag elk op hun eigen wijze aandacht besteden aan (5 jaar) Laudato Si.
Lees verder…

Vitaminen voor hemelvaartsdag 21 mei:

De vitaminen voor donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag zijn samengesteld door Rita van Doesum-Karsten.

Hemelvaartsdag is voor velen niet meer dan een fijne vrije dag, waarop je gaat wandelen of fietsen. Toch willen we u ook voor deze dag wat ‘Vitaminen’ meegeven om over na te denken.
Want Hemelvaartsdag is ook de dag waarop we gedenken dat Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen en naar de hemel gaat. Maar de hemel, dat klinkt zo ver weg!
Hoe wij in contact kunnen blijven met Jezus, leert ons onderstaande prachtige oude tekst van Teresa van Avila (1515-1582). Teresa was doctor-leermeester van gebed en net als Titus Brandsma Karmeliet. Ze was de lievelingsauteur van Titus Brandsma. Ze is in 1622 heilig verklaard.

Lees hier verder voor de vitaminen voor Hemelvaartsdag.

ZONDAGSe vitaminen voor 17 mei:

De vitaminen voor zondag 17 mei zijn verzorgd door pastor Ben Piepers. Het thema van zijn bijdrage is:

Welke geest woont in jou?

Als jullie mij liefhebben
zullen jullie mijn geboden bewaren.
Dan zal ik de Vader vragen
en hij zal jullie geven de Ander,
de Parakleet,
om bij jullie te zijn voor altijd.
Hij is de Geest van Waarheid,
die de wereld niet ontvangen kan,
omdat die hem niet ziet, en niet kent,
maar jullie kennen hem,
omdat hij bij jullie verblijft,
ja, in jullie is.

(Johannes 14,15-17)

Bij zijn afscheid zegt Jezus, dat hij de Vader zal vragen om een Ander te zenden. Hij duidt daarmee op de heilige Geest, die komt. In de Griekse tekst gebruikt Johannes voor die Ander het woord: ‘Parakleet’. Nu is het opvallend hoe verschillend dit woord vertaald wordt. Letterlijk betekent het zoiets als: ‘degene die ingeroepen wordt’. In de Latijnse tekst heet het: ‘Advocatus’, die ten beste spreekt, in de Nieuwe Bijbelvertaling aangeduid als: ‘Pleitbezorger’. In enkele protestante bijbels vind ik: ‘de Trooster’, in de katholieke Willibrord-vertaling: ‘de Helper’. In een Engelse vertaling lees ik: ‘Encourager’, die bemoedigt, moed geeft. Je kunt zeggen, dat daarmee is aangetoond hoe complex en ingewikkeld het denken is over de heilige geest. Ik zie er liever in dat de Geest veelzijdig en kleurrijk is, zoals wij mensen dat zijn.

Lees de tekst van Ben Piepers HIER verder.  (link werkt vanaf vrijdagavond)

Zondagse vitaminen voor 10 mei, moederdag:

Pastor Guido Dieteren en de liturgiecommissie van het Gemengd Koor hebben nagedacht over de viering van 10 mei. Hoewel de viering niet in de kerk kan worden gehouden, hebben zij toch een complete viering op ‘papier’ gezet:
Een mooi begin vinden ze altijd het lied ‘Stilte nu’! Het symboliseert het luiden van de klokken, je begint oorverdovend luid te zingen, maar langzaamaan sterft het klokgelui uit en wordt de zang ook steeds zachter tot er alleen een sopraan over blijft. Juist in deze tijd van stilte een lied om even de stilte te doorbreken.

Klik hier om de viering ‘op papier’ te lezen, te zingen en te bidden met oa (evangelie)lezingen, korte bezinning door Guido Dieteren en mooie liedteksten. 

Vitaminen voor 5 mei, Bevrijdingsdag

Ook voor deze bijzondere dag, waarop het 75 jaar geleden is dat de vrede in ons land na 5 jaar oorlog officieel werd getekend, willen we u vanuit Arsis een paar teksten en liederen ter overdenking meegeven. In onze tijd zijn verbondenheid en samen aan de vrede bouwen nog steeds even belangrijk als 75 jaar geleden. Het thema is ‘Vrede voor jou’.

Thema: Vrede voor jou

Tekst
Kijk naar een omgezaagde boom en je ziet jaarringen. Ieder jaar is de boom gegroeid, was er droogte en kou, waren er donkere en lichte tijden. Sommige jaren waren beter dan andere, maar ieder jaar werd de cirkel rondgemaakt.
Hoe zou de dwarsdoorsnede van een mensenleven eruitzien?
Ervaring groeit met de jaren, zeggen ze. Je leeft van seizoen naar seizoen, en van feest naar feest. De warme zomerzon op je huid, tintelende wangen van de kou, het komt ieder jaar terug. Zoals het ook ieder jaar weer Kerst wordt en weer Pasen. Gebeurtenissen worden herinneringen. Er zijn dagen om terug te kijken en te gedenken. En er zijn momenten om stil te staan bij de toekomst, of aandacht te geven aan wat hier en nu belangrijk is.


Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur, dat nooit meer dooft.

Klik hier voor nog meer teksten en liederen van de 5 mei vitaminen van Arsis

Zondagse vitaminen voor 3 mei:

De zondagse vitaminen voor zondag 3 mei zijn voor u samengesteld door de liturgiegroep van het koor Arsis. Zij willen u enkele liederen, teksten, een gebed en een lezing aanbieden rond het thema ‘Zorgzaam’.
Wij mogen geloven dat God ook in deze tijd zorgzaam om ons heen staat. Al was het maar in onze zorg voor de medemens en de zorg van de medemens voor ons.

Klik hier om verder te lezen in de zondagse vitaminen van Arsis. Hier treft u o.a. teksten, liederen, gebeden en zegen voor onderweg.

Zondagse vitaminen voor 26 april:

De vitaminen voor zondag 26 april zijn voor u samengesteld door pastor John Rademakers en Janneke Postma.
Op deze 3e Zondag van Pasen heeft het Lucasevangelie een centrale plaats.
De woorden uit het Emmaus-verhaal mogen ons bemoedigen in deze coronacrisis:
De leerlingen zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Jezus ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. (Lucas 24,29-31)

Klik hier om verder te lezen in deze zondagse vitaminen voor woorden van Bonhoeffer en de mooie tekst van een lied.

Zondagse vitaminen voor 19 april:

De vitaminen voor deze zondag zijn samengesteld door de Laudenwerkgroep. Zij hebben het drempelgebed ‘Paastijd’, de tekst ‘Pasen in Corona tijd’ en als antwoord daarop het lied ‘Lichtcredo’ voor u uitgezocht.
Wat zou je kunnen doen in deze tijd?
Een lichtje aansteken, blijven geloven in het licht… Het klinkt eenvoudig…
Lees verder in het nieuwsbericht

Voor Pasen:

foto brandende Paaskaars:

 

Licht van Pasen:

Inspiratietekst van Paasmorgen.

Op de vroege Paasochtend fietste ik naar de kerk, met ‘gaven’ in mijn fietstas. Niet om te zingen met ARSIS, zoals gewoonlijk op Paaszondag, maar om er te zijn als parochiewacht en om de bloembak bij de kerk op z’n paasbest te maken.
Het ochtendlicht scheen prachtig…..  Lees verder: bericht Licht van Pasen.

Mooie inspirerende teksten en liedteksten:

Welkom op deze bijzondere dag.
Een bijzondere dag: het is Pasen!
Een bijzondere dag: geen viering in onze kerk, maar wel samen in gedachten bij elkaar. En daarom nogmaals: welkom!
Graag geven wij U / je iets mee ter overdenking deze dag.

Een thema, teksten, en enkele liederen, de mogelijkheid om een kaars aan te steken. We wensen u toe dat het u / je goed doet en vertrouwen geeft.
Deze mooie verzameling vindt u in het nieuwsbericht Teksten voor Pasen.

Paasgroet namens de locatieraad en Pastoraatsgroep:

Inspiratietekst van de locatieraad is in dit nieuwsbericht te vinden.

Kerkklokken luiden:

Op Eerste Paasdag tussen 12.00 en 12.15 uur zullen de kerkklokken te luiden. Lees  HIER waarom.

aandacht voor de medemens

Ook tijdens dit Paasweekend is er vanuit onze geloofsgemeenschap aandacht voor medemensen die het moeilijk hebben.

op de foto de paasattenties en bloemetjes van Arsis.

Lees HIER waar de bloemetjes van Arsis heen gegaan zijn. 

 

Voor Stille zaterdag:

lopend vuurtje:

Het overkoepelende thema voor de gedachten voor Stille Zaterdag is: het licht.
Tijdens de besloten Paaswake zegent pastoor Henri ten Have de nieuwe Paaskaars van onze geloofsgemeenschap, zodat zij op Paasmorgen haar licht in onze kerk kan verspreiden. Met dit thema sluiten we ook aan op de actie van de Raad van Kerken:

Moge het Licht van Pasen onze, soms donkere, weg verlichten en ons aansporen om op te staan!

De Raad van Kerken roept alle kerken op zich aan te sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land gaat:

zet een kaars voor je raam!

We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april. Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.

Tekst op de foto bij de kaarsen: 

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is …

(Jacques Berthier, Taizé)

Inspiratieteksten:

Ter ondersteuning hebben we een drie tal teksten ter inspiratie. 
Zie het nieuwsbericht Teksten-voor-stille-zaterdag

Voor Goede Vrijdag:

Foto’s kruis met bloemenhulde:

Op deze Goede Vrijdag werd de bloemenhulde niet door de parochianen, maar door de bloemengroep verzorgd. Klik hier voor de verdere ervaring

De Goede Vrijdagavondviering:

Een bijzondere viering zou het worden, de Goede vrijdag avondviering. De Matteus Passie van Gerard van Amstel en Piet van Midden zou gezongen worden door het projectkoor van de Brinkstraatkerk (o.l.v. Wim van der Heide) en Arsis (o.l.v. Connie van den Broek).
De viering was al voorbereid door de liturgiewerkgroep en Marian Bolscher.
De Matteuspassie gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus.

