Mededeling pastoraal team en parochiebestuur Zalige Titus Brandsma

Geachte parochianen,
Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd:

Mr. Erik Rozeman

In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in de parochie heeft de bisschop doen besluiten aan hem het verzoek voor te leggen een eerste benoeming in dezelfde parochie te willen aanvaarden. Hierop heeft Erik van harte ja gezegd. Wij zijn blij met zijn bereidheid en wensen hem een vruchtbare start in het pastoraat.
Erik wordt benoemd in een voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd als kandidaat priester. Op 13 november a.s. hoopt hij de diakenwijding te ontvangen en op 18 juni volgend jaar de priesterwijding in de kathedraal van Utrecht.
Op zaterdagavond 4 september a.s. zal Erik tijdens de Eucharistieviering van 18.30 uur in Wageningen worden gepresenteerd en de ambtseed afleggen ten overstaan van vicaris Hans Pauw. Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

 

Opbrengst Vastenactie 2021 van onze geloofsgemeenschap MVR

De MOV leden willen alle vrijwilligers, die tijdens de corona pandemie de vastenzakjes hebben rondgebracht, hartelijk bedanken. Wij zijn heel blij met het opgehaalde bedrag van €2200,- aan contant geld en machtigingen; dit bedrag is bijna 70 % van de bedragen die in 2018 en 2019 zijn opgehaald.
Later dit jaar zal de Vastenactie ons informeren over de opbrengst van de bedragen die rechtstreeks naar hen zijn overgeboekt.
Het geld komt ten goede aan projecten in bijvoorbeeld Zambia en Bangladesh, die beroepsonderwijs aanbieden. Zo werd Tonmoy uit Bangladesh in februari 2020 tot een Caritas opleiding voor elektricien toegelaten. Tijdens de lockdown kon hij de opleiding helaas niet volgen. Gelukkig kon hij in augustus 2020 alsnog zijn studie afmaken en kan hij nu als elektricien een goed inkomen verdienen. Met de opbrengst van deze Vastenactie kunnen we nog veel jongeren zoals Tonmoy een goede toekomst bieden.

Oproep voor parochieel livestreamteam

bericht van ZtitusBrandsma

Zoals bij de meesten wel bekend worden de zondagvieringen via een livestream beschikbaar gesteld. Onder andere een groep jongeren (waaronder Jurre, Samuel en Siem) helpen met deze livestream. Er is altijd één volwassene en één jongere die zorgt dat parochianen die niet naar de kerk kunnen komen toch de viering online kunnen bijwonen. De live opname wordt vanuit Wageningen uitgezonden, maar is voor alle mensen van binnen en buiten onze parochie. Het livestream-team is nog op zoek naar extra jongeren die hierbij willen helpen. Als dit je leuk lijkt laat het dan weten! Ook zoeken zij extra volwassenen die in het team willen meedraaien. Je bent dan ongeveer 1x per maand aan de beurt. Je krijgt van tevoren een korte opleiding. Een keer meekijken om te zien of het je leuk lijkt, is ook mogelijk. Als je vragen hebt of als je wil een keer mee wilt kijken, stuur dan een mailtje naar: rkpztb@gmail.com. Dan nemen we contact met je op.

Wereldvluchtelingendag in onze kerk 20-6

Dit jaar worden tijdens de Taizéviering op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, een aantal namen genoemd van de lijst van “United against refugee death”. (zie website: unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/.

In heel Nederland worden van 1 tot 20 juni namen uit deze lijst genoemd in herdenkingen en zondagsvieringen. Deze gezamenlijke aandacht is georganiseerd door Migreat, een organisatie van jonge mensen die strijden voor een humaan vluchtelingen- en “Wereldvluchtelingendag in onze kerk 20-6” verder lezen

Gezinsviering 6 juni 2021: Sacramentsdag

Op zondag 6 juni a.s. is er weer een gezinsviering. We vieren die zondag Sacramentsdag.

In de Goede Week vieren we ieder jaar dat Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal vierde (Witte Donderdag), maar dan denken we vooral aan het lijden en sterven van Jezus. Daarom vieren we na Pinksteren nog eens het hoogfeest van het Heilig Sacrament om Jezus te bedanken dat Hij zichzelf geeft aan ieder van ons in de Heilige Communie.

Meer lezen over Sacramentsdag kan hier (Samueladvies) en
hier (kinderwoorddienst sacramentsdag achtergrond)

Wij willen jullie vragen om hier met je kinderen over te praten en dan met name over de volgende vragen:

  • Wat betekent de eerste Heilige Communie voor jou?
  • Weet je nog wat je belangrijk vond toen je de eerste Heilige Communie ging doen?
  • Vind je het belangrijk, om als je naar de kerk gaat, de Heilige Communie te krijgen?

De reacties van uw/de kinderen op bovenstaande vragen zouden wij graag willen weten om deze bij de Verbeelding in de viering van 6 juni te mogen laten horen. Daarom zou het fijn zijn dat we deze van u mogen ontvangen op uiterlijk woensdag 2  juni.

MOBILE: brood des levens, inkleuren en maken.
Heb u nog jongere kinderen? Dan is het voor het meebeleven van de gezinsviering van 6 juni leuk voor hen als deze mobile tijdens de viering gekleurd en gemaakt in de kerk zou mogen hangen. Deze mag je afgeven op 6 juni vóór in de kerk zodat wij deze een plaats kunnen geven. Klik op de afbeelding, dan opent een pdf met maakinstructie

Wees welkom op 6 juni in de viering.
We zouden het ook fijn vinden als jullie zondag 6 juni naar de Gezinsviering komen. Misschien wil je dan ook nog wat vertellen.

Groeten,
Karin Schepers
Werkgroep Gezinsviering
gezinsveringen@rkkerkbennekom.nl

Ede viert… Fitrfeest

Bericht namens Raad van Kerken Bennekom

In december vorig jaar werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar bij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en als Raad van “Ede viert… Fitrfeest” verder lezen

Bezinningstuin in bloei

Langzaam maar zeker worden de resultaten van meerdere keren zaaien en planten in de Bezinningstuin zichtbaar. Dankzij uw “Ede doet-cheques” en het werk van vele vrijwilligers, bloeien op dit moment sleutelbloemen, tulpjes, kievietsbloemen, incarnaatklaver en vergeet-me-niet. Wanneer u dit leest, is de tuin waarschijnlijk roze gekleurd door alle dag-koekoeksbloemen. Misschien bloeit dan ook het Arsis-appelboompje voor het eerst.
Neem er eens een kijkje na de viering! Of tijdens de ‘parochiewacht’-tijden in de ochtenden. Hoewel de officiële opening nog niet is geweest, is dit zeker de moeite waard.

Wanneer het toegangshek naast de Toren gesloten is, kunt u de tuin ook via de openslaande deuren in de Torenzaal bereiken (alleen mogelijk na een viering en tijdens de parochiewacht-uren in de ochtend. )

Resultaat kledinginzameling “Mensen in Nood”

Op 10 april heeft de jaarlijkse inzameling weer plaatsgevonden voor ‘Mensen in Nood’ op ons kerkplein. 
Er zijn in totaal 125 zakken ingeleverd met een totaalgewicht van 530 kg.

Dit is een goed resultaat, want in 2020 waren het 115 zakken met een gewicht van 510 kg.
Velen krijgen hierdoor weer hoop op een betere toekomst. 
Was uw bijdrage klein of groot, iedereen heel erg bedankt.
Tot volgend jaar.
Beppie Govers en Mieke de Heij