Melaniabridgedrive van 27 januari 2014

56 mannen en vrouwen hebben op maandagavond 27 januari deelgenomen aan de bridgedrive in de beide zaaltjes van de katholieke kerk in Bennekom.
Het inschrijfgeld en de opbrengst van de consumpties is in zijn geheel ten goede gekomen aan Melania, een vrijwilligersorganistie die vrouwen financieel steunt in Afrika, Azie en Zuid Amerika.

De opbrengst, € 440,00, wordt besteed aan 2 projecten die we op dit moment steunen:
* Het project in Uganda in de plaats Nyakasura: het opzetten van een vakopleiding voor naaien en breien voor 42 alleenstaande vrouwen (weduwen) en hun gezinnen. Door deze opleiding heeft de groep uitzicht op een beter inkomen en daarnaast zal deze training ook bijdragen aan het zelfrespect van de vrouwen. Dit project steunen we met een andere melania werkgroep voor 1 jaar  € 745,00.
* In Kisumu Nyalenda village (Kenia), het opzetten van een naaiatelier waar vrouwen kunnen werken en er hun geld verdienen.
Dit is een goede gemotiveerde groep vrouwen, die onder de armoede grens leeft op dit moment. Ze hebben een gedegen plan om de uniformen te verkopen en al met meerdere scholen contact gehad. Ze hebben geld nodig voor naaimachines, inrichting en training.
De kosten voor dit project zijn € 2200,00 per jaar en dat voor de duur van 2 jaar.
Emmaus uit Wageningen steunt dit project voor de helft van het bedrag.

Wilt u ook een project adopteren?? Kijk op de website: www.Melania.nl

Marian Bolscher
Melania Bennekom