Parochiedag en loten Paaskaars

Parochiedag
Na de viering op parochiedag is er de mogelijkheid om bij te praten op het kerkplein met koffie en iets lekkers en daarna met een drankje. Iedereen is welkom, ook mensen die niet naar de viering zijn geweest. Natuurlijk houden we ons allemaal aan de Corona-maatregelen! Het kerkplein wordt op deze dag vrijgehouden, parkeren kan op de parkeerplaats van supermarkt de Plus. Alleen mensen die slecht ter been zijn mogen parkeren op het kerkplein.
Wanneer het slecht weer is, kan er helaas geen koffie worden gedronken!
We hopen dus op mooi weer! Van harte welkom!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Lotenverkoop Paaskaars
Op de Parochiedag wordt de Paaskaars van 2019 verloot. Lootjes zijn te koop na de viering van 20 september en na de viering op Parochiedag bij Gerard Bolscher.
1 lot kost 50 eurocent, 12 loten kosten 5 euro en 25 loten kosten 10 euro; dus vergeet niet om geld mee te nemen!