Tree of Life for refugees

In het nieuwsblad staat dat er 1 november voor Stichting Hulpkaravaan wordt gecollecteerd; dat moet zijn Stichting Tree of Life, die sinds 10 december 2019 een eigen stichtingsbestuur heeft en sindsdien onafhankelijk is van de Stichting Hulpkaravaan, die haar bij de start van het project ondersteunde.
Er is al vaker voor dit project gecollecteerd. Sinds mei dit “Tree of Life for refugees” verder lezen

Liturgie voor 1 november

Het maximale aantal personen dat deze viering kan bezoeken is bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden voor deze viering.

* let op: viering begint vanwege de wintertijd om 10.30 uur! *

Het is de bedoeling deze viering live te streamen via ons YouTube kanaal. (met dank aan  het Johanneskoor). (We proberen de opname achteraf ook beschikbaar te maken).
Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 1 november te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging van Ben Piepers. Deze staat dan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte
: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor ‘Tree of life’, een kleinschalig hulpproject in Athene voor de opvang van zwangere vluchtelingen en hun gezinnen. In de vorige nieuwsbrief hebt u hier meer over kunnen lezen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL15 BUNQ 2040 9416 81, tnv Stichting Tree of Life for refugees.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Moment van gedenken dit jaar online

Het traditionele moment van gedenken in Bennekom vindt dit jaar online plaats. Op vrijdagavond 13 november om 19.30 uur start een uitzending via de website memori.nl/moment-van-gedenken voor iedereen die een geliefde wil gedenken.

Het moment van gedenken is een initiatief van de Raad van Kerken in Bennekom, ondersteund door het Bennekomse uitvaartbedrijf Monuta Hofrust. Het is inmiddels een traditie geworden om in november samen te komen in de Oude Kerk en daarna gezamenlijk naar een sfeervol verlichte begraafplaats te lopen. Mensen wandelen vervolgens met een brandend kaarsje naar het graf van hun geliefde.

Vanwege corona is een fysieke bijeenkomst dit jaar niet mogelijk, maar de Raad van Kerken wil graag een online alternatief bieden. Woorden van troost en bemoediging worden afgewisseld met muziek. 

Daarna zijn er beelden vanaf de fraai verlichte Gemeentelijke Begraafplaats te zien en is er de mogelijkheid om via de site een digitaal kaarsje aan te steken voor een geliefde. Met dit bijzondere initiatief maakt de Raad van Kerken in Bennekom het toch mogelijk om in deze tijd een geliefde te gedenken.

De uitzending start vrijdagavond 13 november om 19.30 uur en blijft ook daarna te bekijken via : memori.nl/moment-van-gedenken.

Opname vieringen: bekijken & hulp gevraagd

Opname viering bekijken

De opname van de Kerkproeverij-viering op 11 oktober is al weer 66 keer bekeken. Mocht u deze ook nog willen bekijken, dan kan dat via het MVR videokanaal van YouTube. Kijk vooral samen met iemand die wel eens kennis wil maken met onze kerk. Ook de opnames van Parochiedag en de Eucharistie-viering met Henri ten Have zijn op het YouTube kanaal te bekijken.

Opname vieringen, hulp gevraagd

De komende tijd zullen slechts enkele vieringen worden opgenomen, omdat iedere week een opname maken een te grote belasting is voor de twee vrijwilligers die zich hier mee bezig houden. Zij zijn op zoek naar extra vrijwilligers die de viering met de bestaande camera op willen nemen, na instructie van Michel. U kunt zich opgeven bij Michel Govers: michelgovers [at] otherweb.eu

Opgeven van gebedsintenties

Vanaf 25-10-2020:
Het intentieboek mag weer gebruikt worden voor de vieringen, er zijn echter wel regels aan verbonden:
Eerst uw handen ontsmetten, dan een pen uit het bakje met schone pennen nemen en na het schrijven van de intentie de pen in het bakje voor de vuile pennen leggen. Wilt u uw intentie liever via de mail opgeven? Dat kan op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Door de week is het intentieboek in de kerk beschikbaar voor het opgeven van uw intenties. U kunt hiervoor terecht bij de parochiewacht. Probeert u dan juist in deze coronatijd een eigen pen mee te nemen.
Uw intenties worden vertrouwelijk behandeld.

