Viering 13 juni

Viering: Zondag 13 juni
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. van koor Arsis.
Voorganger: Diny Booyink
Aanmelden voor deze viering 
Wordt ook opgenomen om achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.
Het liturgieboekje vindt u hier
Overweging volgt later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85 van de Zalige Titus Brandsma parochie t.n.v. Caritas MVR.

De opbrengsten van de collectes zijn slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via een briefje in het mandje in de kerk of via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier. 

Oproep voor parochieel livestreamteam

bericht van ZtitusBrandsma

Zoals bij de meesten wel bekend worden de zondagvieringen via een livestream beschikbaar gesteld. Onder andere een groep jongeren (waaronder Jurre, Samuel en Siem) helpen met deze livestream. Er is altijd één volwassene en één jongere die zorgt dat parochianen die niet naar de kerk kunnen komen toch de viering online kunnen bijwonen. De live opname wordt vanuit Wageningen uitgezonden, maar is voor alle mensen van binnen en buiten onze parochie. Het livestream-team is nog op zoek naar extra jongeren die hierbij willen helpen. Als dit je leuk lijkt laat het dan weten! Ook zoeken zij extra volwassenen die in het team willen meedraaien. Je bent dan ongeveer 1x per maand aan de beurt. Je krijgt van tevoren een korte opleiding. Een keer meekijken om te zien of het je leuk lijkt, is ook mogelijk. Als je vragen hebt of als je wil een keer mee wilt kijken, stuur dan een mailtje naar: rkpztb@gmail.com. Dan nemen we contact met je op.

Wereldvluchtelingendag in onze kerk 20-6

Dit jaar worden tijdens de Taizéviering op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, een aantal namen genoemd van de lijst van “United against refugee death”. (zie website: unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/.

In heel Nederland worden van 1 tot 20 juni namen uit deze lijst genoemd in herdenkingen en zondagsvieringen. Deze gezamenlijke aandacht is georganiseerd door Migreat, een organisatie van jonge mensen die strijden voor een humaan vluchtelingen- en “Wereldvluchtelingendag in onze kerk 20-6” verder lezen

Viering 6 juni – gezinsviering

Viering: Zondag 6 juni – Sacramentsdag
10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. van kinderkoor Eigenwijs.
Voorganger: John Rademakers
Aanmelden voor deze viering 
Wordt ook opgenomen om achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.
Het liturgieboekje vindt u hier
Overweging volgt later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor het Ronald McDonald huis/locatie Gelderse Boshuus te Arnhem.
Op de 4e verdieping van gebouw A bevindt zich het Ronald McDonald Boshuus Arnhem. In het Huis kunnen ouders (en broertjes en zusjes) logeren waarvan het kind of jong volwassene (0-25 jaar) wordt behandeld in Klimmendaal of ziekenhuis Rijnstate. Ook is er een logeermogelijkheid voor kinderen en jong volwassenen en hun ouders die in de overgang van een klinische behandeling naar een thuissituatie zitten of als de reisafstand tijdens een poliklinische behandeling te lang of te vermoeiend is.
In het Huis kan niet alleen gelogeerd worden. Overdag en ’s avonds kunnen ouders, broertjes en zusjes van alle kinderen/jongvolwassenen én zijzelf (na overleg met de verpleging) altijd gebruik maken van de Huiskamer, keuken, bibliotheek, computer- en speelruimten en rustkamer.
Daarnaast kunnen gezinnen met een zorgintensief kind vakantie vieren in een van de drie (aangepaste) vakantieappartementen.
Lees meer over de locatie HIER. Meer over de korte verblijfsduur voor ouders om dichtbij hun kind tijdens opname te zijn, vindt u HIER.

U kunt uw bijdrage over maken tnv Ronald McDonald Boshuus Arnhem op reknr. NL71 INGB 0669 5267 89.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier. 

Gezinsviering 6 juni 2021: Sacramentsdag

Op zondag 6 juni a.s. is er weer een gezinsviering. We vieren die zondag Sacramentsdag.

In de Goede Week vieren we ieder jaar dat Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal vierde (Witte Donderdag), maar dan denken we vooral aan het lijden en sterven van Jezus. Daarom vieren we na Pinksteren nog eens het hoogfeest van het Heilig Sacrament om Jezus te bedanken dat Hij zichzelf geeft aan ieder van ons in de Heilige Communie.

