website vernieuwing

In de loop van de maand mei zal een aantal veranderingen doorgevoerd worden voor onze website. Deze zijn;

  • De redactie van ons parochieblad zal tevens de redactie zijn voor onze web site. Het adres voor kopij voor parochieblad en voor de website wordt daarmee: redactie@rkkerkbennekom.nl.
  • De webmaster krijgt een apart adres: webmaster@rkkerkbennekom.nl. De webmaster zorgt voor de opzet van de website en onderhoudt deze. Vanaf half mei zal Henny de Nijs onze webmaster zijn. Bij de webmaster kunt U terecht met vragen of opmerkingen als: de opzet van de website, ideeën voor nieuwe rubrieken of een plaats voor een werkgroep, etc. Gaat het om kopij, dan gaat dat naar de redactie.
  • Het is van belang dat we komen tot een betere informatiestroom van de parochianen naar de website. Het bestuur zal initiatieven ondernemen dat de website meer gaat leven onder ons en dat het gebruik er van toeneemt. De website is een heel krachtig middel om snel informatie over te brengen. Daarnaast kan het goed gebruikt worden als archief, zoals voor de parochiebladen.
  • Werkgroepen krijgen de mogelijkheid voor een eigen informatiepagina. De redactie zal een wakend oog houden op de inhoud.
  • Onze website heeft een aantal interessante koppelingen naar andere websites. Dit willen we zo houden. Suggesties voor een nieuwe koppeling kunt U doorgeven aan de redactie.
  • Onze website zal een kleine database hebben voor het vasthouden van archiefzaken die geraadpleegd kunnen worden. Suggesties voor te archiveren zaken kunt U doorgeven aan de webmaster.
  • Wij overwegen een nieuwsbrief die verzonden wordt naar de e mail adressen van al onze parochianen. Dit is een goede manier voor snelle communicatie en voor herinneringen aan uitnodigingen. De precieze opzet hiervan en de inhoud van nieuwsbrieven moet nog verder uitgewerkt. Gedacht wordt ondermeer om berichten van overlijden ook via dit medium te verspreiden.

Het bestuur is erg ingenomen met deze ontwikkelingen en zij wenst de redactie en met name Jos jansen en Henny de Nijs veel succes toe met dit werk. Indien U suggesties of aanvullingen heeft over het bovenstaande, dan kunt U natuurlijk contact opnemen met het bestuur, de redactie of de webmaster.

Het bestuur.

 

..