Vrijwilligersbeleid; hulp gezocht

Op vrijdag 16 januari is de schoonmaakgroep van de zaaltjes bij elkaar geweest. Helaas hebben 4 mensen de groep verlaten. Daarom is er nu gekozen voor een andere opzet van het rooster. In het vervolg zullen de teams niet meer één maand de ruimtes schoonmaken, maar slechts één week. Ieder team komt met ingang van 1 februari één maal in de acht weken aan de beurt. Het zou echter heel fijn zijn als de groep nog met 2 mensen wordt aangevuld. Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marian Bolscher, tel: 417 237.

Gezocht: 2 lopers voor de Actie Kerkbalans

logo-kerkbalans2 vrijwilligers gevraagd:
Wegens bijzondere omstandigheden hebben 2 loopsters voor de actie Kerkbalans 2015 moeten afzeggen. Hierdoor zijn er 2 vacatures voor de wijk 7 (omg. Hoffenlan, Haldereng) en wijk 11 (omg. Selterskampweg, Hullenbergweg) van onze parochie.

Zijn er parochianen bereid deze taak over te nemen?
Het houdt in dat U in januari de enveloppen voor de actie Kerkbalans bezorgt en daarna de antwoordenveloppen weer ophaalt.

Indien U bereid bent ons probleem op te lossen meldt U zich dan bij:
Nico Kamstra,
Prinsenlaan 14,
6721 EC Bennekom.
Telefoonnummer 0318 430 531,
e-mailadres n.kamstra2@upcmail.nl

Eenheidszondag 18 januari

dorstOm 10.00 uur begint in de Brinkstraatkerk de Eenheidszondag met een oecumenische dienst. Dit jaar heeft de dienst het thema: Dorst?

Het landelijke thema van de Raad van Kerken Nederland voor deze week is ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van  Brazilië de temperatuur hoog is. De Samaritaanse vrouw uit Joh.4 kende de dorst ook. Zij ging water “Eenheidszondag 18 januari” verder lezen

H. Vormsel – opgeven…

Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Kinderen met de leeftijd tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. Op vrijdag 16 januari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond voor vormelingen en hun ouders in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Aanmelden per e-mail bij het vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com). Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347)

Eerste Communie – opgeven…

Op zondag 7 juni 2015 is het weer zover: dan mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de basisschool, hun Eerste Communie gaan doen.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter nog aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347; e-mail: marcelis.vanacker@hetnet.nl).

We starten begin januari met het voorbereidingstraject, dus aanmeldingen graag uiterlijk 14 december a.s doorgeven.

bericht van Melania Zuid-West Veluwe

Van de werkgroep Melania:

We hebben als werkgroep een nieuw project geadopteerd!

Productie en verkoop van bezems

  • Doel: verkrijgen van inkomen en verhogen van sociale status.
  • Geld nodig voor: Aanschaf grondstoffen en gereedschap. Twintig vrouwen zullen het eerste half jaar 2.000 rp verdienen (nu 24 euro) wat daarna kan oplopen tot 3.000/4.000 roepies. Daarnaast zijn ze eigenaar van het project en lid van de federatie.
  • Waar: Vaipur village, Tamil Nadu, Thiruvannamalai district (India)
  • Projectnummer: AZ-IN-9/E
  • Het is een project dat eenmalig wordt gefinancierd door Melania Zuid-West Veluwe

Achtergrondinformatie kunt u vinden op www.Melania.nl
Marianne Albers (Wageningen), Agaath Bosdriez (Veenendaal), Marian Bolscher (Bennekom)

Fantastisch lustrumconcert koor Arsis

IMG_3001-01-klein

Op zaterdag 22 november vierde het koor Arsis haar 25-jarig bestaan met een lustrumconcert.
De opkomst was geweldig. De kerk zat vol. Met een slag op de gong werd het concert geopend en viel er stilte….  Het concert begon dan ook met het prachtige lied “Stilte”.
Het programma van het concert bestond verder uit de meest favoriete liederen van de koorleden. Afwisselend werden liederen met gevoel, emotie en vreugde vol overgave gezongen. Het combo ondersteunde hierbij met gitaar, piano en dwarsfluit.
Middels korte teksten werd er tussen enkele liederen teruggeblikt op 25 jaar Arsis. Het concert werd afgesloten met 2 speciale liederen.  “Ik zal er zijn” is de favoriet van alle koorleden en het slotlied was een uitbundig en feestelijk lied uit hun repertoire.
Na de staande ovatie die het koor Arsis in ontvangst mocht nemen, werd de dirigente Conny van den Broek in de bloemetjes gezet. Ter afsluiting werden alle aanwezigen uitgenodigd voor de feestelijke receptie.

Foto’s bekijken?

Live-opname luisteren?

Over onze straatkinderen in Bolivia

mov-bolivia-148-logoHeeft u dit voorjaar ook de uitzending gezien van ‘Amor met een snor – Achter Boliviaanse tralies’? Die ging over de echte Latijns-Amerikaanse liefde. Maar ook werd pijnlijk duidelijk hoe de Bolivaanse man soms tegen de vrouw aankijkt en haar behandelt. In El Alto, een stad met bijna een miljoen inwoners op de hoogvlakte nabij La Paz heeft 70% van de meisjes en jonge vrouwen te maken met geweld, veelal in huiselijke kring. Meisjes die te maken hebben met overmatig misbruik vluchten soms weg, om op straat te gaan leven. Zelfs dáár voelen ze zich veiliger dan thuis. Op deze manier proberen ze te overleven, maar dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor hun gezondheid en hun ontwikkeling.
Al 25 jaar helpt ENDA deze kwetsbare groep om hun rechten te verdedigen, hen toegang te geven tot onderwijs en goede zorg. Uiteindelijk zal dit resulteren in een goede re-integratie in de samenleving, waarin de meisjes zich zelfstandig kunnen handhaven.

[Lees verder]

Jongerenprogramma

logo_jongaartsbisdomSpeciaal voor alle jongeren: het jaarprogramma van het aartsbisdom is te vinden op deze speciale website: www.jongaartsbisdom.nl

Jaarprogramma jongerenactiviteiten
Aartsbisdom Utrecht 2014-2015

2014
Openingsfeest: 5 oktober
Saints today: 9 november
Kerstbijeenkomst: 21 december