Leerhuis Bennekom 2022 – 2023

“Het Leerhuis” startte 22 jaar geleden op eigen initiatief van een aantal deelnemers aan toerustingscursussen. Sinds 2004-05 worden de avonden begeleid door John Rademakers, liturgist, betrokken bij Bijbel en liturgie.
Als vrijwilliger is John seniorenpastor in de Maria Magdalenaparochie (Over Betuwe.)

Dit jaar is gekozen voor het boek Anselm Grün : “ Gelukkig ouder worden”
De ouderdom als spirituele levensfase van groei en rijpheid, voor iedereen die vol wil leven Met dit boek wil de bekende veelschrijver en benedictijner monnik Anselm Grün zijn lezers aanmoedigen om bewust om te gaan met het ouder worden. Grün is zelf al in de zeventig en dus ervaringsdeskundige. Bovendien heeft hij ook veel mensenkennis opgedaan tijdens zijn vormingswerk. Ouder worden, zo stelt Grün, is een basale menselijke ervaring. De auteur bespreekt achtereenvolgens de verschillende fasen: van aanvaarding en zich verzoenen, over eenzaamheid, loslaten, angst en depressie, tot zwijgen en zelfs de stervensvoorbereiding. Ook geloofstwijfel en de motivatie om ondanks alles toch te geloven tellen mee
Kortom een boek dat voldoende stof biedt om gedurende 6 bijeenkomsten onderwerp te zijn van een boeiend onderling gesprek .

Leiding: John Rademakers
Data: Dinsdagochtenden: 13 sept.,11 okt.,8 nov., 2022 10 jan.,14 febr., 14 mrt. 2023
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Plaats: ’t Kerkheem,
Contactpersoon: Truus Appelman-Komen, truusapp@xs4all.nl, tel: 414943
Kosten: 30 euro per persoon voor 6 ochtenden
Materiaal: Boek van Anselm Grün, Gelukkig ouder worden. Uitgeverij Ten Have 22,00 euro Bol com ook 2e hands 18.05 euro
ISBN 2 900000 387812
Aantal deelnemers: Minimaal 12 personen

 

Kosters gezocht

Beste parochianen,

Per 1 januari 2023 zoekt de kostersgroep 2 nieuwe collega’s, t.w. een koster voor de zondagdiensten en een koster voor de uitvaarten.
De huidige kostergroep bestaat nu uit 7 personen, incl. de reserve kosters.

  • De koster voor de zondagdiensten heeft één keer in de 5 weken een dienst.
  • De koster voor de uitvaarten heeft gemiddeld 5 uitvaarten in het jaar. Voor deze functie zoeken wij een vrouw of man die overdag beschikbaar kan zijn omdat deze diensten altijd door de week plaatsvinden.
    Het is mooi om samen met de voorganger en uitvaartondernemer een belangrijke, dienende taak te hebben, om de nabestaanden in staat te stellen om op een mooie manier afscheid te nemen van hun dierbare.

Omdat er reservekosters zijn, is er bij verhindering bijna altijd vervanging.
De kostersgroep is een hechte groep die altijd voor elkaar klaar staan en invallen als je dienst eens niet uitkomt. Je wordt natuurlijk goed ingewerkt zodat je na verloop van tijd zelfstandig kunt functioneren.
Heeft u interesse en wilt u een van ons eens spreken voor een oriënterend gesprek, bel dan eens naar John Veraa.
Tel.nr. is 0630 443 497.

Eerste Communieviering in Ede

Eucharistieviering met eerste Heilige Communie.
Op zondag 29 mei gaan drie kinderen uit onze geloofsgemeenschap (Rutger Klein Woolthuis, Noëll de Ruig en Rosalie Manga), hun eerste communie doen in de Anthoniuskerk in Ede om 11.00 uur.

Voorganger : Pastoor ten Have
Kinderkoor : Sing to God

Het zou heel mooi zijn als hierbij ook parochianen uit onze geloofsgemeenschap aanwezig zouden zijn!
Van harte welkom!

Kledingbeurs 2022

kledingbeurs

Ook dit jaar vind er weer (voor de twaalfde keer!)  tweedehandskleding-verkoop plaats tijdens de Vlegeldag, als dat tenminste mogelijk is. Zo niet, dan op een aantal zaterdagen, net als vorig jaar.

Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer draagt. Echt winter is het nog niet geweest. Wie weet komt die nog, maar de lente komt er zeker aan en daarmee de opruimkriebels. Vanaf maart 2022 kunt u bij Janneke kleding inleveren. Geen herenkleding of herenschoenen, daar is geen vraag naar. Maar wel dameskleding en schoenen die nog een ronde meekunnen wel.

Zoals altijd is de opbrengst weer bestemd voor onze kerk. Misschien is de verbouwing dan al gerealiseerd, maar het moet ook gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst is nooit weg!

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Titus Leerhuis

Vanuit de geloofsgemeenschap Wageningen is het initiatief gestart voor een Titus Leerhuis.
Maandag 23 mei a.s. zal het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gaan met een eerste lezing over Titus Brandsma, gehouden door hoogleraar Peter Nissen. De lezing gaat over het leven van Titus Brandsma, zijn kracht en zijn zwakheden. Het vindt plaats in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur start de lezing. De avond is open voor alle geïnteresseerden, kerkelijk of niet.

