Paus en Synode openen deur naar vernieuwing van de Kerk

“Er is een boom geplant die veel vruchten draagt. Maar het oogsten, dat komt nog”, zei hulpbisschop Ted Hoogenboom bij het einde van het eerste deel van de Bisschoppensynode over synodaliteit, eind oktober. Namens Nederland nam mgr. Hoogenboom hieraan deel, evenals kerkjurist, hoogleraar Myriam Wijlens. 375 Deelnemers, onder wie 80 leken, 54 van hen vrouw, waren in Rome een maand lang op gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek. Alle besproken thema’s zijn samengevat, niet in de vorm van besluiten maar van een advies aan de paus. Een nieuwe wereldwijde beraadslaging zal in het tweede deel van de synode, oktober 2024, leiden tot besluitvorming.
Met het synodaal proces, dat twee jaar lang in de Katholieke Kerk mondiaal is voorbereid, wil paus Franciscus de kerk vernieuwen. Het opent voor hem een weg naar een kerk ‘die midden in de wereld staat, die luistert naar wat mensen vragen, die zich raakbaar opstelt, ook voor al die mensen die lijden aan de kerk’. Het omzien naar armen en migranten is breeduit besproken. “De armen vragen om liefde. Wij veroordelen onrecht. De Kerk zet zich in voor toegang tot onderwijs, zorg en sociale bijstand voor iedereen”, staat in het verslag. “Migranten en vluchtelingen kunnen gemeenschappen verrijken. De Kerk bestrijdt racisme en vreemdelingenhaat.”
Veel aandacht is er ook voor een openstelling van de functie van diaken voor de vrouw. De meningen hierover lopen uiteen van een ‘onaanvaardbare breuk met de traditie’ tot het ‘herstel van de vroege kerk’ en het ‘verstaan van de tekenen van de tijd, het verrijken van het hart van wie zoekt naar nieuwe energie en vitaliteit in de Kerk’. Het theologisch en pastoraal onderzoek naar de rol van de vrouw wordt voortgezet.
Bij de afsluiting sprak paus Franciscus over een Kerk als ‘de dienaar van allen, de dienaar van de minsten; een Kerk die nooit een rapport van goed gedrag eist, maar die verwelkomt, dient, liefheeft en vergeeft. Een Kerk met open deuren die een haven is van barmhartigheid`. Hij dankte de synodevaders en -moeders voor ‘de reis die we samen hebben gemaakt, voor het luisteren en voor de dialoog’: “Moge de Heer ons begeleiden. En dat we voortgaan met vreugde!”

Bronnen: bisdomblad op Tocht, Katholiek Nieuwsblad, Nederlands Dagblad en Trouw. Kijk voor het laatste nieuws en parochie-initiatieven op www.luisterendopweg.nl

Deze update over het Synodale proces is geschreven door Maria van Schaijik, Toos Ettema en Ceciel Bruin.