Meer lezen over Sacramentsdag kan hier (Samueladvies) en
hier (kinderwoorddienst sacramentsdag achtergrond)

Wij willen jullie vragen om hier met je kinderen over te praten en dan met name over de volgende vragen:

  • Wat betekent de eerste Heilige Communie voor jou?
  • Weet je nog wat je belangrijk vond toen je de eerste Heilige Communie ging doen?
  • Vind je het belangrijk, om als je naar de kerk gaat, de Heilige Communie te krijgen?

De reacties van uw/de kinderen op bovenstaande vragen zouden wij graag willen weten om deze bij de Verbeelding in de viering van 6 juni te mogen laten horen. Daarom zou het fijn zijn dat we deze van u mogen ontvangen op uiterlijk woensdag 2  juni.

MOBILE: brood des levens, inkleuren en maken.
Heb u nog jongere kinderen? Dan is het voor het meebeleven van de gezinsviering van 6 juni leuk voor hen als deze mobile tijdens de viering gekleurd en gemaakt in de kerk zou mogen hangen. Deze mag je afgeven op 6 juni vóór in de kerk zodat wij deze een plaats kunnen geven. Klik op de afbeelding, dan opent een pdf met maakinstructie

Wees welkom op 6 juni in de viering.
We zouden het ook fijn vinden als jullie zondag 6 juni naar de Gezinsviering komen. Misschien wil je dan ook nog wat vertellen.

Groeten,
Karin Schepers
Werkgroep Gezinsviering
gezinsveringen@rkkerkbennekom.nl

Viering 30 mei

Viering: Zondag 30 mei – Trinitas
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors van gemengd koor.
Voorganger: Guido Dieteren
Aanmelden voor deze viering 
Ook Live via Facebook te volgen en achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.

Het liturgieboekje vindt u hier

Overweging volgt héél misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor het project Centro Bíblico Ecuménico van Marc van der Post in Argentinië. Marc is verbonden aan onze geloofsgemeenschap en wordt ondersteund via de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Het Centro Bíblico Ecuménico is een organisatie in Buenos Aires die zich vooral ten doel stelt de Bijbel te lezen in groepsverband in volkswijken. Zij begeleiden groepen, bereiden materiaal voor en organiseren workshops en cursussen. Het gaat er hen altijd om de bijbelverhalen te lezen vanuit de ervaringen van het dagelijks leven, om zo te onderzoeken hoe God hen aanspreekt en uitnodigt. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
U kunt bijdragen op rekeningnummer NL 98 INGB 0004 0980 58 tnv WNM-week Nederlandse Missionarissen t.a.v. M van der Post, Buenos Aires, Argentinië, Centro Bíblico Ecuménico.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor 23 mei – Pinksteren

Voor deze viering op Eerste Pinksterdag met Ben Piepers en Kleurrijk kan niet meer aangemeld worden (behalve voor ‘medewerkers, zangers, koster etc.’), de kerk zit inmiddels vol. (Er kan meegekeken worden via de livestream op Facebook en later is deze opname via YouTube-kanaal terug te kijken.

Viering: Zondag 23 mei
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors van koor Kleurrijk
Voorganger: Ben Piepers
Aanmelden voor deze viering (kan niet meer)
Ook Live via Facebook te volgen en achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.

Het liturgieboekje van 23 mei 

Overweging volgt héél misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor “WeekNederlandseMissionaris” WNM Pinksteractie. U kunt bijdragen op rekeningnummer    NL30 RABO 0171 2111 11  van WNM Den Haag. 

De Week Nederlandse Missionaris steunt missionarissen en missiewerkers financieel in hun levensonderhoud. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers; bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen. Een van die missiewerkers is Susanne Beentjes. Zij werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Susanne stimuleert hen om hun talenten te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd te zijn en kleine handeltjes op te zetten. De meisjes leren om te gaan met geld en voor zichzelf en voor hun kind te zorgen.
Susanne en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. WNM is er – samen met ons – voor hen.

Meer info over de Pinksteractie.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Liturgie voor 16 mei

Viering: Zondag 16 mei
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors
Voorganger: Gilles Ambt

Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 16 mei 
Viering wordt ook LIVE uitgezonden.
Overweging volgt later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Cordaid. Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Zij werken samen met de lokale bevolking, want die weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL57 INGB 0000 00093485 van Cordaid.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Ede viert… Fitrfeest

Bericht namens Raad van Kerken Bennekom

In december vorig jaar werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar bij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en als Raad van “Ede viert… Fitrfeest” verder lezen

Liturgie 9 mei

Viering: Zondag 9 mei
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: Henri ten Have

Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 9 mei 
Viering wordt NIET opgenomen.
Overweging volgt misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85 van de Zalige Titus Brandsma parochie t.n.v. Caritas MVR.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.