In juni zal Erik Borgman komen spreken over Paus Franciscus. Zo hopen we met het Titus Leerhuis zo mogelijk iedere maand een interessante spreker uit te nodigen. Komt u ook?

Voor eventuele nadere informatie kan contact opgenomen worden met Hadewych Klaassen van de locatieraad Wageningen.

Viering Heiligverklaring Titus Brandsma kijken in Rhenen

Inmiddels is bekend dat op zondag 15 mei a.s. de Eucharistieviering in Rome om 10.00 uur zal zijn.
De tv-uitzending begint om 9.30 uur met een voorprogramma over Titus Brandsma (o.a. met medewerking van Roderick Vonhögen).

De eucharistieviering in Rhenen zal derhalve om 8.30 uur zijn. Voorgangers zijn Henri ten Have en Erik Rozeman.

Parochianen die de tv-uitzending in Rhenen willen bijwonen vragen wij zich vooraf aan te melden i.v.m. het aantal plaatsen en de catering. Hiervoor kan een mail gezonden worden aan administratie@pztb.nl

Aangepaste coronaregels

Aangepaste coronaregels in de Zalige Titus Brandsma parochie

Aanpassing adviezen voor onze MVR kerk vanaf 16 april
Locatieraad en pastoraatsgroep MVR hebben besloten de adviezen tot versoepeling vanuit de parochie over te nemen. Dat betekent:

  • dat met ingang van Paaszondag de collectes weer worden gehouden tijdens de viering en
  • de collectemandjes weer kunnen worden doorgegeven.
  • Communie uitdelen in de kerk wordt voorlopig nog alleen door de voorganger gedaan. Dit om te voorkomen dat er twee rijen kerkgangers naast elkaar in het middenpad lopen.

De andere adviezen blijven zoals ze zijn:

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde symptomen: BLIJF THUIS!
2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet meer verplicht.
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet dringen wordt.
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede.
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.

Na de viering is er koffie en gelegenhied tot napraten. buiten op het kerkplein.

U bent van harte welkom bij de vieringen!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Goede Vrijdagviering met Matteüs Passie

Op Goede Vrijdag 15 april zingt Arsis in de avondviering de moderne Matteüs Passie. Samen met voorganger Antoinette van Schaik gaan we er een mooie viering van maken, waarin ook ruimte is voor teksten en om bloemen te brengen bij het kruis.
In 2015 werden er twee vieringen gehouden waarin Arsis en het projectkoor van de Brinkstraatkerk de Matteüs Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel zongen: op Palmzondag in de Brinkstraatkerk en op Goede Vrijdag tijdens de avondviering.
Drie jaar geleden begon het weer te kriebelen en werd het plan opgevat om dit nog een keer te herhalen. Maar toen kwam Corona en vielen de mooie plannen in duigen.
Afgelopen najaar kwam de vraag weer op tafel: zouden de twee koren in de Goede Week weer samen kunnen zingen? Iedere woensdagavond werd er alvast iets uit de Passie gezongen. Uiteindelijk werd besloten dat het nog te riskant zou zijn om met zoveel mensen zingen, maar… Arsis bleef wel door oefenen!

We durven het daarom aan om op Goede Vrijdag met de kleine bezetting die ons koor voorlopig nog heeft (ca. 12 zangers en 1 pianist/dirigent) de Passie opnieuw te zingen in de viering; we doen alle koorpartijen zelf 😊!
De viering begint om 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

Symboliek van de Palmpasenstok

De zondag voor Pasen is het Palmpasen. Dit wordt meestal gevierd met een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. 

Hieronder staan de onderdelen die meestal bij de palmpasenstok gebruikt worden en de betekenis ervan.

De symboliek van de palmpasenstok

Stok
Soort kruis;
het teken van Jezus en van onze kerk.

Haantje (van brooddeeg)
Verkondiger van de nieuwe dag.
‘Let op, het is bijna Pasen’
Het brooddeeg is teken van leven, kiemkracht.

Buxustakjes
Teken van terugkeer van groen en van het leven.
Staan symbool voor palmtakken die gebruikt werden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Vruchten
Staan voor dragers van nieuw levenszaad.

Eieren
Betekenen nieuw leven dat zal ontstaan uit iets wat dood lijkt te zijn.

Ronde kransen
Symbool voor kringloop van het jaar en van het leven.

Slingers
Feest en Gezelligheid.

Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2022

Van 2 t/m 27 maart pakt de Werkgroep Caritas met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op. 

Al een aantal jaren nu participeert de werkgroep Caritas in de werkgroep Actie Voedselbank Gezamenlijke Kerken Bennekom.
Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede.


Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand maart weer het estafettestokje over in de Estafette Actie in Bennekom. 
In oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen.
Vorig jaar hebben we gezamenlijk 30 volle kratten levensmiddelen bijeengebracht en hebben we daarnaast een fantastisch bedrag van € 2300,- naar de voedselbank kunnen overmaken.
We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om hier wederom een groot succes van te maken.

Wat kunt u doen?
Op de inzamelpunten staan kratten waarin Lees verder “Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd 2022”