Gedicht De stille Godsverwachting

Gedicht ‘De stille godsverwachting’ van Kris Gelaude
Gebruikt in de viering van 11 december door Ben Piepers.

De stille Godsverwachting
die wij advent noemen
leert je anders kijken,
voelen, spreken, handelen.
Want niets is onomkeerbaar
of voorgoed verloren.
Alles blijft wachten
in zijn diepste kern
op – God weet –
een bewogen menselijke hand
waarmee al het gekneusde
en vertrapte weer kan worden
aangeraakt en in het licht getild.
Om onaantastbaar
als een ster te schijnen.

De stille Godsverwachting
brengt je in een sterke tegenstroom,
vandaag, in deze wereld.
van hoop ondanks het onheil.
Van recht doen onvoorwaardelijk.
Van zachte kracht
als antwoord op geweld.
Van mildheid en van mededogen.

Kris Gelaude

zie hier als pdf bestand.

Bolivia project: Een kille wind in Bolivia

Een kille wind in Bolivia
Terwijl wij in Nederland een hete en droge zomer doormaakten was het in El Alto extreem koud. Er werd een nog nooit eerder geregistreerde temperatuur gemeten van 10 graden onder nul. Grote verschillen tussen Bolivia en Nederland, maar allemaal hebben we te maken met Covid en de oorlog in Oekraïne, die wereldwijd de prijzen laat stijgen van energie en voeding.

Hoge kosten dus voor ENDA Bolivia, waar ze zich grote zorgen om maken. Door de oorlog in Oekraïne en de pandemie is hun financiering verminderd. Ze krijgen geen steun van de Boliviaanse regering; meisjes die slachtoffer zijn van geweld zijn politiek niet interessant. ENDA stond op het punt om een van de twee huizen te sluiten, maar gelukkig kwam er een toezegging vanuit Frankrijk. Het werk van ENDA is zo belangrijk voor de jonge meiden die slachtoffer zijn van seksueel en mentaal geweld. Bij ENDA komen ze tot rust, krijgen gespecialiseerde medische zorg, wonen therapieën bij om hen weerbaarder en zelfbewuster te maken. Er wordt gewerkt aan het verminderen van hun sociale en economische kwetsbaarheid. Ze leren om op te komen voor hun rechten en zich krachtiger op te stellen tegen genderongelijkheid. Door het volgen van cursussen in de handwerkplaatsen leren ze een vak, zodat ze financieel onafhankelijk worden. Op die manier kan de cirkel van armoede en geweld worden doorbroken.
Het afgelopen jaar hebben we geen projecten gefinancierd, maar ervoor gespaard. Nu zijn we met ENDA in overleg over besteding. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in 2020 door ons gefinancierde keukenapparatuur en slaapzalen. De beide centra zijn altijd vol. Het team van ENDA is zeer gemotiveerd om met hart en ziel de meisjes te blijven ondersteunen ook al is de situatie niet altijd rooskleurig.

Bennekom, 25 november 2022
Met hartelijke groet,
namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.
Stuur een e-mail naar: nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl

Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia

Inspiratiedag voor Gezinszondagen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 21 januari in Apeldoorn een Inspiratiedag voor Gezinszondagen.
Deze dag staat in het teken van het opzetten en/of organiseren van gezinszondagen in de parochie. De dag is bedoeld voor leden van pastorale teams en vrijwilligers die interesse hebben of meer informatie willen. In de ochtend zal er tijd zijn om de visie van de gezinszondagen helder te krijgen en daar verdieping aan te geven. De middag zal in het teken staan van het delen en uitwisselen van ervaringen, ideeën en praktische tips. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma-Mertens (medewerker Huwelijk en Gezin / Aartsbisdom).

Marc Chagall en Genesis – verslag lezing B. Piepers 15-11-2022

Ben Piepers gaf op 15 november een boeiende lezing in onze kerk over Marc Chagall en de verhalen van het begin: de eerste hoofstukken van het boek Genesis uit de bijbel.

Ineke Ammerlaan opent de avond met een gedicht van Marc Chagall:

Jij hebt mijn handen gevoed

Ik ben je zoon op aarde die nog maar net loopt
Jij hebt mijn handen gevuld met kleuren en penselen
Ik weet niet hoe ik je moet schilderen
Moet ik de aarde schilderen, de lucht, mijn hart
De steden die vlammen, de mensen die vluchten
Mijn ogen vol tranen
Waarheen moet ik vluchten
Vliegen naar wie?
Hij die daarginds het leven schenkt
Hij die de dood zendt
Misschien zal Hij er voor zorgen dat mijn schilderijen worden verlicht.

Ben gaat vervolgens eerst kort in op het boek Genesis, dat op de achtergrond staat van de kunst van deze avond. De schepping van hemel en aarde in zeven dagen, het tweede scheppingsverhaal over de vorming van de mens uit stof van de aarde, plaatsing in de tuin met de boom van kennis van goed en kwaad, het eten van de vruchten van de boom, van het leven en dan verdrijving uit de tuin, uit het paradijs. En dan hoe het mis gaat, echt mis gaat, namelijk dat twee mensen, de broers Kain en Abel, een offer brengen van de vruchten van hun werk; Abel als herder en Kain als landbouwer. Kain vermoordt zijn broer. Hoofdstuk 6 tot en met 9 gaat over de zondvloed, Noach en de ark en eindigt met het verbond tussen de Eeuwige en de aarde. En de regenboog is daar het symbool van.
Veel werken van Marc Chagall over Genesis zijn te zien in het Musée National Marc Chagall in Nice. Kleurrijk en fantasierijk. Zowel de glas-in-lood ramen als de schilderwerken. Ben laat in een paar voorstudies het ontstaansproces van zo’n kunstwerk zien; een weg van veel schetsen, kleuren, aanpassingen tot het uiteindelijke resultaat.

Marc Chagall, geboren in Vitebsk, Wit Rusland, groeide op met de chassidische Joodse traditie, een eenvoudige en spirituele orthodoxe richting in het Jodendom. In 1910 gaat hij naar Parijs. Hij zal zijn verdere leven in Frankrijk doorbrengen, met name in Parijs en Saint Paul de Vence: met onderbrekingen tijdens de Eerste Wereldoorlog tot na de Russische revolutie en tijdens de Tweede Wereldoorlog

In bijna alle werken van Chagall over Genesis komt een vis voor. Ben: ‘De vis is in de symboliek van Chagall zeer belangrijk. Een dier met veel betekenissen, die diep in het water leeft, altijd de ogen open heeft, een beeld voor de Eeuwige als hoeder over de mensen. Verder de betekenis van vruchtbaarheid, van geluk, dus van veel goede dingen van het leven. En symbool van het mystieke, omdat de vis diep in het water leeft. De vogel is ook altijd aanwezig, de verbinding tussen hemel en aarde. En soms de wolk, als symbool van de Eeuwige.’
Ben laat enorm veel werken zien. Prachtige glas-in-lood ramen die Chagall maakte op latere leeftijd en te zien zijn in Metz, Reims en Mainz. Werken over het scheppingsverhaal, Kain en Abel, over Noach. Bijzonder mooi. Het is jammer dat de tijd te kort is om alles goed te bekijken en op je te laten inwerken. Je zou daarvoor eigenlijk naar Frankrijk moeten.
Je vraagt je af hoe iemand tot zulk een inspiratie en prestatie kan komen. Het kan niet anders dan dat zo iemand min of meer dag en nacht met kunst bezig is, anders lukt het niet om zoveel kunst te maken. Waarschijnlijk gevoed uit de wortels die teruggaan naar de jeugd en het toenmalige besef van het geloof.

