bericht van fondsenwervingscommissie

pluspuntenWij zijn een spaarzaam volk.

Het zal u niet ontgaan zijn, wij hebben een nieuwe supermarkt in Bennekom. Plus. En Plus geeft meer, veel meer! Namelijk zegeltjes.
ah-spaarzegelsZe kosten bijna niets, 2 cent per bestede euro. Als de kaart vol is heb je voor 4 euro geplakt maar je krijgt er 6 euro voor terug.
Maar ook bij Albert Heijn kun je zegels sparen. Hier betaal je per zegel 10 cent per bestede euro. Als de kaart vol is heb je voor 49 euro geplakt maar je krijgt er 52 euro voor terug.

Als we nu eens met z’n allen zegeltjes gaan sparen voor de verbouwing van de parochiezaal? Kleine moeite, groot gewin!

U kunt de volle kaarten bij mij inleveren. Wij zijn al begonnen met sparen, u ook?

Fondsenwervingscommissie verbouwing parochiezaal,
Janneke Postma.

Verslag bezinningsavond “Terug naar de Bron”

verdieping

Verslag Bezinningsavond “Terug naar de Bron” is hier beschikbaar in pdf-bestand.

 

 

Hieronder kunt u de inhoud/uitnoding van de bezinningsavond “terug naar de bron” teruglezen.


Bezinningsavond dinsdag 26 november 2013

TERUG NAAR DE BRON
Pater Hans Koenen s.j. en pastor Ben Piepers

spreken over:
Hoe houden we er geloof in?
Zijn er kernteksten in de Bijbel die ons helpen?
Hoe kleuren die teksten ons leven en geloven?

Er speelt van alles rond geloven en kerk: fusie en eigenheid, vergrijzing “Verslag bezinningsavond “Terug naar de Bron”” verder lezen

Gelderse netwerkdag Kerk en Mileu

Op zaterdag 8 maart 2014 zal weer de provinciale Kerk-en Milieudag worden gehouden in het kerkelijk centrum “de Brink” in Bennekom.
Deze dag wordt georganiseerd door kerken uit Wageningen en Bennekom en duurt van 10:00 uur ‘s morgens tot 16:00 uur ‘s middags.
Het thema is “Duurzaamheid: onze verantwoordelijkheid”.

In de loop van de dag kan men inspiratie opdoen vanuit diverse christelijke tradities. In de morgen geven drie voorgangers uit verschillende tradities hun pastorale visie op duurzaamheid. ’s Middags … lees verder in de activiteitenkalender

#durftevragen:
Hulp bij vastenactie

#Durftevragen verbindt vraag en antwoord.
Dit is een zeer gebruikelijke kreet in de sociale media om aan te geven dat je een vraag hebt
en je op zoek bent naar een antwoord/hulp.

vastenactie2014Zoals ieder jaar in deze tijd, staat de vastenactie weer voor de deur. Helaas zijn een paar betrokken parochianen dit jaar niet meer in staat om de vastenzakjes rond te brengen en vervolgens weer op te halen. De MOV zoekt nu 3 nieuwe vrijwilligers, die elk 1 wijk van de parochie voor hun rekening willen nemen. Omdat wij als MOV leden zelf flexibel zijn, kan er uit de volgende wijken gekozen worden, met als belangrijkste straten:

Wijk 4: Commandeursweg t/m 47, Jonkersloetlaan, Torckstraat
Wijk 6: Edeseweg t/m 39, Commandeursweg t/m 42, Krulweg, Brinkstraat
Wijk 11: Hullenbergweg, Selterskampweg t/m 33, Margrietlaan, Marijkelaan
Wijk 13: Meidoornlaan, Berkenlaan, Edeseweg 55 t/m 105, Weerkruislaan
Wijk 17: Prins Hendrikweg, Selterskampweg, Dikkenbergweg

Langs de deur gaan helpt echt, we halen daardoor veel meer geld op.
Graag contact opnemen met MOV lid Margot Rewinkel,
margotrewinkel[at]hotmail.com, of tel.nr: 0317 425 991.

Titus Filmavond

Ook dit jaar zijn in diverse geloofsgemeenschappen weer filmavonden.
Alle avonden worden ingeleid en nabesproken door Yuri Saris.

Start van alle films is om 19.30 uur. Om 19.00 uur staat overal de koffie klaar.

Op vrijdag 7 februari  “Amour” in de Parochiezaal  in Bennekom.
Zie verdere info in activiteitenkalender.

Brief van Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft een brief geschreven voor de mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen op 19 januari 2014.

“Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld” is het thema dat de Heilige Vader heeft gekozen voor deze mondiale dag. Het thema is actueler dan ooit, kijkend naar de burgeroorlog in Syrië of de recente conflicten in de Centraal Afrikaanse Republiek of Zuid Sudan. Ook dichterbij huis staat de menselijke waardigheid van vluchtelingen onder druk.

Het is daarom goed om aandacht te besteden aan migranten en vluchtelingen, ver weg en dichtbij. De volledige brief kunt u lezen in de bijlage.

Vormsel 2014

VormselUITNODIGING

Beste jongeren en ouders,

In 2014 zal het sacrament van het H. Vormsel voor jullie gemeenschap op 1 juni worden toegediend. De viering zal plaatsvinden in Wageningen en de vormheer is kardinaal W. Eijk.

In Bennekom is het gebruikelijk dat jongeren uit groep acht worden uitgenodigd om mee te doen aan de gezamenlijke voorbereiding op het H.Vormsel. Dit is een belangrijk sacrament waarmee de katholieke kerk middels een bijzonder ritueel de volwassenheid en nieuwe levensfase van jongeren inluidt.
In de voorbereiding zullen we daarom aan de hand van Bijbelverhalen, andere teksten, spelmomenten en gezamenlijk gesprek stilstaan bij thema’s als ‘volwassenwording en verantwoordelijkheid’, ‘jouw gaven en talenten’, ‘de sacramenten “Vormsel 2014” verder lezen

één gezamenlijk parochieblad voor Titus Brandsmaparochie

ÉÉN GEZAMENLIJK PAROCHIEBLAD VOOR DE TITUS BRANDSMAPAROCHIE

Waarom één parochieblad voor alle parochianen?
Het is ongetwijfeld een vertrouwd iets geworden: 8 keer per jaar ontvangt u vanuit de kerk het parochieblad. Het is ons belangrijkste communicatiemiddel om u op de hoogte te houden van activiteiten, visies en ontwikkelingen binnen onze parochie.
Op dit moment geeft iedere locatie zijn eigen blad uit. Maar nu we al een aantal jaren met 10 geloofsgemeenschappen samen één parochie zijn, lijkt het logisch om dan ook één gezamenlijk parochieblad uit te geven voor de gehele Titus Brandsmaparochie. In parochies om ons heen heeft men dit al eerder met succes ingevoerd.
Met een gezamenlijk parochieblad laten we zien dat we met “één gezamenlijk parochieblad voor Titus Brandsmaparochie” verder lezen

En dit zijn de namen….

exodus-kl“En dit zijn de namen…”

Exodus

Zes bijeenkomsten
Over oude wijsheid en moderne kunst

 

Op de afbeelding: Yosl Bergner,
De meisjes van Abu Gosh, olieverf op doek, 64x81cm.

klik hier of op afbeelding om deze info als pdf te lezen/printen.

EN DIT ZIJN DE NAMEN
oude wijsheid en moderne kunst

‘En dit zijn de namen…’ zo opent het bijbelboek Exodus.
Dat is ook de titel van de onlangs bekroonde roman van Tommy Wieringa.
Het oude verhaal uit de Bijbel lees je haast als de krant vandaag. Het gaat over mensen van alle tijden, ook over jou.
Het vertelt van onderdrukking en vrij mens worden, over wijsheid van vroedvrouwen tegenover die van de farao, je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, door de woestijn trekken, oases vinden.
Het verhaal is een religieuze zoektocht, oriëntatie op wat groter is dan jij, de stem van het Leven, die door alles heen klinkt…
Ieder die zich wil verdiepen in bijbel en moderne kunst,
is van harte welkom.
Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben;
een open geest en belangstelling is genoeg.

Werkwijze
In zes bijeenkomsten zoeken we naar de oude wijsheid van Exodus “En dit zijn de namen….” verder lezen

Heeft u het laatste nieuws al gezien?

Wij versturen een e-mail nieuwsbrief aan geïnteresseerden.

De reeds verzonden nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website. Pagina <Nieuws>, <Nieuwsbrief Katholiek Bennekom Nieuws>.
Voor deze nieuwsbrief kunt u zich opgeven via de button hieronder of direct uw e-mailadres en naam ingeven in de daarvoor bestemde plek in rechter kolom van de website.

 (Bij klikken op bovenstaande knop komt U in een nieuw scherm waar U zich kunt aanmelden. Via een automatisch toegezonden link in een e-mail dient u Uw aanmelding te bevestigen. Wij verzenden de nieuwsbrieven via de mailserverdienst “Mailchimp”).