Liturgie 18 april

Viering: Zondag 18 april
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor (live te volgen via Facebook)
Voorgangers: 2 lectoren
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 18 april  (per 20-4 beschikbaar) 

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Melania. Stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom financiert Melania al bijna 100 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
In Nederland werkt Melania met een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die zich op vrijwillige basis inzetten om de projecten mogelijk te maken. Melania bestaat voor en door sterke vrouwen.


KVG Bennekom en Wageningen hebben het project : “Bakstenen bakken” financieel geadopteerd. Het project wordt uitgevoerd door een groep van 40 vrouwen die oorlogsslachtoffers zijn. Deze groep vrouwen gaat samen bakstenen maken en verkopen. Daarmee verschaffen ze zich een inkomen, zodat ze hun kinderen beter kunnen voeden en er middelen zijn om ze naar school te sturen. Dat is vooral een praktisch doel en heel belangrijk.
U kunt een bijdrage voor dit specifieke project overmaken op NL28INGB 0002993809, t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom t.n.v Melania.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Eerste Paasdag – verslag

Adri van Dijk voor de laatste keer onze voorganger op Eerste Paasdag

verslag door Hans Wilmink /PR-groep

De viering van Eerste Paasdag was al in het begin van de Goede Week volgeboekt. Een eucharistieviering met ARSIS en Adri van Dijk als voorganger, met de titel: ‘Sta Op’. ARSIS zong prachtig de acclamatie ‘Licht voor ons uit’ en na het welkom ‘Gewoon beginnen’: geloven in wie je bent en iemand durven zijn, moed krijgen, geloven in wat je doet en beginnen in het klein. Vervolgens de tekst ‘Wie ben ik?’: over vertrouwen krijgen of hebben in jezelf, over leven naar het voorbeeld van Jezus, leven met je hart en er durven zijn. Adri ging in zijn overweging in op de kracht die de vrouwen lieten zien, door er te zijn bij het graf van Jezus. Ook zij lieten zien wat leven naar het hart “Eerste Paasdag – verslag” verder lezen

Viering Goede Vrijdag – verslag

geschreven door Hans Wilmink & PR-groep

’s Middags had ik me op de valreep nog aangemeld. En dan kom je toch weer in tijdnood. De fruitbomensnoeier had de appelbomen behoorlijk geschoren en ik had de tijd nodig om alle takken op te ruimen. Na het eten nog even wat anders doen, en dan is het opeens 10 voor acht, dus snel weg. Het is te laat om met de fiets te gaan.

Eenmaal in de kerk overviel me de rust, het gevoel van blij zijn om hier te zitten en de hemelse klanken van ARSIS. ‘Eerbetoon’ is de titel van de viering. Een eerbetoon aan Jezus, zijn kruisdood, en wat dat “Viering Goede Vrijdag – verslag” verder lezen

Terugblik op de Goede Week

De Goede Week begon met de viering van Palmzondag. Tijdens deze feestelijke viering was het altaar mooi versierd met gekleurde palmpaasstokken. In de viering werden de palmtakjes gezegend en daarna door twee kinderen in de kerk uitgedeeld. Een grote processie in de kerk was er dit jaar niet, maar de sfeer van de juichende menigte kwam goed tot uiting in de liedjes en de teksten.

De sfeervolle viering op Witte donderdag was dit keer zonder de geloofsgemeenschap Ede. Daar had men, vanwege het beperkte aantal toegestane kerkgangers, een eigen viering. Na de eucharistie werd de altaartafel afgeruimd en de Godslamp op het rustaltaar geplaatst, waarna de aanwezigen in stilte de kerk verlieten.

In de gezinsviering op de middag van Goede Vrijdag werd stilgestaan bij de kruiswegstaties van onze kerk. Het was een rustige, inspirerende viering. Een verslaggever van de Gelderlander maakte foto’s van de kruishulde.

De viering op Goede Vrijdagavond stond in het teken van ‘Eerbetoon’. Ook hier was gelegenheid om als eerbetoon bloemen bij het kruis te steken en werd het leven van Jezus herdacht in verschillende teksten, de overweging en in prachtige liederen.

De eucharistieviering op Eerste Paasdag was al ver van te voren ‘volgeboekt’. In een prachtig versierde kerk bracht Adri van Dijk het licht van Pasen binnen, in de vorm van de nieuwe Paaskaars. Ook werd het doopwater gewijd. In deze viering werd afscheid genomen van Adri van Dijk, die heel lang als priester in Bennekom is voorgegaan. Als dank kreeg hij de oude Paaskaars ten geschenke samen met een prachtige kaarsenstandaard.

We zijn ontzettend blij dat we in deze Goede Week weer kerkgangers in de kerk mochten verwelkomen! Een speciaal woord van dank voor een viertal mensen de moeite heeft willen nemen om de vieringen op te nemen, zodat de vieringen terug te kijken zijn. Xander, Bart, Stef en Willem, van harte bedankt!
Voor het terugkijken van de vieringen kunt u terecht op ons YouTube kanaal

PR groep MVR

Liturgie voor 11 april

Viering: Zondag 11 april
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: John Rademakers
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 11 april  

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Catitas van onze geloofsgemeenschap. U kunt een bijdrage overmaken op NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding ‘Caritas Bennekom’.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

Afscheid pastor Adri van Dijk

Zoals u wellicht in TitusBreed (editie Veertigdagentijd, pag 17 & editie Pasen, pag 6) heeft kunnen lezen, neemt pastor Adri van Dijk afscheid als gastvoorganger in onze parochie. Hij zal voor het laatst voorgaan op Beloken Pasen, zondag 11 april om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Ede.

Voor deze viering kunt u zich aanmelden via het secretariaat van Katholiek Ede 0318-610692 of ede@pztb.nl.  Helaas staat het maximum aantal bezoekers op 30, maar de viering zal via livestream worden uitgezonden (in plaats van de livestream uit Wageningen). Klik hier voor het YouTube kanaal van de Zalige  TitusBrandsma. U kunt ook op een later moment terug kijken.

Jammer genoeg is er door de coronaregels geen mogelijkheid om een receptie te houden waar u pastor Van Dijk persoonlijk de hand kunt schudden. Wel kunt u hem een kaart met een persoonlijke wens sturen. Of misschien met een herinnering die u met hem wilt delen of gewoon een woord van dank voor zijn jarenlange inzet.
Alle kaarten zullen dan in de afscheidsviering aan hem worden overhandigd.

U kunt uw kaart sturen naar:
pastor Adri van Dijk, p/a Locatie Katholiek Ede, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.

Impressie Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag werden de paasattenties klaargemaakt. Bij beide vieringen was er gelegenheid voor een kruishulde. Wat mogen we dankbaar zijn, dat we dit jaar weer vieringen mogen houden! Ze zijn terug te kijken op Youtube.

En een artikel in de krant van de Gezinsviering!