De hongerdoek 2023

“We leven op een blauwe planeet die rond een vuurbal draait, met een maan die de zeeën beweegt en toch geloof je niet in wonderen?” Zo prijst rapper Marteria ons universum. De kleurrijke hongerdoek van de kunstenaar Emeka Udemba vertelt over de schoonheid van dit “blauwe wonder”, maar ook van zijn verwoesting.
De Schepping is een geschenk dat onder onze verantwoordelijkheid wordt geplaatst. We houden haar in onze handen als het beeld van God. Maar het gaat verder: de Schepping is niet voltooid na zes dagen. We bevinden ons midden in een nieuw cruciaal Scheppingsverhaal.
Daarom vraagt Emeka Udemba ons met dit kunstwerk:
Wat is voor ons heilig?
Wat raken we niet aan?
Wat is het leven ons waard?

Hieronder de informatie die in ons NieuwSblad stond over de hongerdoek:
Ook dit jaar is het de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) werkgroep van onze geloofsgemeenschap gelukt om de nieuw verschenen hongerdoek aan te schaffen. Hij zal dan ook weer, gedurende de gehele vastentijd, worden opgehangen in onze kerk. Tevens liggen er brochures in de kerk waarin de hongerdoek en zijn totstandkoming wordt uitgelegd. Het thema van deze hongerdoek is: “Wat is ons heilig?” Het thema en het kunstwerk van Emeka Udembe biedt alle ruimte om de wereldthema’s van dit moment en de fundamentele vraag over ons voortbestaan kritisch aan de orde te stellen. De bijbel stelt immers dat God ons de schepping toevertrouwt maar wat doen we er nu aan? Om ook u de kans te geven deel te nemen aan de discussie rondom het thema wordt in de kerk een levende boom geplaatst die ruimte heeft voor korte pen vruchten van uw gevoelens aangaande de hongerdoek. Dat de hongerdoek inspirerend mag zijn en gaat bijdragen aan een betere wereld voor iedereen.

Interview met Emeka Udemba
De hongerdoek is gemaakt van papier. Waarom?
Ik werk voornamelijk met papier. Ik bedek het hele oppervlak van het canvas met kranten en schets de motieven er op. Dan volgt een laag zwart. Daarna werk ik met gekleurde stukjes papier de figuren uit. Na elke laag verf voeg ik meer krantenknipsels toe. Zo werk ik laag voor laag. Er ontstaat ook onvermijdelijk een structuur aan de oppervlakte, die onderdeel wordt van het werk. De informatie, waaraan we allemaal worden blootgesteld, is voor
mij zeer krachtig. Daarom gebruik ik veel drukwerk uit kranten en tijdschriften. Mijn werk gaat over hoe ons denken beïnvloed wordt door wat we lezen en zien.

Wat was je inspiratie voor dit beeld?
God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om voor te zorgen. We hebben het recht om te nemen wat we nodig hebben om te overleven. Vandaag zien we echter het tegenovergestelde. We gebruiken veel te veel, met als resultaat: de planeet wordt met de dag warmer, er zijn enorme overstromingen, ook in
Nederland, en pandemieën nemen toe. We hebben alleen deze wereld en als we die niet goed behandelen, zullen we daar spijt van krijgen.

Wat voor reacties verwacht je op de hongerdoek?
Een kunstwerk is pas compleet als het een reactie veroorzaakt bij de kijker. Mijn wens is dat deze hongerdoek het startpunt is van een reis waarin we onze perspectieven veranderen en onze levensstijl heroverwegen. Ik ben ervan overtuigd dat we aan het denken zullen worden gezet om oplossingen te
vinden.