Cursus Kunst van Paul Klee – door Ben Piepers

“Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar… Het kunstwerk ontstaat uit de beweging van de hand, is zelf een vastgelegde beweging en wordt opgenomen in de beweging van het beschouwend oog”. Woorden van Paul Klee, die de visie op zijn veelzijdig kunstenaarschap kenmerken.

Ben Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul Klee.
Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.
Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. De inleider geeft hierbij enige toelichting.
We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een inspiratiebron voor Klee.
De cursus is niet gericht op de context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken.

In zes bijeenkomsten komt aan bod:
1. natuur – weg naar abstractie
2. landschap van stad en land
3. theater alom
4. muziek zien
5. religie – tegenstellingen verzoenen
6. het leven omarmen

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde kunstwerken om zelf op internet op te zoeken.

Voor informatie over data en inschrijven: open deze folder (pdf-bestand).