Taizé-vesper 15 november

Op vrijdag 15 november om 19.30 uur wordt er weer een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.
Het thema van deze vesper is ‘Du zeigst mir den Weg’, naar een strofe uit een Taizé-lied.

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) wil wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar verbinden. De vespers bestaan uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, korte bijbellezingen, gebed en stilte.
Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.

Datum: 15 november 2019
Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina,
Heelsumseweg 3, te Bennekom
Aanvang: 19u30
Thema: ‘Du zeigst mir den Weg’ (naar een strofe uit een Taizé-lied)
Collectie: onkostenbestrijding van de dienst

Interesse in Gregoriaans zingen?

Bent u geïnteresseerd in het Gregoriaans en zou u het graag eens willen zingen in een liturgische viering? Met ingang van 2019 is daar binnen onze parochie de gelegenheid voor. De parochiële Schola Cantorum Gregoriana wil eens per half jaar dames en heren de gelegenheid geven om mee te zingen in een viering met de Schola.
De volgende gelegenheid hiervoor is zondag 29 december in Rhenen, Titus zondag. Die zondag worden de wisselende gezangen gezongen uit het Feest van de Heilige Familie.
Vooraf zijn er vier gezamenlijke repetities met de Schola in de Gedachteniskerk te Rhenen.

  • Dinsdagavonden 3 en 10 december van 19.30 -20.30 uur
  • Dinsdagavond 17 december van 19.30-21.30 uur.
  • Zaterdagochtend 28 december om 10.00 uur.

Op zondag 29 december begint de viering om 10.30 uur, met een voorrepetitie om 9.30 uur.

Wees welkom, de gezangen krijgt u ruim van tevoren in uw bezit.
Heeft u interesse? Voor verdere informatie en aanmelden kunt u terecht bij Ronald de Haan: rjadehaan@hetnet.nl of 06-30254852.

Parochierevitalisering

Het pastoraal team nodigt alle geïnteresseerden in de parochie uit voor de startbijeenkomst parochierevitalisering,
Deze bijeenkomst is bedoeld voor eenieder die mee wil denken en werken aan de revitalisering van onze parochie.
De startbijeenkomst wordt aanstaande woensdagavond 6 november vanaf 20.00 uur gehouden in het parochiecentrum van Ede.
Meer informatie hierover vindt u in TitusBreed blz 21.

Oktober Missiemaand

Zondag 20 oktober is het Missiezondag. Dan wordt er over de hele wereld in de Katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Op deze feestdag vieren wij dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Dit jaar gaat de aandacht naar Noordoost-India, waar christenen vooral onder de inheemse bevolking zijn. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van groot belang. De samengebrachte collectegelden worden voor dit doeleinde aangewend.
Dus uw bijdrage in de collecte is van groot belang voor bovengenoemd missiewerk!

Bolivia project: Met goede handen geholpen

Het is niet altijd makkelijk te werken in een land als Bolivia. Maar ondanks een niet erg meewerkende overheid gaan Patricia en haar medewerkers van ENDA zeer gemotiveerd en met kracht door om het leven en de toekomst van meisjes en adolescenten in El Alto te verbeteren. Om na het proces van resocialisatie een grotere kans op de arbeidsmarkt te hebben wilde ENDA het aanbod van opleidingsmogelijkheden uitbreiden. Na vele maanden onderhandelen kreeg ENDA eindelijk toestemming van het Ministerie van Onderwijs. Omdat ENDA geen opleidingscentrum is, zijn het technische workshops gaan heten.
De kwetsbare (tiener)meisjes hebben nu keuze uit 13 workshops. Naast de bakkerij-, naai- en breiworkshops hebben ze nu ook de mogelijkheid om zich te bekwamen in chocolade, manicure, cosmetica, kapper, gebruik van industriële fornuizen, haken en poppen “Bolivia project: Met goede handen geholpen” verder lezen

Gelderse Bedevaart

Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats. Het programma begint 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed, 14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor. Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de RK parochie Sint Eusebius te Arnhem. 15.45 uur: Lof en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.

Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321

Parochiedag verslag 2019

Op zondag 22 september was er weer de jaarlijkse Parochiedag in onze geloofsgemeenschap. Een verslag in twee delen:

De viering:
(door Arno de Bruin)

Het was prachtig weer en vele parochianen waren naar de kerk gekomen. Op het altaar stond een groot koor met leden van het gemengd koor, het kinderkoor en Arsis. De viering was zorgvuldig voorbereid en de koren hadden duidelijk veel gerepeteerd en waren goed ingezongen. Marian Bolscher ging voor en Willem van Wingerden was lector.
De viering had als titel “………. zorgvuldig rent-meesterschap”. Marian Bolscher gaf aan het begin van de viering aan dat de puntjes wellicht beter na de woorden hadden kunnen staan. Na de viering, in ons dagelijks leven, is het aan ons om onze handen uit de mouwen te steken en zodoende bij te dragen aan een ‘betere wereld’. Ieder natuurlijk naar eigen vermogen en talenten. De kinderen lieten dat ook zien in hun verbeelding: het hondje dat aan twee kinderen werd toevertrouwd om op te passen, terwijl de baasjes op vakantie gingen, werd heel goed verzorgd, ook al was dat soms moeilijk. De eigenaars van het hondje waren heel blij toen ze terugkwamen en zagen dat het zo goed ging met hun hondje.
In haar overweging ging Marian verder in op de term ‘zorgvuldig rentmeesterschap’. Het is voor ons mensen niet altijd makkelijk rentmeesterschap op een goede manier in te vullen. Vragen die Marian daarbij – voor ons kerkgangers – stelde was hoe we als mens deze term een plaats geven in ons leven of hoe we de term een plaats kunnen ingeven. Belangrijk, in de ogen van Marian, is het om met zorg om te gaan met alles waarmee we in aanraking komen. Als je met zorg met iets of iemand omgaat, iets goed beheerd, oppassend bent dan kun je tevredenheid ervaren. Bij die zorg hoort ook, aldus Marian, verantwoordelijkheid dragen voor de ander en het andere. Marian gaf daarbij verschillende voorbeelden, zoals: zorg van ouders voor hun kinderen, zorg van leerkrachten voor hun leerlingen, zorg voor elkaar binnen onze geloofsgemeenschap.

Marian sprak de volgende wensen uit:

  • Laten we ons inspannen voor een wereld, voor onze leefomgeving, voor de samenleving, voor onze geloofsgemeenschap.
  • Waar mensen tot leven kunnen komen, waar respect voor elkaar groeit.
  • Waar mensen warmlopen voor elkaar en allerlei voorstellen om de aarde te behouden.
  • Waar vrede en vreugde geen droom is maar realiteit kan worden.
  • Dat is denk ik wat we allemaal graag willen/graag zien, toch…

In het lied dat bij wegzending werd gezongen stond dat God ons erop uitstuurt. Het refrein is meteen een opdracht voor ons allemaal:

“Ga, ga de wereld kleuren met handenvol, vol schitterend licht,
Kom laat de geest gebeuren, de aarde krijgt een nieuw gezicht.”

Aan het eind van de viering had onze locatieraad-voorzitter verheugend nieuws: de uitbreiding van onze parochiezaal kan doorgaan! Er is toestemming van het Bisdom en van het zTB-bestuur.


De activiteiten na de viering:
(door Pieter Boers)

