Een update van de Synodale weg

De paus heeft iedere gedoopte gevraagd om mee te praten en te denken over de toekomst van de Katholieke kerk. Deze weg vanuit de gelovigen was nog nooit eerder gebeurd.
Het proces loopt van september 2021 tot voorjaar 2024.

De bedoeling is dat er een grote bisschoppensynode komt begin 2024. Daar moeten dan aan de hand van alle aangeleverde en gelezen teksten, besluiten genomen worden.
Er zijn inmiddels 4 documenten samengesteld, als bouwstenen voor het werkdocument:
• • Een samenvatting vanuit onze Titus Brandsmaparochie is verstuurd (Maart ’22) naar ons bisdom
• • Verzamelde teksten (Mei ’22) uit heel ons bisdom.
• • Er is een samenvatting namens alle 7 bisdommen van Nederland gemaakt en doorgestuurd ( Augustus ’22) naar Rome.

In Rome zijn alle binnengekomen documenten, verslagen en losse brieven uit de hele wereld ontvangen en doorgeworsteld.
Alles is gelezen, elk verslag en ieder stuk door steeds groepjes van drie mensen.
Bij die mensen behoorde ook de Nederlandse prof.dr.Myriam Wijlens.

Hieruit is in oktober 2022 document  ontstaan met de titel :“Vergroot de ruimte in uw tent” naar Jesaja 54 . Een heel goed te lezen indrukwekkend en verrassend stuk, met vele quotes uit alle continenten. Het document is te downloaden en /of te lezen op Bisdom van ‘s-Hertogenbosch – (www.bisdomdenbosch.nl) / klik door op synodedocumenten en klik door op continentaal synoderapport. (5)

Naar aanleiding van dit document is in Nederland in deze 2e fase een Webinar gehouden (7-12-2022) met de titel ‘hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Dit werd georganiseerd door het bisdom Den Bosch samen met de gezamenlijke religieuzen in Nederland en de groep UNKV -Unie Nederlandse Katholieke Vrouwen Iedereen kon meeluisteren. Het webinar is terug te luisteren op https://www.unkv.online/

Aan het einde van deze Webinar werden 3 vragen gesteld die voor 31 dec. beantwoord moesten zijn. Dit om ‘mee te nemen’ naar een Intercontinentale Samenvatting.
Inmiddels is er een samenvatting van de reacties op het Werkdocument Continentale Fase. Zie: https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_117a5a4ffb6141678dca6adcc26944f5.pdf
Deze dient als input op de Nederlandse deelname aan de Europese synodale ontmoeting, die van 5 tot 12 februari 2023 in Praag zal plaatsvinden.