Kinderkerk 1 oktober – verslag

KINDERKERK WEER EEN BELEVENIS
Zondag 1 oktober was het weer een gezellige drukte in de kinderkerk: kinderen met vrolijke gezichtjes die hun ouders hebben meegenomen naar hun “eigen” kerk, waar het verhaal verteld werd over David en Goliath.
Het eerste deel van de middag werd natuurlijk gebruikt voor het maken van de “proefjes” en dat heeft allemaal betrekking op het verhaal van David en Goliath. Er werd gewerkt aan de “stenen van David”, er werden “katapults” gemaakt, die David heeft gebruikt om Goliath te verslaan. Er was een reusachtige tekening van Goliath, en ook van David, die ingekleurd konden worden, en waar gretig gebruik van werd gemaakt. Ook werden er enorme reuzenvoeten gemaakt, die je dan kon passen. Er waren flessen met luchtballonnen waar “wonderlijke” proefjes mee werden gedaan. En……..in het midden van de kerk stond een heel grote Goliath van wel 3 meter hoog. Daarnaast was een meetlint, zodat een ieder kon zien hoe groot je bent. Als je dat vergeleek met Goliath zag je het enorme verschil.

Pastoor Mauricio was deze keer graag bij ons op bezoek om het verhaal van David en Goliath te vertellen. Om te laten zien wat het werk van David was en dat het gevaarlijk kon zijn, had pastoor Mauricio een schaap en een leeuw meegenomen. En dan natuurlijk het gevecht van David tegen die grote Goliath: door een steen te werpen met een katapult met de hulp van God, heeft David gewonnen……God is altijd groter. Pastoor Mauricio heeft dat spannende verhaal heel mooi aan ons kunnen vertellen en aan het eind daarvan hebben we met elkaar uitbundig het lied over de kleine David en de grote Goliath gezongen.

Daarna zijn we met z’n allen lekker gaan eten. Eerst heerlijke erwtensoep, toen grote ( Goliath) pannenkoeken en kleine ( David) poffertjes en een heerlijke vanille/yoghurt met versiering toe.

Het was een super fijne middag!

Houd de publicaties in de gaten, want vlak voor de Kerst is er weer jullie Kinderkerk.

Groetjes van de werkgroep “Kinderkerk”,
Brigitte, Conny, Sarah en Pieter.

PS. Een speciaal dank-je-wel voor iedereen, die ons hebben geholpen om dit alles mogelijk te maken. We hopen jullie bij de volgende Kinderkerk op 17 december weer te mogen zien.

Kerkproeverij 2023 – terugblik

We kunnen terugkijken op een geslaagde Kerkproeverij. Er waren zo’n 80 mensen in de kerk, waaronder een aantal nieuwe gezichten, ook uit andere kerken. Pastor Diny Booyink, het koor Arsis en de aanwezigen hebben er samen een mooie viering van gemaakt, die in het teken stond van de heilige Franciscus van Assisi.
Zowel in het openingsgebed van pastor Diny als bij de voorbeden klonk het in dringende gebed van Franciscus:

maker van dit geschreven Zonnelied is Piet Kaagman. Gemaakt voor de Franciscusweek 2015 bij RK Wageningen.

Heer, maak ons tot een instrument van uw vrede:
Dat wij, waar haat is, liefde brengen;
Waar schuld is, vergeving;
Waar tweedracht is: eenheid;
Waar dwaling is: waarheid;
Waar twijfel is: geloof;
Waar wanhoop is: hoop;
Waar duister is: licht;
Waar narigheid is: blijheid.
Heer, maak ons tot uw helpers:
Dat wij niet vragen om getroost te worden, maar troosten;
Niet om begrepen te worden, maar begrijpen;
Niet om bemind te worden, maar te beminnen;
Niet voor onszelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden.

Na de viering was de Hummezaal gevuld met heel veel mensen die onder het genot van een kopje koffie of thee en een plak cake met elkaar in gesprek waren. En er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een rondleiding door de kerk te krijgen.

U kunt de overweging en het liturgieboekje doorlezen op de website.

Kinderkerk 1 oktober

Kinderkerk 1 oktober 2023
De vakantietijd ligt (helaas) voor de meesten van ons alweer achter ons en dat betekent dat we ons gaan voorbereiden op een nieuw seizoen met vele activiteiten: ook de Kinderkerk gaat weer opstarten.
De werkgroep is al bij elkaar geweest en we zijn druk bezig om er 1 oktober een mooie kinderkerkviering van te maken.

Het verhaal gaat deze keer over David en Goliath.
Schrijf deze belangrijke datum in jullie agenda op, zodat jullie het niet missen.
Houd de publicaties over de Kinderkerk op school en/of kerkbladen in de gaten.

Tot zondagmiddag 1 oktober bij de Kinderkerk.
Groetjes van Conny, Brigitte, Sarah en Pieter

Parochiedag 2023 – verslag

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Parochiedag! Een dag met prachtig weer, een mooie viering met een prachtig thema: ‘Iedereen is welkom’, een heel groot koor met twee dirigentes op het liturgisch centrum, en veel mensen in de kerk. John Veraa werd na de viering uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tijdens de koffie met lekkers en de heerlijke lunch werden er door veel mensen plannen en ideeën bedacht voor een mooier kerkplein, om onze kerk beter zichtbaar te maken. Er was ook een quiz over de Vereniging MVR, die dit keer de organisatie van Parochiedag voor haar rekening had genomen. De quiz werd gewonnen door Gilles Ampt. Piet Muilwijk won de verloting van de Paaskaars. Tot slot werd de statafel op het terras onthuld, die door Iraanse vrouwen uit de crisisnoodopvang en AZC van prachtig mozaïek is voorzien. Een mooi initiatief van Nicole Bischoff!
De druif, een eerste gift voor het nieuwe kerkplein, is in een pot op het kerkplein gezet.