Bij het wakker worden, zondag 22 september, scheen de zon al vrolijk volop in Bennekom. Dat belooft een mooie dag te worden met het vieren van onze parochiedag, we hebben er zin in!!! Het locatiebestuur had aan het gemengd koor gevraagd er deze editie handen en voeten aan te geven en dat hebben we met z’n allen graag gedaan. Het leuke en uitdagende is dat er steeds een andere vrijwilligersgroep een verrassingselementje aan zo’n dag kan geven. De start was natuurlijk een mooie viering met ALLE koren en daarbij viel op dat het kinderkoortje het afgelopen jaar flink gegroeid is. Ze hebben enthousiast meegedaan met de gezamenlijke repetities en het was een lust voor oog en oor hen zo bezig te zien, wat later beloond werd met een daverend applaus. De “klapper” kwam na de viering toen onze locatievoorzitter Peter het woord nam en vertelde dat uiteindelijk het licht op GROEN stond voor de verbouwing van de parochiezaal, dus gaan we naar iets heel moois toe groeien. Peter zette ook Janneke Postma in het zonnetje vanwege haar grote aandeel in het vergaren van geldmiddelen voor de “verbouwingsonkosten” door middel van haar verkooptalenten van eerste klas tweedehands kleding uit haar “Boetiek Maria” op Vlegeldag. Na de viering was er natuurlijk alle tijd om lekker koffie/thee/limonade te drinken en natuurlijk met wat lekkers er bij. Daarna was er voor de liefhebbers een prachtig piano concert, uitgevoerd door Xander Postma, waar velen met volle teugen van genoten. Daarna werd een “plaatsnamen kwis” uitgedeeld en toegelicht door Truus, waar iedereen enthousiast aan begon. Ondertussen werd er een drankje en sapje ingeschonken met lekkere versnaperingen. Binnen en buiten was het een gezellige drukte van belang. Ook werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid lootjes te kopen om de Paaskaars te winnen. Er was tevens gezorgd voor twee heerlijk zelfgemaakte soepen en andere hartige lekkernijen; daaruit blijkt maar weer dat het gemengd koor niet alleen maar goed is in zingen!!! Voor de “jongeren” was in samenwerking met “On The Road” iets leuks verzonnen in de Torenzaal en met wat lekkers er bij. Dat is helaas in het water gevallen, de moeders vertrokken en namen de kinderen mee, heel jammer. Volgend jaar gaan we het weer proberen, maar gaan we het met z’n allen anders aanpakken. Het winnende lootje was no. 381, helaas was de winnaar of winnares niet meer aanwezig om de Paaskaars in ontvangst te nemen, die moet zich dan nog gaan melden bij Pieter Boers. (red.: de gelukkige winnares heeft zich alsnog gemeld). Hans Westendorp met zijn dochter en Ton Gommers waren de winnaars van de “kwis” en konden een mooie kaars in ontvangst nemen. Al met al weer een geslaagde en bijzondere parochiedag waar met plezier op terug gekeken kan worden.
Een hartelijke groet aan allen van het gemengd koor,
Pieter Boers.

Klokken luiden als oproep tot vrede

Op vrijdag 4 oktober zal een groot aantal kerken, waaronder onze Maria Virgo Regina kerk, meedoen met de landelijke oproep door de Franciscanen voor het luiden van de klokken om 14:00 uur als een oproep tot vrede, verzoening en verbroedering.
De actie, FranciscanCall4Peace, herdenkt op de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi een bijzondere ontmoeting van 800 jaar geleden. In september 1219, midden in de kruistochten, “Klokken luiden als oproep tot vrede” verder lezen

Verslag kerkproeverij 2019

alle 4 groot zien? Klik en ze openen in Dropbox

Geloven met je hart

Op zondag 15 september vond in onze kerk de Kerkproeverij plaats. Vooraf was er veel publiciteit geweest onder het motto ‘ Wie neem jij mee naar de kerk?’. De bedoeling van de Kerkproeverij is om een ‘buitenstaander’ te laten ervaren hoe een viering in een kerk in z’n werk gaat en wat een viering met je doet. En het was een succes! Er waren veel mensen naar onze kerk gekomen die je doorgaans niet in de kerk tegenkomt.

(grotere foto zien? klik erop en foto opent in een nieuw venster)

Vóór de viering stonden Hans Lucassen en twee leden van de pastoraatsgroep, Gilles Ampt en Pieter Boers, bij de hoofdingang van onze kerk om iedereen welkom te heten. Gilles en Pieter deelden de liturgieboekjes ook uit. De titel van de viering was: “Geloven met je hart”. Het koor ARSIS opende met het lied ‘Huis van glas en steen’, en daarna heette Hans alle aanwezigen in onze kerk welkom en werd stilgestaan bij het overlijden van pater Hans Koenen. Hans Koenen was een inspiratie voor ons allen, met zijn wijsheid, “Verslag kerkproeverij 2019” verder lezen