Maria Virgo Regina zamelt in juli opnieuw in voor de Voedselbank Ede

Hoewel we als kerk in de voorbije Vastentijd ook al hebben meegedaan met de Estafette Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede, als gezamenlijk project van de Bennekomse kerken, dreigde de estafette in de maand juli te stranden. Dat is jammer want ruim 120 personen en gezinnen binnen de gemeente Ede zijn erg afhankelijk van de hulp die ze via de Voedselbank krijgen. Zeker in Corona-tijd zijn de perspectieven voor deze gezinnen er niet beter op geworden. Vandaar dat we als Pastoraatsgroep en Caritas van onze kerk het initiatief “Maria Virgo Regina zamelt in juli opnieuw in voor de Voedselbank Ede” verder lezen

Zondagse vitaminen

Totdat wij weer samen mogen komen in onze kerk, willen we u iedere zaterdag via de nieuwsbrief en de website voorzien van wat Zondagse vitaminen: een afbeelding, tekst, lezing, overweging, lied (of een combinatie daarvan) om over na te denken.

Hiervoor klikt u in de menubalk op INSPIRATIE.

Onze kerk is open op maandagen t/m vrijdagen tijdens de parochiewacht (10.30 – 11.30 uur) en op zondagen van 10 tot 11  uur. 

 

Zondagse vitaminen voor 21 juni

Op 21 juni staat er een Taizé-viering in het rooster. Een viering die in de traditie van Taizé bestaat uit meditatie en inkeer met hulp van liederen, bijbellezing en stiltes. In deze zondagse Vitaminen vinden jullie hier iets van terug. Bij de inhoud hebben wij ons laten inspireren door de evangelielezing: Mattheüs 10, 26-33. Ons vielen twee kernen op in deze lezing: Vertrouwen en Je bent waardevol.

Vertrouwen

Bij dit woord dachten wij aan het lied Nada te turbe. Door te klikken op deze link kun je via YouTube naar het lied luisteren en meezingen of neuriën. Je krijgt een indruk van de kerk in Taizé in de Bourgogne. [vooraf zit – helaas – een reclameblok waar wij geen invloed op hebben]

Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta
Vertaling:
Laat niets je verontrusten,
laat niets je beangstigen:
Wie God heeft ontbreekt niets.
God alleen is genoeg

Frère Roger van Taizé heeft een gebed gemaakt dat hier op aansluit: “Zondagse vitaminen voor 21 juni” verder lezen

Opstarten vieringen en corona maatregelen

Vanaf eind juni starten de vieringen in onze MVR kerk weer!
Na ruim 3 maanden gaan op zondag 28 juni de vieringen in onze eigen Maria Virgo Regina-kerk weer van start. Pastoor Henri ten Have gaat dan voor in een eucharistieviering om 11.00 uur. Op 28 juni mogen er 30 kerkgangers aanwezig zijn bij de viering.
Vanaf 1 juli mogen er in meer kerkgangers naar de kerk komen. In onze kerk zijn er bij een eucharistieviering maximaal 56 zitplaatsen en bij een woord- en gebedsviering maximaal 80 zitplaatsen beschikbaar. Er worden deze zomer alleen eucharistievieringen en woord – en gebedsvieringen gehouden.

Lees verder in het bericht maatregelen ivm corona en aanmelden kerkbezoek

Zondagse vitaminen voor 14 juni

Vitaminen voor zondag 14 juni, Sacramentsdag
Deze zondagse vitaminen zijn voor u samengesteld door Marianne Thie en de liturgiegroep van het koor Arsis.
In de Rooms-katholieke kerk nemen sacramenten een centrale plaats in. Sacramenten zijn rituelen waar een bijzondere betekenis aan toegekend wordt. Bekende sacramenten zijn de doop, het huwelijk, de ziekenzalving en de eucharistie. Handen spelen bij deze sacramenten een grote rol. Het thema voor deze vitaminen is: ‘Gevulde handen’.

Thema : Gevulde handen

Tekst
De man fluisterde: ‘God, spreek tot me!’.
En de leeuwerik begon te zingen.
Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: ‘God, spreek tot me!’.
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.
Maar de man luisterde niet.

De man keer rond en zei: ‘God, ik wil u zien!’.
En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.
Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: ‘God, laat me een wonder zien!’.
En een nieuw leven werd geboren.
Maar de man merkte het niet op.

Daarom werd de man wanhopig:
‘God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat!’.
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.

Maar de man wuifde de vlinder weg
en liep verder. “Zondagse vitaminen voor 14 juni” verder lezen

Collecte voor zondag 14 juni

Zondag 14 juni zou de tweede collecte bestemd zijn geweest voor het Ronald Mc Donaldhuis in Arnhem. De stichting Ronald Mc Donald heeft in Arnhem een mooie vakantie locatie; het Boshuus.
Hier kunnen gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar) samen heerlijk op vakantie net als iedereen. Het Boshuus heeft hiervoor prachtige aangepaste appartementen; ook voor jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0669 5267 89 t.n.v. Stichting Ronald McDonaldhuis Arnhem.

Doordat er geen vieringen gehouden worden, loopt onze kerk veel inkomsten mis. De kosten van onderhoud aan kerkgebouwen en alle vaste lasten lopen gewoon door, maar er staan geen inkomsten vanuit de collecte tegenover. Als u onze geloofsgemeenschap en de parochie wilt steunen, kunt u het collectegeld overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Voor meer informatie over de collectes, ook over de andere collectedoelen kunt u hier verder lezen.

Weer eucharistievieringen mét kerkgangers

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de coronamaatregelen vanaf 1 juni iets versoepeld. Dat geldt voor veel sectoren van de samenleving en gelukkig ook voor de kerken. Er mogen weer eucharistievieringen gehouden worden met maximaal 30 kerkgangers. Vanaf 14 juni kunnen de aanwezigen ook de communie ontvangen.

Lees het laatste nieuws hierover op onze parochie website.

U kunt enkel bij een viering in uw kerk aanwezig zijn, wanneer u hiervoor van tevoren gereserveerd heeft. Alle (lokale MVR) info hierover volgt spoedig. 

Extra inzamelingsactie Voedselbank in Coronatijd

Afgelopen jaren hebben de gezamenlijke Bennekomse kerken in de aanloop naar Pasen (de Vastenperiode) met succes het estafettestokje overgenomen in de Estafette Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede.
De bijzondere omstandigheden die we momenteel doormaken als gevolg van het Covid-19 Corona virus maakt dat er een extra beroep wordt gedaan op de Voedselbank. Er zijn velen die de eindjes nu even niet aan elkaar kunnen knopen.
Vanuit de Caritas gedachte willen we iets extra kunnen betekenen. Dit doen we via de Voedselbank. Maar daar hebben we u ook bij nodig.

Wij vragen u voor een extra bijdrage:
Zondag 7 juni was de tweede collecte van de kerk bestemd voor de Voedselbank Ede. Deze collecte willen we alsnog van harte bij u aanbevelen.

Vanaf half juni en in de gehele maand juli zullen weer kratten bij de parochiewacht in de Torenzaal (elke werkdag van 10:30 uur – 11:30 uur) geplaatst worden waarin u levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar stelt aan de Voedselbank Ede.
Het gaat daarbij om houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst, et cetera, maar ook om luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, wasmiddel en dergelijke.
Liever geen verse of beperkt houdbare levensmiddelen omdat de kratten niet elke dag opgehaald worden.

Namens allen die uw bijdrage écht nodig hebben, willen wij u hartelijk bedanken!

Caritas Maria Virgo Regina

Vanaf eind juni starten de vieringen weer

Na ruim 3 maanden gaan de vieringen in onze eigen Maria Virgo Regina-kerk op bescheiden schaal weer van start vanaf 28 juni. De landelijke richtlijnen van de RIVM en de bisschoppen zullen begrijpelijkerwijs worden gevolgd. Dit betekent onder meer dat men zich van te voren dient aan te melden voor vieringen en dat in de kerk de 1,5 meter-regel in acht worden genomen. In de bijgaande brief vindt u een totaal overzicht over de herstart van de vieringen in de zalige Titus Brandsma parochie. Daar waar er in juni enkel eucharistievieringen zullen zijn, gaan in de maand juli ook weer woord- en gebedsvieringen gehouden worden. Woord- en communievieringen zullen deze zomer nog niet plaatsvinden. De komende tijd wordt u nader geïnformeerd over de gang van zaken in onze kerk via onze nieuwsbrief en via het NieuwSblad dat op 24 juni uitkomt.

Zondagse vitaminen voor 7 juni

Zondagse Vitaminen bij het feest van de Heilige Drie-eenheid op 7 juni.
De vitaminen voor zondag 7 juni werden verzorgd door pastor John Rademakers en de liturgiegroep van gemengd koor.

Het thema van de overdenking van John Rademakers is: Mensen als verhaal van God

 

Lied:
Zoekend naar licht.
Zoekend naar licht, hier in het duister
Zoeken wij u, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
Zo wordt uw stem gehoord.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Brood gebroken voor allen
U bent de vrede vorst.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Met zoveel gaven aan ons gegeven
Voor zoveel leed, zoveel gemis
Maak ons uw dienaars
Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Ook vandaag, ook vandaag,
Hier in uw huis. Hier in uw huis. “Zondagse vitaminen voor 7 juni” verder lezen