Het liturgieboekje kunt u hier (nog eens) lezen.
Evenals de overweging van G. Ampt (pdf bestand).
En natuurlijk zijn er Foto’s Parochiedag 2023 (opent in nieuw venster, in Dropbox). Met dank aan Henny de Nijs en Rita Karsten voor de foto’s.

vrijwilliger van het jaar 2023: John Veraa

Foto’s

En natuurlijk zijn er Foto’s Parochiedag 2023 (opent in nieuw venster, in Dropbox). Met dank aan Henny de Nijs voor de foto’s.

Kerkproeverij 8 oktober

Ook dit jaar is er weer een Kerkproeverij-viering in de MVR kerk in Bennekom. Dit jaar op zondag 8 oktober om 10:00 uur met Pastor Diny Booyink en het koor Arsis. Zij gaan er een mooie viering van maken. Na afloop kan er met een kopje koffie of thee nagepraat worden. Ook een rondleiding door de kerk behoort tot de mogelijkheden.

 


Kerkproeverij
is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken in Nederland. Het is een zondag waarop parochianen hun buren, vrienden, kennissen en collega’s uitnodigen een keer met hen mee naar de kerk te gaan. In de kerk is immers plek voor iedereen.

Mededelingen

Korte mededelingen tijdens de vieringen :

  • Onze vieringen zijn snel te vinden in het menu onder “vieringen
  • Vanaf 29 oktober 2023 is het weer “wintertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.30 uur.
  • Vanaf 31 maart 2024 is het weer “zomertijd” en beginnen de vieringen weer om 10.00 uur.
  • U kunt door de week dagelijks een kopje koffie kunt drinken bij de parochiewacht in de Torenzaal. U bent welkom voor koffie en een praatje van 10.30 – 11.30 uur.
  • Iedere werkdag is onze Bezinningstuin geopend, van 10.30 tot 18.00 uur. U vindt het toegangshek naast de Toren. Neem er eens een kijkje. U kunt de tuin ook bezoeken via de torenzaal wanneer die open is.
  • Tijdens de vieringen blijven de toiletten in de Hummezaal en de Torenzaal bereikbaar. De toegangsdeuren worden niet afgesloten. Houd hier rekening mee als u daar uw jas en/of andere persoonlijks zaken achter laat. Het parochiebestuur c.q. de Locatieraad is niet aansprakelijk voor vermiste goederen.

Glutenarme hosties:

  • Er zijn in onze kerk glutenarme hosties aanwezig, voor mensen die geen tarwegluten kunnen verdragen. Wilt u een glutenarme hostie ontvangen tijdens de communie, geef dat dan vóór de viering door aan de koster of de voorganger.

OPROEP

Kinderopvang bij de vieringen
Zoals u misschien al hebt gelezen in het vieringenrooster voorin ons NieuwSblad of op deze website, wordt er bij steeds meer vieringen kinderopvang aangeboden. Tot nu toe komt dit voornamelijk neer op de schouders van één persoon, Marianne Thie. Zij is op zoek naar mensen die ook af en toe de kinderopvang willen verzorgen tijdens een viering. Vaak gaat het maar om één of een paar kinderen.
Wilt u haar helpen? Spreek haar dan aan in de kerk of mail naar haar.

Extra info parochiedag 2023

Onze jaarlijkse Parochiedag start zoals altijd met een feestelijke viering verzorgd door al onze koren. Daarna is er koffie met wat lekkers, gevolgd door een glaasje en een lunch.
Maar dat is niet alles! U hebt al eerder kunnen lezen over de legoblokjes en het bouwen aan een zichtbare kerk, verzorgd door de werkgroep Met Vreugde Raken (MVR 🙂 ). Er komt ook een quiz met een fraai kunstwerk als prijs. Kijk nog eens rond op de website van de Vereniging MVR om kans te maken op deze prijs!
Bestuur Vereniging MVR

Parochiedag 2023

Op zondag 24 september is er weer de jaarlijkse parochiedag. Dit jaar zonder Coronabeperkingen en met een nieuwe Parochiezaal (de Hummezaal).
De dag zal beginnen met een mooie liturgische viering met een bijzondere invulling verrijkt met zang van een gelegenheidskoor met leden van alle koren uit onze geloofsgemeenschap. Het wordt een viering waar jong en oud van harte welkom zijn. En omdat we geen aparte vrijwilligersmiddag hebben gehouden, zal na afloop van de viering de vrijwilligster of vrijwilliger van het jaar bekend worden gemaakt. Wij weten al wie het wordt, maar het blijft natuurlijk spannend. Daarna is er een gezellig samenzijn dat dit keer door de Vereniging MVR wordt ingevuld.
Tijdens de parochiedag zal ook de paaskaars weer verloot worden. Lootjes zullen te koop zijn op de zondagen daaraan voorafgaand en in ieder geval ook op de dag zelf.
Wij hopen velen van jullie te zien op 24 september.
De Locatieraad

Parochiedag en MVR: Met Vreugde Raken

Hoelang is het geleden dat u met lego hebt gespeeld?
Op parochiedag, 24 september, krijgt u weer de kans.

Wij nodigen u uit om aan het eind van de viering van 10 en van 17 september een paar legoblokjes mee naar huis te nemen en deze op parochiedag weer mee te nemen naar de kerk.

Op die dag willen we samen beginnen met bouwen aan een kerk die nog beter zichtbaar is in onze Bennekomse samenleving.
Meer informatie vindt u in komend MVR NieuwSBlad en Titusbreed.

De werkgroep Met Vreugde Raken: Conny, Hans, Truus en Rita