Ben sluit de avond af met een gedicht van Chagall:

Met blauw en rood en geel
Ik schilderde de muren licht
Ik schilderde de muzikanten de dansers op het toneel
In blauw en rood en geel
Voor jouw schilderde ik de Ark
Speel, zing, spring op
Je speelde de rol van oude koning met mij
Je verstopte, een lach met tranen
Met jou in stilte zullen wij springen tot aan de maan
In de witte nacht zal het sterven opnieuw worden gehoord.

Hans Wilmink

Mooie producten uit Bolivia

Zondags na de dienst (in principe tot en met 18 december) staan we weer in het voorportaal van de kerk met prachtige handwerkartikelen met een Boliviaans tintje. Ze zijn met veel zorg en liefde gemaakt door de meisjes die worden opgevangen door ENDA, die wij als Bennekomse geloofsgemeenschap al jaren steunen.

We verkopen ovenwanten, pannenlappen, sjaals, tafelkleden, tassen, onderzetters en natuurlijk de kaarten. Alle producten hebben een Boliviaans tintje.
U moet beslist komen kijken!

oproep Dickensmarkt – gezamelijke kerken kraam

Dickensfair 9 en 10 december
Een paar jaar kon de Dickensfair door corona niet doorgaan, maar op vrijdag 9 dec. van 15 uur tot 21 uur en op zaterdag 10 dec. van 10 uur tot 17 uur wordt de Dickensfair weer gehouden. Ook de gezamenlijke kerken willen daar weer met een kraam aanwezig zijn. Een kleine commissie is dat aan het voorbereiden. Maar om voldoende medewerkers in de kraam te krijgen, hebben we jullie en uw medewerking nodig! Wie wil er namens de Bennekomse kerken één of twee uur in de kraam staan? Je staat altijd met twee mensen in de kraam en er is Dickenskleding beschikbaar. Er is een presentje dat kan worden uitgereikt en wat folders met informatie over activiteiten van de verschillende kerken. Er worden ook weer boeken verkocht. Bij je opgave graag vermelden op welk dagdeel je het beste kunt en of je 1 of 2 uur in de kraam wilt helpen. Opgeven bij Truida van Steenbergen of bij Bart Goris.
Marktcommissie Bennekomse kerken.

Toren rood verlicht – Red Wednesday 2022

Met RedWednesday© vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht. In Nederland doen dit jaar maar liefst 144 kerken mee.

Zie voor meer informatie de website van Kerk in Nood

Lezing over overeenkomsten grote religies door Eugène de Groot

Op maandagavond 28 november 20:00 uur zal Eugène de Groot in de RK Kerk, Heelsumseweg 1, Bennekom, een boeiende lezing geven over de overeenkomsten tussen de grote religies: Taoïsme, Boeddhisme, Christendom en Islam. Eugéne de Groot heeft enorm veel studies verricht op de vraag wat deze religies bindt. Hij is afgestudeerd filosoof, politicoloog en jurist aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is een aantal jaren monnik geweest in het trappistenklooster ‘de Achelse Kluis’. De lezing begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 is de kerk open. In de pauze is er koffie of thee. Vrijwillige bijdrage na afloop.

Lezing over Marc Chagall door Ben Piepers

Ben Piepers verzorgt op dinsdag 15 november de lezing “Verhalen van het begin, beelden van hoop” over het werk van kunstschilder Marc Chagall.

De lezing is in de RK Kerk, Heelsumseweg 1 in Bennekom en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
De lezing wordt georganiseerd door de Vormings- en ToerustingsCommissie Bennekom.


Marc Chagall komt uit een joodse traditie en is er zeer mee verweven. Hij beschikt over een grote innerlijke ruimte en heeft op verschillende momenten in zijn leven vorm gegeven aan de verhalen van het begin. Naast zijn grote doeken en kleurrijke glas-in-loodramen, zijn ook de voorstudies, de gouaches en litho’s boeiend om in een voordracht samen te brengen.
Het boek Genesis vertelt de verhalen van de wording, in den beginne… Het zijn symbolische verhalen die ons – met Marc Lees verder “Lezing over Marc Chagall door Ben Piepers”