Met Vreugde Raken – voortgang kerkplein – 27 november

Met Vreugde Raken: voortgang plannen voor het kerkplein
Op Parochiedag hebben heel veel mensen ideeën en tekeningen aangedragen voor een groener en uitnodigender kerkplein. De werkgroep Met Vreugde Raken heeft inmiddels alle ideeën geïnventariseerd en gaat op basis daarvan een aantal voorstellen voor het plein uitwerken.
Op maandag 27 november om 20.00 uur willen we deze met u bekijken en bespreken.

Van harte welkom in de Hummezaal.

Meer info  hieronder: Ons plein op de schop? (uit  NieuwSblad)

Ons plein op de schop?

In het vorige nummer stond een artikel over het project Meer Mensen. Wij hebben de naam van het project veranderd in Met Vrolijkheid Raken, met de letters MVR. Dit raakt beter de kern van wat wij beogen met dit project.

Aanleiding
De aanleiding is dat wij als geloofsgemeenschap en kerk uitnodigender en zichtbaarder willen worden voor meer mensen. Met name ook voor gezinnen en jongeren. Twee generaties lopen ‘verloren’ rond, ze hebben geen binding meer met de kerk, maar lopen wel met grote vragen. De kerk zou een plek moeten zijn waar je mag zijn wie je bent en waar je gezien wordt, waar je mag twijfelen, een plek waar je je thuis voelt. Een citaat uit de 40-dagenkalender van het blad Petrus: ‘Ik klop aan, doe open! Jezus klopt aan de binnenkant van de deuren van onze parochie (en kerken), en zegt: ‘Ik klop, doe open!’. De kerk moet de deuren openen naar de mensen buiten de kerk.’

Het is als de periode van de eerste Christenen. De kerk groeide en bloeide toen door de gemeenschap. Wij willen iets bieden dat de sociale verbondenheid verbetert, met de kerk als centraal punt.

Wat kunnen we zoal doen?
De vieringen op zondag met koffie/thee na afloop zijn een vast anker. De kerk moet een gevoel geven van ‘thuis komen’. Maar wat zouden wij bijvoorbeeld nog extra kunnen doen?:

  • Laat nog meer zien wat je doet en vertel en schrijf daar over.
  • De bezinningstuin. Nu is de ingang onvindbaar, maar dat gaat beter worden bij de herinrichting van het plein. Maak er bijvoorbeeld een bijbeltuin van met één of meerdere Bijbelverhalen uitgebeeld, met de kaboutertuin bij De Beken als voorbeeld.
  • Ons kerkplein is nu een kale parkeerplaats met een lange muur op de achtergrond. Het nodigt niet uit, het stoot eerder mensen af. Maak het groener, met zitjes, zodat mensen voor onze kerk bijvoorbeeld ijsjes kunnen eten. De parochiewacht kan ook naar buiten: zet op het plein een picknicktafel neer en een parasol. Met de kerk open. Laat het plein een ontmoetingsplek zijn die uitnodigt.
  • De kerststal. Begin met het opbouwen van de kerststal al in de eerste week van de advent, laat kinderen en jongeren hieraan meewerken en laat zien dat het verhaal iedere week verandert. Laat hen zelf eventueel gebouwen maken.
  • Bezoeken aan de kerststal koppelen aan een goed doel, bijvoorbeeld door een koor te laten zingen bij de kerststal.
  • Passiespel door kinderen, met ‘The Passion’ als voorbeeld. Gebruik het bordes voor ingang van de kerk als toneel. Een openluchtvoorstelling, die ook publiek van buiten trekt.
  • Filmavonden.

Ons kerkplein als eerste actie
Wij willen nu eerst aan de slag met ons plein. Op de Parochiedag, 24 september, willen wij hiermee beginnen. Wij zouden graag zien dat gezinnen, en met name kinderen, en jongeren komen met ideeën voor een mooi plein waar je je al welkom gaat voelen. Kom dus naar de Parochiedag en werk mee aan een mooi plein dat uitnodigt om de kerk te bezoeken.

PR groep