Palmpasen – heel gewoon en toch bijzonder (gezinsviering)

Palmpasen is het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen die al veel van hem hebben gehoord, halen hem als een koning binnen. Zij wuiven hem toe met palmtakken. Maar is het wel een echte koning die de stad binnenkomt? Hij zit niet op een paard, rijdt ook niet in een koets, maar zit op een ezel. Jezus is helemaal geen koning zoals de meeste koningen. Hij geeft niet om pracht en praal maar geeft juist om de mensen. Bovenal geeft hij om mensen die het moeilijk hebben. De mensen willen daarom graag dat hij hun koning zou zijn.

Hier op de website vind je een afbeelding van de feestelijke intocht maar ook enkele liedjes, een voorbede, een gedicht van de ezel en het bijbelverhaal.

De palmtakjes kun je op zondagochtend in de kerk komen halen met je ouders als je maar voorzichtig bent en afstand houdt van andere mensen die ook een palmtakje komen ophalen.
De optocht van de palmpasen met de palmpaasstokken kan dit jaar helaas niet doorgaan, maar je kunt thuis wel een palmpaasstok maken. Eentje voor jezelf en wie weet een om aan iemand uit te delen die het moeilijk heeft. Dat past goed in het verhaal van de betekenis van Jezus als koning voor de mensen. Hieronder vind je het volledige verhaal van de betekenis van de palmpaasstok in de komende week.
Het is de week van Palmpasen (deze zondag), Witte Donderdag wanneer we het laatste avondmaal van Jezus en zijn 12 apostelen gedenken en dan Goede Vrijdag waarin de kruisiging van Jezus wordt herdacht. Zo gaan wij op weg naar Pasen.

Palmpasenstok

De groene takjes verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezel Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die Hem met palmtakken toezwaaiden. Ook verwijzen de groene takjes naar het begin van het voorjaar.

Het haantje van brood op de bovenkant van het kruis: de haan kraait als de zon op komt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Het haantje verwijst naar Petrus; voordat de haan drie keer kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven en kiemkracht. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal.

De vorm is een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.

De 12 chocolade eitjes verwijzen naar het nieuwe leven en de 12 apostelen of zijn vrienden en de 30 rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad. De mandarijnen verwijzen naar de spons waarvan Jezus te drinken kreeg op het kruis, en de overige versierselen zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht.

Zo nu weten jullie een beetje wat dit kruis eigenlijk betekent.
Jullie kunnen jullie zelfgemaakte kruis behouden, maar jullie mogen het kruis ook aan iemand weggeven. Bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of aan iemand die al oud is en niet zo gemakkelijk meer de deur uit kan komen. Jullie weten vast wel iemand die je er een plezier mee doet.

Teksten, afbeeldingen en liederen m.b.t. palmpasen:

gedicht voor palmzondag

Wie had dat ooit gedacht?
Het ezeltje had al zo lang gewacht

Elke dag had het wel willen vragen:
“Welke meester wordt er ooit door mijn rug gedragen?”

Trotse mensen kiezen liever voor een paard,
Of een kameel als zij genoeg hebben gespaard

Krijgt het ezeltje voor alle geduld ooit een beloning?
Want het is toch veel te klein voor een koning

verhaal
‘intocht in Jeruzalem’ (https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/21)

voorbeden
Brood op de palmpasenstok.
Ik bid voor alle kinderen en grote mensen, die niet voldoende brood op tafel hebben of die hongeren naar het brood van een warme liefde.
Laat ons bidden…

Een palmpasenstok in de vorm van een kruis, waaraan Jezus is gestorven.
Ik bid voor alle mensen, die nu een zwaar kruis hebben te dragen.
Laat ons bidden…

Een haantje op de palmpasenstok en toen die haan driemaal had gekraaid, had Petrus uit bangheid driemaal gezegd, dat hij geen vriend van Jezus was.
Ik bid voor de mensen, die uit angst hun vriend of vriendin in de steek laten.
Laat ons bidden…

Versierd met bloemen en takken is onze palmpasenstok. Zwaaiend met de takken werd Jezus juichend binnengehaald.
Ik bid voor de kinderen, die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd om het goede, dat zij doen.
Laat ons bidden…

Bidden we voor eigen intenties.

Liedjes:

 

gebruiksaanwijzing voor palmpasenstok
om thuis lekker knutselen/bakken: https://www.pgoegstgeest.nl/wat/jeugd-en-jongerenwerk/kindernevendienst-en-creche/van-de-kindernevendienst-palmpasenstokken/ .

recept paashaantje bakken https://www.koopmans.com/recept/palmpasenhaantjes/ .

Tekeningen/afbeeldingen of foto’s van eerdere palmpasen rondjes om de kerk.