Terugblik seniorenpastoraat 22 oktober 2019

Op dinsdag 22 oktober werden alle 80-jarigen en ouder vanaf 10.15 uur in een verwarmde kerk met een kopje koffie of thee ontvangen. Deze halfjaarlijkse ontmoeting is altijd weer fijn om mee te maken.

Marjan Bolscher verwelkomde alle senioren en in het bijzonder mevr. Anneke Wasser en dhr Henk Brumen.
N.a.v. de tentoonstelling “100 jaar Toorop” in de Bernulphuskerk in Oosterbeek heeft mevr. Anneke Wasser gehoor gegeven aan onze wens om ons via een presentatie te vertellen over de 14 staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen.
Jan Toorop kwam vanuit Indië naar Nederland, trouwde met de Ierse vrouw Annie Hall. Zij kregen 2 kinderen, het eerste dochtertje stierf jong, de tweede dochter was Charley Toorop. Vanaf de periode dat hij katholiek is geworden kreeg hij veel opdrachten van de paters Jezuïeten waardoor hij veel opdrachten en daardoor bekendheid kreeg en werk van hem in musea en privé terecht kwam. Toorop kwam in contact met de vermogende mevr. Paulina de Bruijn-van Lede uit Oosterbeek. Zij vroeg hem, ter nagedachtenis van haar overleden echtgenoot, 14 Kruiswegstaties te vervaardigen voor haar kerk in Oosterbeek. Nadat Toorop de opdracht had aanvaard werkt hij “met veel toewijding” tussen 1916 en 1919 aan de kruiswegstaties. Tijdens de 2 jaar dat Toorop aan het werk was voerde hij een levendige correspondentie met vrienden, kennissen en o.a. pastoor A. Vossenaar; zodoende is er veel bekend over de totstandkoming van de staties. Veel kennissen, zijn geliefde en Oosterbeekse dorpelingen hebben model gestaan en zijn rondom Jezus afgebeeld. Hij heeft zichzelf afgebeeld in de 7e statie. Tijdens het schilderen heeft Toorop veel gelogeerd bij de pastoor en klaagde hij veel over de vochtige kerk.
Door de harmonie, kleur en eenvoud zijn het 14 fraaie kunstwerken geworden. Toorop heeft er volgens eigen zeggen “zijn ziel en zaligheid ingelegd” en is blij met het resultaat. Uiteindelijk werd de kruisweg opgehangen in de kerk, toen nog vier omlijstingen die elk drie staties bevatten en twee staties in aparte lijsten. Op zondag 18 mei 1919 vond de inzegening plaats door de toenmalige pastoor J.A.J. ter Heerdt.

Nadat ieder van ons genoten had van deze prachtige presentatie bedankte Marian mevr. Anneke Wasser en dhr Henk Brumen met de prachtige presentatie.
Hierna werden we allen uitgenodigd voor de heerlijke lunch, die al weer klaar stond in het zaaltje, klaargemaakt door Guus Mosch, Agnes Gielink, Marian Hulsbosch en Ria Roelofs.

Werkgroep Seniorenpastoraat,
Marian Bolscher, Leny Schlepers, Marianne Thie en Brigitte Kaptein