De Passie begint met de Openingskoraal:
Geloof en hoop en liefde, onze dromen,
ze zijn met Abraham al meegekomen;
zoekend naar ’t land waarin hij vast geloofde,
dat God beloofde.

En eindigt met de Graflegging:
Kom, we dragen je op handen nu je lichaam ons slechts blijft
om je wonden te verbinden, jou in doeken weer te winden,
als een kleinood ingelijfd.

Kom, we geven je uit handen, welterusten op je plek.
Het is sabbat, rust geboden, jij mag slapen bij de doden, slapen
totdat God je wekt.

Wat zou het mooi zijn dat dit nooit weer gebeurt.
Dat iemand om onduidelijke, niet bewijsbare schuld van het leven wordt beroofd.
Waarom…….
Wat zou het mooi zijn dat we beseffen dat we met de woorden
geloof, hoop en liefde
de mens kunnen zijn, kunnen worden
die aandacht, begrip kan tonen in allerlei situaties.

Voor meer Goede Vrijdag-vitaminen kunt u hier doorklikken naar het bericht op de website, waar u meer teksten uit de Matteus Passie kunt vinden, de lezing voor deze Goede Vrijdag én een korte duiding door Marian Bolscher.  

Voor Witte Donderdag:

Foto’s altaar ontruiming:

Op Witte Donderdag is het altaar leeg gemaakt en de kerk gereed in gereedheid gebracht voor Goede Vrijdag. 

Grotere foto zie het nieuwsbericht: witte-donderdag-altaarontbloting

Teksten voor de goede week ihb Witte Donderdag:

Op 9 april 2020 (Witte Donderdag) is het 75 jaar geleden dat de bekende Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Hij speelde een belangrijke rol in de internationale oecumene. Hij was ook een actief tegenstander van het nazi-regime. Hij werd 39 jaar.
Bonhoeffer heeft vanuit zijn gevangenschap een tiental gedichten nagelaten en enkele gebeden. Voor de oorlog schreef hij enkele boeken en hij was ook muzikaal actief. De tekst van het bekende Taizé-lied “Aber du weißt den Weg für mich” is aan hem ontleend. Dit lied wordt soms ook in onze kerk gezongen.

Voor een korte levensloop en een overzicht van gedichten van Dietrich Bonhoeffer kunt u terecht in een speciaal samengesteld boekje via https://www.deroosvanculemborg.nl/wp-content/uploads/2019/04/bonhoeffer-BOEKJE.pdf

Elders op de website treft u enkele teksten aan die zijn uitgezocht voor de Goede Week. Allereerst vindt u het Taizé-lied “Aber du weißt den Weg für mich”. Dan volgt het gedicht “Door goede machten” van Bonhoeffer met een eigentijdse beeldmeditatie. Tenslotte vindt u de liedtekst “Oprechte Vriendschap” die geïnspireerd is door Bonhoeffer.

Verslagje Palmzondag:

Vanochtend op palmzondag zijn ruim 35 mensen even in de kerk geweest om een palmtakje op te halen.

Lees hier verder en zie mooie foto’s van het altaar met de palmpasenstok met palmtakje.

Voor zondag 5 april:

Palmtakjes:

In de besloten mis van zaterdagavond in Wageningen worden onze palmtakjes en die van de andere geloofsgemeenschappen in de parochie gewijd door pastoor Henri ten Have. U kunt op zondagochtend een palmtakje ophalen in onze eigen kerk. De kerk is hiervoor open tussen 10.00 en 11.30 uur, maar ook de ochtenden erna tijdens de parochiewacht. De zaterdagmis is straks terug te kijken op titus-brandsma-tv .

Palmpasen/Werkgroep Gezinsviering:

De werkgroep gezinsviering heeft voor jong en oud een scala van items hier op de website geplaatst om palmzondag thuis te beleven. U vindt in dat nieuwsbericht enkele prachtige tekeningen, een bijbelverhaal, enkele liederen, een kort gedicht, een voorbede en natuurlijk een recept om thuis een paashaantje en palmpaasstok te maken.

Voor zondag 29 maart:

Verslagje parochiewacht:

Lees hier een mooi verslag van Hans Wilmink.

De Hongerdoek in onze kerk

Wellicht heeft u het op aswoensdag of de eerste zondagen van de 40-dagentijd in onze kerk zien hangen, de hongerdoek. Ook al zijn er geen vieringen nu, de hongerdoek blijft gewoon tot Goede Vrijdag hangen.

De thematiek van dit prachtige hongerdoek uit het jaar 2000 is juist nu, 20 jaar later, tijdens de corona-crisis onverminderd actueel. Bekijkt u de afbeelding eens goed. U wordt daarbij op weg geholpen door de uitgebreide beschrijving die u in een apart nieuwsbericht hier op de website vindt.