Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie

Aanpassing adviezen voor onze MVR kerk vanaf 16 april
Locatieraad en pastoraatsgroep MVR hebben besloten de adviezen tot versoepeling vanuit de parochie over te nemen. Dat betekent:

 • dat met ingang van Paaszondag de collectes weer worden gehouden tijdens de viering en
 • de collectemandjes weer kunnen worden doorgegeven.
 • Communie uitdelen in de kerk wordt voorlopig nog alleen door de voorganger gedaan. Dit om te voorkomen dat er twee rijen kerkgangers naast elkaar in het middenpad lopen.

De andere adviezen blijven zoals ze zijn:

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS!
2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet meer verplicht.
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet dringen wordt.
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede.
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.

Na de viering is er koffie en gelegenhied tot napraten. buiten op het kerkplein.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Goede Vrijdagviering met Matteüs Passie

Op Goede Vrijdag 15 april zingt Arsis in de avondviering de moderne Matteüs Passie. Samen met voorganger Antoinette van Schaik gaan we er een mooie viering van maken, waarin ook ruimte is voor teksten en om bloemen te brengen bij het kruis.
In 2015 werden er twee vieringen gehouden waarin Arsis en het projectkoor van de Brinkstraatkerk de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel zongen: op Palmzondag in de Brinkstraatkerk en op Goede Vrijdag tijdens de avondviering.
Drie jaar geleden begon het weer te kriebelen en werd het plan opgevat om dit nog een keer te herhalen. Maar toen kwam Corona en vielen de mooie plannen in duigen.
Afgelopen najaar kwam de vraag weer op tafel: zouden de twee koren in de Goede Week weer samen kunnen zingen? Iedere woensdagavond werd er alvast iets uit de Passie gezongen. Uiteindelijk werd besloten dat het nog te riskant zou zijn om met zoveel mensen zingen, maar… Arsis bleef wel door oefenen!

We durven het daarom aan om op Goede Vrijdag met de kleine bezetting die ons koor voorlopig nog heeft (ca. 12 zangers en 1 pianist/dirigent) de Passie opnieuw te zingen in de viering; we doen alle koorpartijen zelf 😊!
De viering begint om 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

Symboliek van de Palmpasenstok

De zondag voor Pasen is het Palmpasen. Dit wordt meestal gevierd met een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. 

Hieronder staan de onderdelen die meestal bij de palmpasenstok gebruikt worden en de betekenis ervan.

De symboliek van de palmpasenstok

Stok
Soort kruis;
het teken van Jezus en van onze kerk.

Haantje (van brooddeeg)
Verkondiger van de nieuwe dag.
‘Let op, het is bijna Pasen’
Het brooddeeg is teken van leven, kiemkracht.

Buxustakjes
Teken van terugkeer van groen en van het leven.
Staan symbool voor palmtakken die gebruikt werden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Vruchten
Staan voor dragers van nieuw levenszaad.

Eieren
Betekenen nieuw leven dat zal ontstaan uit iets wat dood lijkt te zijn.

Ronde kransen
Symbool voor kringloop van het jaar en van het leven.

Slingers
Feest en Gezelligheid.

Mededelingen

Korte mededelingen tijdens de vieringen :

 • Onze vieringen zijn snel te vinden in het menu onder “vieringen
 • Vanaf 27 maart 2022 is het weer “zomertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.00 uur.
 • U door de week dagelijks een kopje koffie kunt drinken bij de parochiewacht in de Torenzaal? U bent welkom voor koffie en een praatje van 10.30 – 11.30 uur.
 • Sinds begin april onze bezinningstuin dagelijks geopend is? U vindt het toegangshek naast de Toren. U kunt de tuin ook bezoeken via de torenzaal wanneer die open is.

Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2022

Van 2 t/m 27 maart pakt de Werkgroep Caritas met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op. 

Al een aantal jaren nu participeert de werkgroep Caritas in de werkgroep Actie Voedselbank Gezamenlijke Kerken Bennekom.
Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede.


Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand maart weer het estafettestokje over in de Estafette Actie in Bennekom. 
In oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen.
Vorig jaar hebben we gezamenlijk 30 volle kratten levensmiddelen bijeengebracht en hebben we daarnaast een fantastisch bedrag van € 2300,- naar de voedselbank kunnen overmaken.
We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om hier wederom een groot succes van te maken.

Wat kunt u doen?
Op de inzamelpunten staan kratten waarin “Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2022” verder lezen

Kledinginzameling ”Mensen in Nood” 2-4-22

De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) houdt zaterdagmorgen 2 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom.
De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.

De opbrengst:

Welke kleding kunt u inleveren:

 • Kleding ( broeken, shirts vesten overhemden, etc.)
 • Ondergoed of lingerie
 • Schoenen
 • Tassen en accessoires

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in redelijke staat. (Géén speelgoed, knuffels of beddengoed). Wel graag in gesloten plastic zakken brengen. 

Draagt u ook een steentje bij?

