Liturgie voor 23 augustus

Zondag 23 augustus is de Eucharistieviering met Adri van Dijk.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 23 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Tevens zijn hier de gebeden, voorbeden en de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Manege zonder drempels.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL42 RABO 0387 0733 37

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Parochiedag 2020

Door de Corona beperkingen hebben we helaas in juni geen vrijwilligersmiddag gehad. Toen hebben we besloten om deze samen te laten gaan met de parochiedag in september. Maar ja, de tijd schrijdt door, en parochiedag nadert. En we hebben nog steeds onze Corona beperkingen, hoewel een stuk minder dan van het voorjaar.
We willen de parochiedag nog steeds door laten gaan. Op 27 september aansluitend aan de viering. Een viering weliswaar niet met alle koren maar een bescheiden afvaardiging van de koren; 7 koorleden in het totaal op het priesterkoor, want “Parochiedag 2020” verder lezen

Liturgie voor 16 augustus

Zondag 16  augustus is een Marie-viering met Diny Booyink.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 16 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Hier leest u de overweging en voorbeden

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor  de Willemshoeve. De Willemshoeve is een zorgboerderij in aan de Grindweg in Bennekom, die dagopvang biedt aan ouderen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL43 RABO 0107 7284 51

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Verjaardagskalender ten bate van de Tarahumara-indianen

De afgelopen jaren gaf pianist Romayne Wheeler benefietconcerten in onze parochie, en met name in onze kerk te Bennekom. De opbrengsten hiervan gingen naar de Tarahumara-indianen in Mexico, een zeer arm volk dat zich onder uiterst moeilijke omstandigheden moet zien te redden. Zelf woont de Amerikaanse Wheeler sinds 1992 bij de Tarahumara-bevolking. Af en toe verlaat hij ‘zijn’ Tarahumara om concerten in Europa, Canada en de VS te geven. Op die manier kan hij geld inzamelen dat de indianen gebruiken voor onderwijs en medische zorg. Helaas is zijn toernee de afgelopen maanden niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Zeer jammer, want juist door de opbrengst van zijn concerten is hij een belangrijke schakel in het voortbestaan van de noodlijdende Tarahumara-indianen.
Als extra bron van inkomsten heeft Emmy Konincks, mede-organisator van de concerten in Nederland, een verjaardagskalender gemaakt. Hierop staan foto’s van Romayne Wheeler en de Tarahumara’s. Bij iedere maand staat een gedicht van Wheeler in het Engels, Nederlands en Spaans.

De kalender is in A3-formaat en kost € 12,00 (exclusief verzendkosten of op te halen in Zeist). De opbrengst is geheel ten bate van de Tarahumara’s.
Wilt u de kalender bestellen? Mailt u dan naar Emmy Konincks: e.konincks@ziggo.nl.

Liturgie voor 9 augustus

Zondag 9 augustus is de woord- en gebedsviering met John Rademakers.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 9 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Hier vindt u de overweging en de voorbeden van de viering van 9 augustus. 

Collectes voor zondag 9 augustus
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede. De Voedselbank helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. In deze moeilijke tijd is er een toenemend aantal gezinnen in Bennekom en Ede afhankelijk van de Voedselbank.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor de eucharistieviering 2 augustus

Zondag 2 augustus is de viering met H. ten Have om 09:30 uur.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 2 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 2 augustus
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor onze Caritas; Caritas ondersteund de parochiële Caritas doelen, zoals het bieden van hulp aan hen die dit nodig hebben in onze omgeving. Deze hulp kan bestaan uit: goederen, advies en in een enkel geval financiële hulp.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0157 6511 85

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Maatregelen en protocol ivm corona

Info omtrent de Corona maatregelen: 

Aangepast protocol naar de kerk komen.
Per 1 juli zijn er landelijk enkele verruimingen geweest in de landelijke richtlijnen van het RIVM en de bisdommen. Ons protocol “naar de kerk komen” is hierop aangepast. Er kunnen sinds 1 juli meer mensen een viering bijwonen maar de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft. Er kunnen meer cantors zingen maar koorzang mag niet evenmin als meezingen in de kerk. Het reserveren voor het bijwonen van een viering blijft de komende tijd in stand.

 

Liturgie voor de viering van 26 juli

Zondag, 26 juli, is de vijfde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 26  juli te openen. Ook zijn de voorbeden hier na te lezen (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 26 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Artsen zonder grenzen; Artsen zonder grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61 ABNA 0242 5255 55 tnv Artsen zonder grenzen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor de viering van 19 juli

Zondag, 19 juli, is de vierde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de liturgie van de viering op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 19 juli te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 19 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Amnesty International. Dit is een organisatie die streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL45 TRIO 0198 1000 00 van Amnesty International.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).