Arsisviering 3 februari

Zondag 3 februari staat de viering in onze kerk in het teken van Diaconie.

 • Maar wat is dat eigenlijk?
 • En wie doen er aan diaconie?

De viering is voorbereid door een aantal mensen uit het Diaconieberaad, de liturgiegroep van Arsis en voorganger Antoinette van Schaik. In de lezing staan 6 (schilder)werken van Barmhartigheid centraal. Later is daaraan nog een zevende en, door paus Franciscus, zelfs nog een achtste werk toegevoegd.
Na de viering is er gelegenheid de ‘Werken van Barmhartigheid’ te bekijken.
Bij de schilderijen staan vertegenwoordigers van groepen uit onze geloofsgemeenschap, die zich met diaconie bezig houden. Ze leggen graag uit waar ze mee bezig zijn!

Door een briefje in te vullen voor het ‘Bloemetje van Arsis’ doet ook u aan diaconie, wist u dat?
De tweede collecte is bestemd voor Caritas.
Van harte welkom bij deze viering!

Mededelingen

 • Wageningen:  in verband met afwezigheid van pastoor ten Have zullen de missen op dinsdagavond 15 januari en donderdagavond 17 januari in Wageningen uitvallen. Op woensdagochtend 16 januari zal er een communieviering zijn.
 • Wageningen: de zaterdagavondvieringen van 19 januari en 4 mei a.s. zullen in Ede plaatsvinden in de kapel om 18.30 uur i.p.v. in Wageningen
  (19 januari ivm de  musical Jona welke in de kerk te Wageningen plaatsvindt)

Kindercatechese

Heb je je nog niet opgegeven voor de musical Jona? Op 19 januari oefenen de kinderen in één dag een musical in en ’s avonds schitteren ze op de planken.

Meer informatie en/of opgeven? Klik dan hier.

Speciaal ter gelegenheid van deze musical gaat de kindercatechese (gegeven door pastoor Henri ten Have) op woensdagmiddag 9 januari over de profeet Jona. Kinderen die dit jaar de Eerste communie gaan doen of al hebben gedaan (t/m 12 jaar) zijn van harte welkom in de pastorie van Renkum aan de Dorpsstraat 1. Tijd 14.30-15.30 uur.

Ouders kunnen in de pastorie een kopje thee of koffie drinken.

Kerstkaart

Heeft u de afbeelding herkend op de kerstkaart van onze geloofsgemeenschap die u thuis heeft ontvangen? Het is een van Mariabeelden uit onze kerk. U vindt het bij de ingang van de kerk als u links de kerk inloopt of als u naar de torenzaal loopt.
Ook via deze weg wensen de locatieraad en de pastoraatsgroep u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Katholieke lokale geloofsgemeenschappen: waarheen? Wat zijn de uitdagingen?

De lezing over lokale katholieke geloofsgemeenschappen die gegeven werd door emeritus-professor Jozef Wissink op dinsdag 27 november in de in de Maria Virgo Regina Kerk te Bennekom trok meer dan 100 geïnteresseerden. Jozef Wissink is priester van het aartsbisdom Utrecht en was hoogleraar praktische theologie aan de theologische faculteit van de universiteit in Tilburg. Truus Appelman opende de lezing. Zij refereerde aan de kerk als een vorm van gemeenschap. Een gemeenschap met een heilige plek, de kerk. Vervolgens ging Jozef Wissink in op de vraag van waarheen en wat zijn de uitdagingen van lokale geloofsgemeenschappen.

Hij begon met de constatering dat de kerk krimpt en ook de lokale geloofsgemeenschappen. De vraag is waarheen? Wij moeten het goede zien te behouden en de gemeenschap levend houden. Door erover te communiceren en dingen in praktijk te brengen. Het tweede Vaticaans concilie is nog niet volledig uitgevoerd.

Er is een drietal zaken die aandacht verdienen:

 1. De nieuwe manier van benaderen. De Kerk is een mysterie, een sacramentele werkelijkheid! De Kerk is een middel van God om bij de mensen te zijn. Een gemeenschap waarin het verhaal wordt verteld en waarin God zich via de mensen openbaart.
 2. De polariteiten binnen de kerk. De kerk heeft een aantal tegengestelde kanten die beide aanwezig zijn. Zij is bijv. zowel lerares, als ook leerling, zowel instituut als gemeenschap als bewegingen; ze heeft zowel ambtsdragers als actieve, mondige leken.
 3. De kerk als gemeenschap. In het Latijn hebben wij Communio. Een gemeenschap van gelovigen, zoals die is, maar ook de relaties waarin men met elkaar verbonden is. Een gemeenschap waar verbinding is en waar je ook aandacht hebt voor mensen die je ‘ niet mag’.

Nu de plaatselijke geloofsgemeenschap. Gemiddeld is er een krimp. De zorgen zijn financieel, de jongeren die niets met de kerk hebben en ook vrijwilligers die steeds lastiger zijn te vinden. Hoe verder? Wat zijn de kansen? Wij zijn er als kerk niet in geslaagd om te laten tonen hoe goed geloven een mens doet. Als je een zinvol leven wilt leiden, heeft ons geloof je een boel wijsheid, steun te bieden en ook vreugde. De nieuwe generatie heeft andere vragen. Zij snappen de ‘ discussies in de kerk’ uit het verleden niet. Luister naar hen. Ook al neemt men nu meer eigen verantwoordelijkheid voor het leven, een gemeenschap is nog steeds van veel betekenis. Maak als gemeenschap ook gebruik van andere gemeenschappen. In een groter verband kan je meer doen, waar je anders te klein voor bent. Het komt voor dat lokale gemeenschappen sterven. Dat is van alle tijden. Besteed aandacht aan die gemeenschappen, en help hen in het proces zoals je dat ook bij je oude liefdevolle moeder zou doen.

Jozef Wissink pleitte tot slot voor een zorgvuldige en liefdevolle omgang met plaatselijke geloofsgemeenschappen vanuit de nieuwe parochies. En dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit: wij moeten goed opletten waar deuren open gaan en waar een deur dicht gaat. Op zoek gaan naar openingen waar wij God zien.

Hans wilmink

Bolivia project: Stelt u zich eens voor…

Stelt u zich eens voor…

In het huis waar je je veilig zou moeten voelen, wordt je misbruikt of verkracht door familie of bekenden. Er is veel ruzie en ook lichamelijk geweld. Alcohol- en drugsverslaving zie je overal om je heen.

Hoe moeilijk is het voor een tiener om hier NEE tegen te zeggen. Ze zijn nog afhankelijk van de ouders, voelen zichzelf misschien schuldig aan de agressie die ze ontvangen, voelen zichzelf niets waard, hun sociale isolement leidt hen tot wanhoop.

Waar kun je dan naartoe?
Casa Fraternidad van ENDA El Alto biedt een veilig onderdak voor deze meisjes. De eerste drie maanden zijn volledig intern om rust en structuur in hun leven te brengen. Tegelijkertijd is er aandacht voor hun familie om ook daar de situatie te verbeteren. In de casa nemen de meisjes deel aan groepstherapie; een zeer effectieve psychologische techniek. Ze beseffen dat ze niet alleen staan in hun problemen, ze leren te praten maar ook te luisteren, ze begrijpen elkaar en komen samen tot oplossingen. Er ontstaat een sterke onderlinge band. Dit alles onder professionele begeleiding van ENDA.
In de laatste fase van het therapeutische proces ligt de nadruk op pre-professionele training in een van de ‘werkplaatsen’. Ze leren technische vaardigheden en arbeidsethos om de arbeidsmarkt te betreden, hun eigen onderneming te starten of als voorbereiding op een vervolgopleiding. In dit laatste stukje hebben wij als Bennekomse werkgroep een aandeel. Zo hebben we o.a. al bijgedragen aan de bakkerij, het naai- en breiatelier en in 2018 aan de chocolade-, de kappers- en cosmeticaworkshops. Het geeft ons een fijn gevoel dat we hen kunnen ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit van leven en hen de kans kunnen geven op een betere toekomst voor hen en hun kinderen.
ENDA gelooft in de persoon als motor van verandering
én in haar mogelijkheid om haar moeilijkheden te overwinnen!

Wageningen, 8 november 2018

Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.

Uw giften zijn welkom op rek.nr.  NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia

Terugblik 10-jarig jubileum seniorenpastoraat op 9 oktober 2018

Ruim 50 senioren hadden zich aangemeld om het 10-jarig jubileum van het Seniorenpastoraat te vieren. In de heerlijk verwarmde kerk van onze geloofsgemeenschap MVR werden de senioren ontvangen met koffie en bonbons. Marian Bolscher heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de genodigden pastoor Henri ten Have, namens het bestuur van de parochie z. Titus Brandsma en mevr. Riet Kroes, namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep van de MVR.
Tijdens de inleiding memoreerde Marian dat in de afgelopen 10 jaar het aantal senioren gegroeid is van 28 naar 50. Vervolgens herdacht Marian de inmiddels overleden senioren door het aansteken van een kaars.
Hierna feliciteerde pastoor Henri Ten Have het Seniorenpastoraat met het jubileum.
Twee senioren, de heer Joop van Eijk en mevr. Mien Verkerk en de oud-voorzitter dhr Aad van Wijk waren gevraagd te vertellen over hun eerste kennismaking met de toenmalige parochie.
Joop van Eijk vertelde dat hij als student nog gekerkt had in een zaaltje van café Bolthof.
Mien Verkerk heeft nog mooie herinneringen aan de tijd dat er nog geen katholieke school was in Bennekom. Haar kinderen gingen onder begeleiding van de jongens Teunissen met de bus naar Ede. Aad van Wijk vertelde dat hij al kort nadat hij kennismaakte met de pastoor gevraagd werd voor de Caritas. Tevens zette hij zich in om de werkgroepen beter te laten samenwerken en het efficiënter inzetten van de vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers hoe lichter de taak is voor ieder.
Na de koffiepauze met een gebakje was er gelegenheid om te reageren. Uit de reacties kwam tot uiting hoe men zich bij kennismaking met onze parochiegemeenschap het als een warm bad ervaarden en zich al gauw thuisvoelden.
De ochtend werd door Marian afgesloten met het bedanken van de sprekers en de uitnodiging voor de lunch in de parochiezaal waar weer een heerlijke lunch klaarstond, bestaande uit een groente soep met “balletjes”, koffie, thee en speciale “jubileumbroodjes”, klaargemaakt door de lunchgroep Guus Mosch, Agnes Gielink, Marianne van Oostrum en Joke Boers.

Werkgroep seniorenpastoraat,
Marian Bolscher, Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein

FOTO’S KIJKEN? klik hier voor het openen van het foto album op dropbox.

Wereldmaaltijd – interessante avond over voedselverspilling

Op 16 oktober kwamen 28 mensen naar de parochiezaal om samen te eten. Aanleiding was de Wereldvoedseldag. Sinds 1980 wordt wereldwijd op die dag aandacht besteed aan de honger in onze wereld. Sinds vier jaar organiseert de oecumenische werkgroep sobere maaltijd ook een wereldmaaltijd in Bennekom.
Na een kort welkom legde Nicole Bischoff uit wat een wereldmaaltijd precies is. Het is geen maaltijd uit Afrika, Zuid-Amerika of Indonesië, maar een berekening van wat een mens op onze aarde zou kunnen eten per dag, als we het eerlijk zouden delen. Die berekening wordt om de paar jaar uitgevoerd met behulp van de cijfers van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). De lijst van ingrediënten kunt u vinden op de website www.wereldmaaltijd.nl.
Tussen de verschillende gangen vertelde Nicole dingen rond dit thema. Wist u dat in 2007 op onze aarde voedsel werd geproduceerd voor 12 miljard mensen, terwijl er 7 miljard op dat moment op onze aarde woonden. Toch leden 825 miljoen mensen honger en stierven 36 miljoen aan de gevolgen daarvan. Dat is gelijk aan twee keer de Nederlandse bevolking!
De bezoekers van de maaltijd kregen als opdracht de vraag mee, waarom dat zo is en wat eraan veranderd zou kunnen worden.
Na een kort gebed door Hans Egberts begonnen we met de maaltijd. Tussen het voorgerecht (bieten¬soep met appel en knolselderij) en het hoofd¬gerecht (rijst, haver en gerst met bloemkool, tomaten, kikkererwten en kokosmelk) zorgde Leni Muilwijk voor enige ontspanning. We luisterden naar het lied “Mien toentje” van Ede Staal. Voor het betere begrip had zij een vertaling van het Gronings liedje uitgedeeld en las Don Barten ons de tekst in het Gronings voor. Dit lied zorgde ook voor een kort gesprek rond het hebben van en zorgen voor een moestuin.
Na het hoofdgerecht kwam een deel van de oplossing van de boven gestelde vraag. De voedselverdeling, klimaat, oorlog, consumptie van vlees zijn de meest bekende redenen voor de honger in onze wereld, maar een zeer belangrijke oorzaak is de voedselverspilling!
Alleen in Nederland wordt jaarlijks 9,5 miljard kg voedsel weggegooid, daarvan komt 20% niet eens in de winkel omdat het afgekeurd wordt door de afnemer. 10% gaat verloren bij de voedings-industrie, 5% bij de supermarkten en 25% bij de horeca. De toppers zijn echter wij consumenten, die 40% van al het weggegooide voedsel op hebben staan. Dat is per persoon 120 kg per jaar! Iedereen denkt natuurlijk meteen, ja maar ik gooi echt niet zoveel weg. Uit onderzoek blijkt dat 80 % van de mensen zijn gedrag qua voedselverspilling zwaar onderschat. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat een ieder van ons meer weggooit dan hij denkt.

Wat kunnen we hieraan doen? Minder verspillen!
En hoe doe je dat?
Hier wat tips:

 • Te gebruiken tot (TGT) is een datum voor verse producten, maar ingevroren kan het nog een tijd langer mee. Dus als je vlees hebt op de datum TGT, stop het in de vriezer als je op die dag geen mogelijkheid ziet het te eten. Dat geldt ook voor groente en brood
 • Tenminste houdbaar tot (THT) is een datum voor houdbare producten zodat de fabrikant na die datum niet meer aansprakelijk kan worden gesteld. Deze datum kan dus zonder risico maanden tot soms jaren overschreden worden. Een pot bonen is een goed voorbeeld. Pas als de deksel naar beneden geduwd kan worden en er dus lucht in de pot is gekomen moet je de pot weggooien. De meeste producten kunnen nog ver na de THT datum gebruikt worden!
 • Gebruik je verstand, neus en ogen voordat je een product afkeurt.
 • Koop slechts dat wat je echt nodig hebt, een boodschappenlijst kan je daarbij helpen.
 • Zet de koelkast niet helemaal vol, dan zie je beter wat je wel of niet hebt.
 • Vraag kleinere porties bij de horeca of neem een bakje mee om de rest mee naar huis te kunnen nemen.
 • Koop minder verse producten buiten hun seizoen, maar blik, pot of ingevroren producten, het is toch niet voor niks uitgevonden!
 • Gebruik resten van maaltijden de volgende dag of vries ze in.
 • Breng overtollig voedsel naar mensen die het nodig hebben, voorbeelden zijn samen eten, app met overschot voedsel (Amerikaans initiatief).

Met nieuwe voornemens gingen we over tot het toetje (slagroom met port). Hierna sloten we de maaltijd af met een gebed en werden de kweeperen, die Leni over had, onder de bezoekers verdeeld.
De collecte, die ook dit jaar weer voor de voedselbank was bestemd, leverde 192 euro op. Een mooi resultaat!
We vonden het een geslaagde avond; wil je er volgende keer ook bij zijn?
Geef dan je email-adres door aan Nicole Bischoff (nicolebischoff@telfort.nl). Dan wordt je persoonlijk uitgenodigd.
Oecumenische werkgroep sobere maaltijd

Litho’s Mozes-serie Chagall bij MVR

Aansluitend aan de viering op de parochiedag nam Leo van Broekhoven het woord en had hij een hele grote verrassing voor ons! Diverse keren hebben wij in onze kerk in Bennekom een Chagall tentoonstelling gehad. De laatste keer bij ons 60ste jubileum. Pieter en Willemien Zuidema zijn enorm enthousiast over de samenwerking met onze kerk bij deze Chagall tentoonstellingen en Pieter Zuidema wilde een aantal Chagall werken aan de kerkgemeenschap van Bennekom en onze vroegere pastor Ben Piepers schenken.

De serie, uit 1956, omvat vier kleurenlitho’s en vier zwart/wit litho’s. De zwart/wit litho’s zijn afgedrukt op de achterkant van de kleurenlitho’s. Voor zover Pieter Zuidema bekend is, is deze serie in zijn volledigheid van acht werken nergens ter wereld permanent zichtbaar. Het gaat dus om een unieke Chagall presentatie! Chagall zag zijn vier kleurenlitho’s als basis van zijn meer dan honderd Mozes-werken.
De serie bestaat uit:

 • Mozes ontvangt de wetstafels uit Gods hand op de berg Horeb;
 • De woedende Mozes smijt de tafels stuk als hij de afgodendienst van zijn volk ziet;
 • God roept Mozes tot de orde en laat hem de wetten opnieuw in steen uitbeitelen;
 • Mozes peilt zijn volk bij het afdalen van de berg Horeb met de tafels in zijn armen.

De litho’s zijn te bekijken op zondagen rond de viering en door de week tijdens de parochiewacht (10.30 – 11.30 uur).

Nieuwe MVR-folder

Heeft U hem al gezien achter in de kerk? De nieuwe folder over onze MVR-geloofsgemeenschap? Wij zijn er als PR-groep heel trots op!
Wij willen als PR-groep graag het mooie verhaal van ons geloof en onze geloofsgemeenschap uitdragen.
Toen wij een jaar geleden begonnen, ontstond al snel het plan om de oude MVR-folder die dateerde van rond 2007, te vernieuwen. Bij dat proces hebben wij enorme ondersteuning gehad van Aad van Wijk die de eerste tekst leverde en van Ria Baas van Klip-en-klaar-communicatie uit Renkum. Ria heeft met name gelet op de vormgeving en stijl.
De PR-groep, bestaande uit Henny de Nijs, Rita Karsten, Nelly Beerepoot, Arno de Bruin en Hans Wilmink, heeft gezorgd voor de foto’s en het verder afronden van de tekst. Het resultaat mag er zijn.
De folder is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze geloofsgemeenschap. De folder geeft een snel overzicht van wie wij zijn, wat wij doen, en hoe men met ons in contact kan komen. Wij hopen dat de folder een kleine stap is op weg naar groei van onze geloofsgemeenschap.
Neem gerust een folder mee als u iemand wilt laten zien waar onze geloofsgemeenschap voor staat.
De PR-groep