MVR-Viering gemist?  MVR-Viering terugkijken?
Dat kan via deze link naar ons YouTube kanaal
Hier staan nu enkele vieringen. Wegens te kort aan vrijwilligers kan niet iedere viering opgenomen worden. zie oproep voor hulp.

Meekijken met vieringen via internet
Eucharistievieringen in Wageningen zijn live te bekijken via de Facebookpagina van RK Parochie zTitusBrandsma en terug te zien op de parochiewebsite (https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv ).

Algemene informatie van de parochie z. Titus Brandsma gedurende de corona crisis en alternatieven over het ontbreken van de publieke liturgische activiteiten vindt u op de website van de parochie, zie HIER.

Verslag kerkproeverij 2020

Kerkproeverij: de kerkdeur open voor ieder die binnen wil lopen

Zondag 11 oktober stonden de kerkdeuren van de Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom weer open in het kader van de jaarlijkse Kerkproeverij. Dit keer met Guido Dieteren als voorganger en met cantors van het gemengd koor. Wat mij vooral bijbleef was de serieuze oproep aan een ieder zich welkom te voelen in onze kerk, binnen onze geloofsgemeenschap. Erg fijn dat we zo’n open houding kunnen laten zien naar mensen in onze omgeving. Waartoe anders zijn we kerk, zou ik willen zeggen.

Anders dan anders

Door Corona was de viering wel anders dan voorgaande jaren. Zo moest men zich van tevoren opgeven en was het aantal plaatsen beperkt. Tussen de zitplaatsen die waren ingesteld was de bekende veilige afstand gecreëerd. De reguliere koffie na de viering was eveneens vanwege Corona gecanceld. Maar het was fijn dat we toch samen konden komen en dat mensen die niet aanwezig waren de viering later terug kunnen kijken.

Welkom in de kerk

Guido Dieteren heette de aanwezigen allereerst hartelijk “Verslag kerkproeverij 2020” verder lezen

Liturgie voor 25 oktober

* let op: de viering begint vanwege het ingaan van de wintertijd om 10.30 uur! *

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 25 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor onze Caritas; Caritas ondersteund de parochiële Caritas doelen, zoals het bieden van hulp aan hen die dit nodig hebben in onze omgeving. Deze hulp kan bestaan uit: goederen, advies en in een enkel geval financiële hulp. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor 18 oktober – Taizé viering

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 18 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Missio. Zondag is het Missie-zondag en daarom is het collecte doel: Missio, het solidariteitsfonds van de Paus. Missio steunt de armste mensen in de Derde Wereld en versterkt geloofsgemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns Amerika
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Klokken luidden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Op dinsdag 29 september luidden de klokken van onze kerk voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dit was een gezamenlijke actie met met de protestantse kerken. Het klokkenluiden begon om 9.30 uur en duurde 500 seconden. Voor elk op de te nemen kind één seconde klokgelui. Op dat moment werden namelijk door 12 organisaties in Den Haag 106.000 handtekeningen van “Klokken luidden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland” verder lezen

Bolivia project: Wat als… Corona toeslaat?

Wat als je leeft van wat je die dag op straat verkoopt, maar je mag de straat niet meer op?
Wat als je doodziek bent, maar de ziekenhuizen zijn overvol? Wat als je door spanningen en huiselijk geweld je in je eigen huis niet meer veilig voelt?
De impact van de coronapandemie is erg groot in Bolivia en El Alto, waar de regering een rigide quarantaine afdwingt: Slechts één keer per week de straat op om voedsel te kopen, kinderen en 60-plussers mochten helemaal de deur niet uit. En dat in een land waar 70% van de bevolking geen vaste baan heeft.

Patricia en haar team zagen zich genoodzaakt meer meisjes op te vangen, die door de quarantainemaatregelen slachtoffer werden van huiselijk geweld. Ze hebben voor hen noodslaapkamers “Bolivia project: Wat als… Corona toeslaat?” verder lezen