EdeDoet-bonnen voor ons Kerkplein

Zoals bekend willen we ons Kerkplein herinrichten, maar dat gaat helaas niet gratis. U kunt dit project ondersteunen met Ede-doet bonnen. We hebben er heel veel nodig! De Ede doet bonnen worden van 19 – 23 maart verspreid.
U kunt de bon(nen) activeren via de website van Ede Doet voor het project ‘Herinrichting Kerkplein RK Kerk’. Of heel eenvoudig uw Ede Doet bon, en wellicht die van uw buren, deponeren in de groene melkbus achterin de kerk of inleveren bij de parochiewacht. (Doe dit wel vóór de vervaldag!).

Graag uiterlijk donderdag 18 april inleveren bij de parochiewacht. Het gevraagde bedrag is voldoende binnen, maar lever uw bon nog wel in voor ons opvolgende doel voor het kerkplein. Wij activeren uw bon op ons account voor het volgende initiatievf voor ons kerkplein.

Alvast bedankt.
De werkgroep Kerkplein

 

Kinderopvang tijdens vieringen

Ruim een jaar geleden zijn we met kinderopvang tijdens vieringen weer gestart en wordt er weer kinderopvang/crèche aangeboden in de Torenzaal tijdens bepaalde vieringen.
Als dat het geval is, staat dat bij de viering in het NieuwSblad en TitusBreed vermeld, maar wordt dat ook in de digitale nieuwsbrief aangekondigd.

Ons team bestaat nu uit drie personen t.w.: Wietske Oegema, Linda Rust en mijn persoontje. We hebben inmiddels weer diverse kinderen kunnen en mogen verwelkomen. Ook wordt er regelmatig in het thema van die zondag iets aan kinderwoorddienst voorbereid, maar nog wel summier. Tot nog toe wordt er overwegend door kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we ook een aantal kinderen in de basisschool leeftijd mogen verwelkomen.
Om structureel bij meerdere zondagsvieringen de mogelijkheid tot kinderopvang/kinderwoorddienst te kunnen aanbieden, zijn wij nog steeds op zoek naar meer handjes, zodat we het meer onder elkaar kunnen verdelen.
Lijkt het je wat om hierin te participeren, of wil je eerst meer informatie, laat het mij dan weten.
Marianne Thie

SAM’s Kledingactie Bennekom 6 april

Uw kleding geeft toekomst

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) houdt zaterdagmorgen 6 april 2024 van 9.00 tot 11.00 weer een kledinginzameling in Bennekom.

De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.

De opbrengst van de ingezamelde kleding is deze keer ten behoeve van verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district in Ethiopië.

 

Welke kleding en andere spullen kunnen er worden ingeleverd: 

– Kleding (broeken, shirts, vesten, overhemden, etc. )
– Ondergoed
– Schoenen
– Tassen en accessoires
– Speelgoed knuffels
– Huishoudtextiel dekbedovertrekken (graag compleet met kussensloop)
– Lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken.

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in redelijke staat.
Géén gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden.

Brengt u alles in gesloten plastic zakken, kleding apart verpakt.

Draagt u ook een steentje bij?
Informatie bij Beppie Govers, tel: 0318-414850

Kinderkerk – voorbereiding goede week – 10 maart

Voorbereiding Goede Week‘ is het nieuwe thema van de komende Kinderkerk op zondag 10 maart, aanvang 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Tijdens de vorige Kinderkerk werd verteld over de Adventstijd, op weg naar Kerstmis, de geboorte van Christus. Nu gaan we naar de Goede Week en wat daar allemaal gebeurde, op weg naar het Paasfeest.
We gaan dat natuurlijk weer doen met verschillende activiteiten en we vertellen over het verhaal. We sluiten de middag af met een heerlijke maaltijd.
Iedereen is weer van harte welkom. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee, en ook mama, papa, oma en opa zijn meer dan welkom.

We kijken weer met veel plezier naar jullie uit.
Groetjes van de werkgroep Kinderkerk en tot gauw.

Aanmelden kan via kinderkerk@rkkerkbennekom.nl

Kinderkerk Bennekom,
Zondag 10 maart,
van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
in de Maria Virgo Reginakerk Bennekom.

Wereldgebedsdag 2024

Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag en worden er in 174 landen gebedsdiensten gehouden. Het is een internationale en interkerkelijke samenwerking die een lange traditie heeft.
Dit jaar is de liturgie voorbereid door een team van Palestijnse christenvrouwen.

Het thema is ‘Verdraag elkaar in liefde’ naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Efeziërs 4 : 1-7.

In Bennekom worden twee gebedsdiensten gehouden:
de ochtenddienst mmv Opella in de Berinchemzaal van Walraven en de avonddienst in gemeentecentrum ‘de Brink’ waar medewerking wordt verleend door Ds. Garbrich Baalbergen en Elly Meijer.
Er wordt gecollecteerd voor een aantal bijzondere projecten, die zeker nu iedere steun kunnen gebruiken.
Aanvang dienst Berinchemzaal Walraven: 10.30 uur
gemeentecentrum De Brink: 19.30 uur

meer info over wereldgebedsdag

meer info over het kunstwerk

Hongerdoek 2024

Vanaf Aswoensdag tot Pasen hangt er weer een hongerdoek in onze kerk.
Dit jaar is er geen nieuwe hongerdoek uitgekomen. De werkgroep MOV heeft de hongerdoek 2019-2020 beschikbaar gesteld.

Achtergrondinformatie vind u via de uitleg van de hongerdoek 2019

 

Kledingbeurs 2024

VLEGELDAG! Tijd om de kledingkast op te ruimen!

kledingbeurs

Ook dit jaar vind er weer tweedehands kledingverkoop plaats tijdens de Vlegeldag.

Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer draagt. De winter loopt hopelijk op zijn eind en de lente komt er zeker aan en daarmee de opruimkriebels, vanaf maart 2024 kunt u bij Janneke uw kleding inleveren. Geen herenkleding of herenschoenen, tenzij het heel modern en van deze tijd is èn een gangbare maat! Maar dameskleding en -schoenen die er heel mooi uitzien en zeker nog een ronde meekunnen wel.

Zoals altijd is de opbrengst weer bestemd voor onze kerk. De verbouwing is dan al wel gerealiseerd, maar het moet ook gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst is nooit weg! Bovendien zijn er vast nog meer projecten waar het geld heel goed voor gebruikt kan worden!

Van meet af aan is Janneke ervan overtuigd geweest dat tweedehands kleding verkopen een goede zaak zou zijn en dat is ook zo gebleken!
Vorig jaar was de inbreng van kleding helaas wat teleurstellend, denkt u dus goed na voor u iets wegdoet in een container of een ander doel dan onze eigen kerk.

U kunt bij Janneke Postma uw kleding inleveren.
(Selterskampweg 23, Bennekom)

Uitnodiging voor avond over de Synode 2021-2024

Op dinsdag 27 februari is er in onze kerk/Hummezaal een avond over de Synode 2021-2024.

In de Hummezaal liggen op de leestafel al een paar belangrijke synode-documenten. En een leeswijzer waarin uitleg over het synodale proces en het tijdpad. Zo bent u snel bijgelezen.

UITNODIGING. De Kerngroep Vorming en Toerusting uit Bennekom en het Pastorale team van de H.Titus Brandsma-parochie willen graag meer aandacht creëren voor het synodale proces 2021-2024. Een proces dat Paus Franciscus startte met een oproep aan ons allemaal, wereldwijd. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken gevraagd wordt, mee te denken over de toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om die toekomst van de kerk vorm te geven. In maart 2022 is er vanuit de Titus Brandsmaparochie bij de Pastoraatsgroepenvergadering aandacht aan dit proces gegeven en er is ook een middag georganiseerd voor belang- stellende parochianen om samen dezelfde vragen te beantwoorden. Al die antwoorden zijn, verzameld in een document, opgestuurd naar ons bisdom. Samen met bijdragen uit de andere bisdommen is een Nederlandse bijdrage naar Rome gestuurd, gelijk ook al die andere bouwstenen uit de hele wereld. Dit om uiteindelijk uit te komen bij de centrale vraag die in de synode van 2023 is besproken en in de wereldwijde synode in oktober 2024 aan de orde gaat komen. De vragen ‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en binnen onze parochie en geloofsgemeenschappen. En, hoe dragen wij als geloofsgemeenschappen, bij aan die grote synodale kerk?’

De Kerngroep Vorming en Toerusting wil de aandacht voor dit proces verbreden tot alle locaties en gemeenschappen van de H.Titus Brandsma-parochie. Daarom wordt op dinsdag 27 februari een avond georganiseerd in de Hummezaal van onze kerk. Tijd 19.30-22.00 uur. We dragen op deze manier bouwstenen aan, direct of indirect, voor de Nederlandse bijdrage aan de 2e synode in oktober 2024. Dit is een laatste kans om mee te schrijven en zo input te leveren voor dat volgende document. Lees meer over deze avond in de komende TitusBreed (40-dagen-uitgave).

Op 27 februari zal mw. Laetitia van der Lans, theologe en communicatiedeskundige, verbonden met de unie NKV de inleiding verzorgen. Daarna gaan we met een gespreksleider aan zogenaamde dialoogtafels van 8 personen, het gesprek aan over de vragen voortkomend uit het rapport van de 1e synode (oktober 2023 in Rome). Doet u mee?

Wees welkom !

mede namens Kerngroep Vorming en Toerusting en het pastorale team
en Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik (Wageningen) en Toos Ettema (Ede)

meer lezen? Alle officiële documenten van de afgelopen twee jaren (2021-2023 ) vindt u op: https://luisterendopweg.nl/officiele-documenten/

Voedselbank-actie, doet u mee?

Binnenkort start weer de Voedselbank-actie van een aantal kerken in Bennekom (waaronder onze MVR-geloofsgemeenschap). In het kader van de actie worden ingezameld: houdbare (!) voedingsmiddelen en toiletartikelen, zoals shampoo of handzeep. De spullen worden later uitgereikt aan mensen die deze spullen goed kunnen gebruiken.
Als medeparochiaan kunt bij de actie meedoen met uw donaties. Doneren van voedingsmiddelen of toiletartikelen kan in de kratten die u achter in de kerk vindt na afloop van de zondagse vieringen. Inleveren van spullen kan ook doordeweeks tijdens de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur, in de Torenzaal.
Mocht u in plaats van voedingsmiddelen of toiletartikelen liever geld willen doneren, dat kan ook. U kunt uw met geld gevulde envelop dan in de Caritas-brievenbus achter in onze kerk doen. De Caritas-brievenbus draagt tijdens de voedselbank-actie het bekende logo van de Voedselbank-actie. Vermeld op uw envelop dan Voedselbank-actie.
U kunt uw financiële bijdrage ook overmaken via onze bankrekeningnummer: NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. PCI Heilige Titus Brandsma. Vermeld bij uw overboeking dat het om gift Voedselbankactie MVR-Bennekom gaat. De Caritas-werkgroep zorgt er dan voor dat uw geld bij de Voedselbank-actie terecht komt.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Meer informatie is te verkrijgen via Arno de Bruin (M: 06-42683518/E: ArnodeBruin@DeUil.nl).