Werkgroep Caritas

caritas-logoDeus caritas est
“God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem”
(Uit de Eerste Brief van Johannes: hoofdstuk 4, vers 16).

 

Caritas heeft een brievenbus

Met ingang van heden heeft de werkgroep Caritas een fysieke brievenbus in de kerk. De werkgroep hoopt met deze brievenbus een extra, laagdrempelige ingang te creëren. De brievenbus is wat ons betreft voor allerlei zaken geschikt: nieuwe hulpvragen, algemene opmerkingen, aanmelden als vrijwilliger bij hulpacties, etc.

We maken als werkgroep graag van deze gelegenheid gebruik om Caritas weer eens onder ieders aandacht te brengen. Wat is dat ook weer, die werkgroep Caritas.
Na de totstandkoming van de Parochie Zalige Titus Brandsma (ZTB), zijn ook de onafhankelijke Parochiële Caritas Instellingen (PCI’en) gefuseerd tot een centrale PCI ZTB. De voormalige lokale PCI’en zijn omgevormd tot permanente lokale werkgroepen. Zo is ook de werkgroep Caritas MVR Bennekom ontstaan.

De werkgroep Caritas probeert in navolging van Jezus, in oprechte solidariteit, hulp te bieden aan de kwetsbare mens in onze samenleving. Ondanks uitgebreide wet- en regelgeving, ondanks veel  professionele hulpverlening, ondanks de vele organisaties die hun stinkende best doen om mensen te helpen, blijkt dat toch niet iedereen de hulp geboden krijgt vanuit het wezenlijke wat een mens nodig heeft, namelijk liefdevolle aandacht.

De activiteiten van de Parochiële Caritas Instelling kunnen divers van karakter zijn:

  • Er kan hulp in natura worden geboden, b.v. in de vorm van voedsel, goederen of dienstverlening waaronder ook een helpende hand of een luisterend oor
  • Voor zover de beperkte middelen dat toestaan, kan in voorkomende gevallen incidenteel beperkte financiële ondersteuning worden geboden
  • D.m.v. hulp in de vorm van advies, kunnen mensen op het juiste spoor van professionele hulp, gemeentelijke hulp, subsidies, ondersteunende wet- en regelgeving en zo meer worden gezet

Bij de hulpverlening zal de werkgroep in voorkomende gevallen ook een beroep doen op een helpende hand vanuit de geloofsgemeenschap. Uiteindelijk is Caritas iets van ons allemaal en vele handen …………!!
Hierbij dan ook een oproep: als u incidenteel wilt meehelpen bij een actuele hulpvraag kunt u dit aangeven. Dat kan persoonlijk maar ook ……….. via de nieuwe brievenbus in de kerk.

Tot slot:
Met de werkgroep Caritas hebben we de afgelopen tijd nog eens stilgestaan bij onze drijfveren. We hebben dit vastgelegd in een document “Basis van denken en handelen”. Hier te downloaden als pdf.

We zijn benieuwd naar uw reactie, dus …… brievenbus.

caritas-7-luik