Live-uitzendingen van vieringen

De locatieraad wil bestuderen of er voldoende animo is voor (het volgen van) live-uitzendingen of het terugkijken van deze uitzendingen, verstuurd vanuit onze MVR Kerk, Heelsumseweg 1, te Bennekom. Dit kunnen zijn vieringen maar ook andere “evenementen” in de kerk. We hebben nu een goed netwerk met aansluiting op internet in onze kerk, het is nu een kwestie van het aansluiten van een goede camera en aansluiting aan de geluidsapparatuur.
Maar het initiëren en verzorgen van deze uitzendingen heeft toch nogal wat consequenties, onder andere aanschaf apparatuur, en voldoende vrijwilligers voor de bediening. In de Corona-tijd is er dankbaar gebruik van gemaakt, maar nu is de animo vanuit onze gemeenschap onduidelijk. Om dit te inventariseren is er een zogenaamde poll ofwel enquête geplaatst op de website van onze MVR-gemeenschap.
Deze enquête kunt u benaderen door te gaan naar www.rkkerkbennekom.nl/animo-peiling/.
Als zoveel mogelijk mensen deze invullen kunnen we een gefundeerd besluit nemen over dit topic.
Alvast onze hartelijke dank.
De locatieraad