Bolivia project: Een kille wind in Bolivia

Een kille wind in Bolivia
Terwijl wij in Nederland een hete en droge zomer doormaakten was het in El Alto extreem koud. Er werd een nog nooit eerder geregistreerde temperatuur gemeten van 10 graden onder nul. Grote verschillen tussen Bolivia en Nederland, maar allemaal hebben we te maken met Covid en de oorlog in Oekraïne, die wereldwijd de prijzen laat stijgen van energie en voeding.

Hoge kosten dus voor ENDA Bolivia, waar ze zich grote zorgen om maken. Door de oorlog in Oekraïne en de pandemie is hun financiering verminderd. Ze krijgen geen steun van de Boliviaanse regering; meisjes die slachtoffer zijn van geweld zijn politiek niet interessant. ENDA stond op het punt om een van de twee huizen te sluiten, maar gelukkig kwam er een toezegging vanuit Frankrijk. Het werk van ENDA is zo belangrijk voor de jonge meiden die slachtoffer zijn van seksueel en mentaal geweld. Bij ENDA komen ze tot rust, krijgen gespecialiseerde medische zorg, wonen therapieën bij om hen weerbaarder en zelfbewuster te maken. Er wordt gewerkt aan het verminderen van hun sociale en economische kwetsbaarheid. Ze leren om op te komen voor hun rechten en zich krachtiger op te stellen tegen genderongelijkheid. Door het volgen van cursussen in de handwerkplaatsen leren ze een vak, zodat ze financieel onafhankelijk worden. Op die manier kan de cirkel van armoede en geweld worden doorbroken.
Het afgelopen jaar hebben we geen projecten gefinancierd, maar ervoor gespaard. Nu zijn we met ENDA in overleg over besteding. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in 2020 door ons gefinancierde keukenapparatuur en slaapzalen. De beide centra zijn altijd vol. Het team van ENDA is zeer gemotiveerd om met hart en ziel de meisjes te blijven ondersteunen ook al is de situatie niet altijd rooskleurig.

Bennekom, 25 november 2022
Met hartelijke groet,
namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.
Stuur een e-mail naar: nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl

Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia