Collectebonnen, veilig en voordelig

Mensen hebben tegenwoordig nauwelijks nog contant geld in huis en in de portemonnee, dus ook geen collectegeld meer. Collectebonnen bieden daarom een makkelijk en veilig alternatief.
Collectebonnen zijn te bestellen via een bankoverschrijving naar NL72 RABO 0156 2767 20 ten name van de parochie zalige Titus Brandsma, Wageningen.
De bonnenkaarten van onze parochie bevatten 20 collectebonnen met een waarde van respectievelijk één, twee-en-halve en vijf euro. U kunt kiezen voor een witte kaart van €20,=; voor een gele kaart van €50,= of voor een groene kaart van €100,=. Vermeld bij uw bankoverschrijving welke bonnenkaart(en) u wenst. Ongeveer een week na uw overschrijving kunt u dan de kaart(en) ophalen bij de parochiewacht of bij Gerard Bolscher rond de zondagsviering.

Belastingvoordeel
Er is nog een voordeel. De belastingdienst beschouwt collectegeld / een gift aan de kerk als een gift aan een goed doel. Alleen dat moet wel aantoonbaar zijn. De aankoop van collectebonnen door middel van een bankoverschrijving is aantoonbaar. Daarmee kunt u het aankoopbedrag – net als uw bijdrage aan Kerkbalans die u via de bank overschrijft – als gift aftrekken voor de belasting.

Locatieraad, Gerard Bolscher

Bericht van het Heilig Boontje

Het is al bijna 2 jaar geleden dat we onze laatste Heilig Boontje maaltijd hebben verzorgd. Helaas is het nog steeds niet mogelijk geweest om deze activiteit opnieuw op te starten. Corona heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid en nu we er aan dachten om voorzichtig weer op te starten gaan de besmettingscijfers weer omhoog.
Het lijkt ons op dit moment geen goed idee om de maaltijd zoals we dit voorheen deden weer te hervatten. Komt nog bij dat onze Parochiezaal niet meer beschikbaar is omdat dat er, hopen we, eindelijk eens kan worden begonnen met de verbouwing.
Onze handen jeuken om u weer een mooie maaltijd voor te zetten onder het genot van een gezellig samenzijn maar het moet wel veilig. We denken na over een alternatief, u hoort spoedig van ons.

Hermine Wilmink

Raad van Kerken: Taizé viering 19 november

** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

Taizé-viering
Op vrijdag 19 november 2021 om 19.30 uur wordt in onze katholieke kerk een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.

Het thema van deze vesper is ‘Bevrijding’.

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, geheel in lijn met de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). De geloofsgemeenschap van Taizé is ontstaan na 1945 en streeft ernaar wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar te verbinden.
U bent van harte welkom deze viering bij te wonen. Aanmelden hoeft niet, iedereen mag gewoon weer naar de kerk komen (zonder corona-toegangsbewijs). Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden en afstand te bewaren, zeker als men mee wil zingen. Voor actuele informatie over eventuele coronaregels, kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com.

** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

Ondersteun de boodschap van Laudato Si op de Klimaattop

Van 1 tot 12 november 2021 vindt in Glasgow de 26ste klimaattop met vele politieke wereldleiders plaats. Tijdens deze klimaattop proberen de deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken. Ook paus Franciscus zal aanwezig zijn bij deze klimaattop. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deelneemt aan een klimaattop. De boodschap van paus Franciscus kunt u ondersteunen via de petitie op: https://thecatholicpetition.org/ (website en petitie in het Engels). De petitie ‘Healthy Planet, Healthy People’ bevat diverse citaten uit de pauselijke encycliek Laudato Si.

Bloemetje van Arsis, wie durft?

Sinds een paar jaar is er bij iedere viering met het koor Arsis een bloemetje beschikbaar, voor mensen die een hart onder de riem nodig hebben.
De bedoeling is dat mensen UIT DE KERK namen aandragen. Maar sinds Corona is de pastoraatsgroep vrijwel de enige die namen aandraagt. Daarom nog een keer uitgelegd hoe u dit als kerkganger kunt doen:
Mensen die naar een viering met Arsis gaan, kunnen de naam van de persoon die een bloemetje nodig heeft in het mandje bij het intentieboek deponeren!
U kunt ook een naam aandragen via pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl, als u het liever van te voren doet of als u niet naar de kerk gaat.
Tijdens de viering wordt er één briefje uit het mandje getrokken; de naam van de persoon die het bloemetje krijgt wordt bij de mededelingen bekendgemaakt. De andere briefjes gaan naar de pastoraatsgroep voor het aandachtspastoraat.
U mag het bloemetje zelf wegbrengen, als u daartoe in staat bent en anders doet iemand anders het.
De volgende Arsisviering is op 14 november: wie gunt u een bloemetje?

Verslag kerkproeverij 2021

Welkom in de kerk; kerkproeverij 10-10-2021

geschreven door Rita van Doesum-Karsten

Zondag 10 oktober mochten we weer een Kerkproeverij-viering houden zonder 1,5 meter regel!
Leden van de pastoraatsgroep stonden al vanaf 9.30 uur bij de deur om eerst voorganger Hans Lucassen en daarna de kerkgangers van harte welkom te heten en hen een liturgieboekje te geven.
Er waren veel mensen in de kerk die sinds de uitbraak van Corona niet meer in onze kerk waren geweest! Eén van onze oudste trouwe kerkgangers had iemand meegenomen om van deze viering te proeven én er was een kind in de kerk, dat af en toe persoonlijk door Hans werd toegesproken.
Het was in alle opzichten een feestelijke viering. Hans Lucassen ging voor het eerst sinds zijn emeritaat weer voor, ook voor hem een kerkproeverij! Het koor Arsis zong weer met bijna volledige bezetting, mét begeleiding van dwarsfluit; een blij-makend gezicht en geluid! Er mocht weer meegezongen worden en er mocht weer een woord- en communieviering worden gehouden, omdat dit net door het Aartsbisdom weer was toegestaan.
Het thema van de viering was ‘Met open armen’. De viering begon met het lied: ‘Dit huis is een huis waar de deur open staat…’, een zeer toepasselijk lied voor de Kerkproeverij. Hans legde in de overweging de teksten van Wijsheid en Marcus uit en verbond ze met elkaar. De ‘jongeling’, die alles volgens de regels deed, ontbrak het aan één ding: ‘Chokhmah’, het Hebreeuwse woord voor wijsheid, waarvan het woord ‘goochem’ is afgeleid. De wijsheid waarvoor koning Salomo had gekozen in plaats van rijkdom: niet strak de regels volgen maar liefdevol, met wijsheid, naar de ander omzien, zoals Jezus dat ook doet. Hans sloot zijn overweging af met de woorden van het themalied: ‘Maar als in harten heimwee brandt naar nieuwe tijd en blijer land, dan breken mensen op en gaan, men komt in vuur en vlam te staan!’
De viering werd besloten met een vraag om over na te denken: ‘Wat voor huis ben jij?’
“…..Ik wil een huis zijn dat als een huis staat,
waar je altijd binnen kunt lopen.
Een huis waarin van alles omgaat,
met alle deuren open….
Ben jij zo’n huis, dan zit je goed.
Je fundeert wat je gelooft op de heipalen van wat je doet.”

Bij de koffie op het kerkplein was er gelegenheid tot napraten over de viering. Er kon ook letterlijk geproefd worden van koekjes en cakes door koorleden gebakken.
Hopelijk hebben alle kerkgangers de ‘Open armen’ ervaren en weten weer steeds meer mensen de weg naar onze vieringen te vinden. Welkom in de kerk!
Rita van Doesum-Karsten

Kinderkoor Eigenwijs weer van start

Zingen is leuk, vooral samen!
Doe jij ook mee?

Kom en ontdek dat zingen ontspant, leerzaam en vooral heel gezellig is!

Vanaf 7 oktober elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8, in de Alexanderschool aan Acacialaan 32a, 6721 CP Bennekom.

Het eerste optreden is op 7 november 2021 tijdens de Alexanderschool gezinsviering om 10.30 uur.

Voor meer informatie? Matty Huls: info@living-voice.nl óf 0634967603

Vooruitkijken (gebed)

Graag delen wij hier een gebed van Ds. Harmke Heuvel, eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van Petrus. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vooruitkijken/

Gebed: Vooruitkijken

God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets “Vooruitkijken (gebed)” verder lezen