MVR60: Verslag Minisymposium 2 april 2017

Op zondag 2 april werd het mini-symposium “De zorg voor het gemeenschappelijke huis” gehouden: een bijeenkomst over het belang van duurzaamheid, de verbondenheid hiervan met geloof en de bijdrage die je daar als individu aan kunt leveren.

Die zondag was een eerste prachtige lentedag, waardoor de opkomst lager was dan waarop was gerekend. De inhoud was er echter niet minder om. Na een introductie door Willem van Wingerden gaf Henri ten Have op bevlogen wijze inzicht in de opzet en achtergronden van Laudato Si’. Daarbij gaf hij als kern aan dat, vrij vertaald, de zorg voor onze aarde èn de zorg voor de armen in de wereld veel meer baat hebben bij een geloof in de Schepping die ons door God is gegeven dan door het geloof in ongebreidelde zelfbeschikking en consumptie.

Reinier van den Berg gaf hierop volgend de urgentie aan om tot een ommekeer te komen in ons gebruik van de aarde, aan de hand van zowel wetenschappelijke data als actuele nieuwsfeiten. Hoewel de uitspraak: “het is 5 over 12” tot moedeloosheid zou kunnen leiden, gaf hij ook aan dat de klok wel degelijk terug te draaien is. Dit zou naar zijn mening dan wel breder moeten dan alleen door ‘alle mensen van goede wil’; overheden en andere invloedrijke structuren zullen duurzame keuzes moeten maken voor alternatieve technologieën die nu al voorhanden zijn, zoals zonne- en windenergie en elektrische auto’s.

Dat de milieuproblematiek breder is dan CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde werd in een presentatie door René Wijngaard uitgelicht. Onze huidige omgang met de aarde is onhoudbaar en leidt tot beschamende vervuiling zoals de ‘plastic soep’. Ook hierbij zijn nu al oplossingen voorhanden om op duurzamere wijze te leven èn zijn acties geïnitieerd om de uit de hand gelopen vervuiling van onze oceanen terug te dringen.

De laatste spreker, Wouter Koenderman, schetste de ontwikkelingen in de inzameling van restafval. Aan de hand van proeven die zijn gedaan met verschillende vormen van inzameling, is gekomen tot een werkwijze die mensen het best motiveert en daarmee tot de hoogste scheidingspercentages leidt. De toelichting op de wijze van invulling en de bijbehorende tijdslijn maakten deze presentatie zeer praktisch en ‘dicht bij huis’.

Willem van Wingerden wist op stimulerende wijze de presentaties te koppelen, de bezoekers van het symposium actief bij het onderwerp te betrekken en de link tussen geloof en duurzaamheid te leggen. Dit laatste kreeg een mooie extra nadruk in het afsluitende ‘Christelijk gebed met de schepping’, waar Henri in voorging.

Foto’s staan op  pagina MVR60 foto’s en verslagen