Informatie bij Beppie Govers, tel: (0318)414850

uitnodiging deelname synodaal proces

De katholieke kerk zit momenteel in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote bisschopsvergadering in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken mee kunnen denken over hoe het verder moet met de kerk.

Ook vanuit onze z. Titus Brandsma parochie zal gehoor worden gegeven aan de oproep van onze paus. Meedoen met een proces van luisteren , participeren en inspireren. In TitusBreed heeft u kennis kunnen nemen van de achtergrond en beweegredenen van dit synodale proces.
Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op zaterdag 26 maart in de St. Antonius kerk aan de Stationsweg 112 in Ede. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en zal om 12.00 uur worden afgesloten.
De centrale thema’s in ons bisdom zijn:
* Vieren.
* Medeverantwoordelijkheid voor missie.
* Dialoog in kerk en samenleving.

Lees hier de gehele uitnodigingsbrief 

Vastenactie 2022

Samen met de andere geloofsgemeenschappen van de Titus Brandsma parochie hebben we gekozen voor een ‘eigen project’ van de Stichting Solidair met India van de paters Norbertijnen van Heeswijk-Dinther. Het gekozen project is: Jeugdzorg straatkinderen in Ernakulam, Kerala (India).

In Kerala is sprake van een sterke toename van jeugdcriminaliteit. De kinderen komen uit arme gezinnen, vaak is er weinig tijd en aandacht voor de kinderen en zo komen zij in aanraking met straatcriminaliteit. Veel jongeren zijn verslaafd aan alcohol, drugs, tabak en worden seksueel misbruikt. Zij vertonen onverantwoordelijk gedrag en “Vastenactie 2022” verder lezen

“Zij heeft een verhaal”: Vrouwen, praat mee

​Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) heeft deze uitnodiging van harte aangenomen en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

Als het goed is hebt u erover gelezen op pag. 5 van Titus Breed.  (zie afbeelding of TitusBreed)

Op maandagavond 17 januari lanceerde het Netwerk Katholieke vrouwen het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’ in een digitale talkshow.

Ruim 1800 vrouwen vulden tot nu toe de vragenlijst in met hun wensen en verlangens over de toekomst van de katholieke kerk. Dit project van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) in het kader van de wereldwijde synode 2023 is halverwege de reactie termijn al een groot succes te noemen. Het project loopt van nog tot 31 maart.

Wilt u meepraten en informatie horen van o.a. voorzitter Maria van Diepen-van Schaijk? Op maandagavond 14 maart vanaf 19.45 uur bent u welkom in de Verrijzeniszaal in Wageningen (Bergstraat 17).

Meer info ook op de website van de RK kerk Wageningen:
Zij  heeft een verhaal….
meer info over Zij heeft een verhaal…

Samen bidden voor vrede – online

Beste parochianen, we naderen de veertigdagen tijd. Tijd van bezinning, gebed en verdieping. Inmiddels zien we wat er aan de deur van Europa gebeurt. Christenen kennen de kracht van het gebed, Jezus zelf heeft het ons geleerd. Overal in de wereld bidden velen voor vrede, ze bidden alleen, met hun gezin, in groepen, op afstand maar toch samen.
Vanaf a.s. donderdag 3 maart, gedurende negen dagen gaan we samen, vanuit onze huizen een Noveen bidden. Dit is een reeks van negen dagen waarop men met een bepaalde intentie tot God bidt. Meestal wordt de Rozenkrans gebeden, dit is ook wat we gaan bidden. Deze intentie kan bijvoorbeeld voor een of meer zieken zijn, voor het beëindigen van een bepaald conflict of voor de wereldvrede. Veel novenen zijn echter gericht tot Maria, de Moeder van God, als voorspreekster bij God. We bidden in het bijzonder voor vrede in onze dagen. Hiermee geven we concreet gehoor aan het verzoek van o.a. de paus om wereldwijd onze krachten te bundelen en te bidden.

Iedereen die mee wil doen, bidt dus vanuit zijn/haar huis. De Noveen is via Zoom, de linkt vindt u hieronder. We beginnen om 20:30 uur en eindigen om 21:00 uur. De eerste dag is donderdag 3 maart, de laatste vrijdag 11 maart. Als we bidden zijn we allemaal kleine lichtjes, door het gezamenlijk bidden bundelen we deze lichtjes samen en voelen we ons met elkaar verbonden. We hopen op een grote opkomst.
Mocht u geen Zoom-verbinding kunnen maken, kunt u natuurlijk ook samen bidden. Ook is het misschien wel mogelijk om in de komende dagen samen te bidden met andere mensen in uw plaatselijke kerk, “live”. Het gebed dat wij bidden via Zoom kan dan naar u worden gemaild, mocht u dat willen.

Met vriendelijke groet,
Marina Pressato en Nicole van Rijn

[zoomlink staat vermeld in de digitale nieuwsbrief van de MVR van 5 maart. Hier kunt u zich aanmelden / hier kunt u het archief teruglezen]