Verslag kerkproeverij 2021

Welkom in de kerk; kerkproeverij 10-10-2021

geschreven door Rita van Doesum-Karsten

Zondag 10 oktober mochten we weer een Kerkproeverij-viering houden zonder 1,5 meter regel!
Leden van de pastoraatsgroep stonden al vanaf 9.30 uur bij de deur om eerst voorganger Hans Lucassen en daarna de kerkgangers van harte welkom te heten en hen een liturgieboekje te geven.
Er waren veel mensen in de kerk die sinds de uitbraak van Corona niet meer in onze kerk waren geweest! Eén van onze oudste trouwe kerkgangers had iemand meegenomen om van deze viering te proeven én er was een kind in de kerk, dat af en toe persoonlijk door Hans werd toegesproken.
Het was in alle opzichten een feestelijke viering. Hans Lucassen ging voor het eerst sinds zijn emeritaat weer voor, ook voor hem een kerkproeverij! Het koor Arsis zong weer met bijna volledige bezetting, mét begeleiding van dwarsfluit; een blij-makend gezicht en geluid! Er mocht weer meegezongen worden en er mocht weer een woord- en communieviering worden gehouden, omdat dit net door het Aartsbisdom weer was toegestaan.
Het thema van de viering was ‘Met open armen’. De viering begon met het lied: ‘Dit huis is een huis waar de deur open staat…’, een zeer toepasselijk lied voor de Kerkproeverij. Hans legde in de overweging de teksten van Wijsheid en Marcus uit en verbond ze met elkaar. De ‘jongeling’, die alles volgens de regels deed, ontbrak het aan één ding: ‘Chokhmah’, het Hebreeuwse woord voor wijsheid, waarvan het woord ‘goochem’ is afgeleid. De wijsheid waarvoor koning Salomo had gekozen in plaats van rijkdom: niet strak de regels volgen maar liefdevol, met wijsheid, naar de ander omzien, zoals Jezus dat ook doet. Hans sloot zijn overweging af met de woorden van het themalied: ‘Maar als in harten heimwee brandt naar nieuwe tijd en blijer land, dan breken mensen op en gaan, men komt in vuur en vlam te staan!’
De viering werd besloten met een vraag om over na te denken: ‘Wat voor huis ben jij?’
“…..Ik wil een huis zijn dat als een huis staat,
waar je altijd binnen kunt lopen.
Een huis waarin van alles omgaat,
met alle deuren open….
Ben jij zo’n huis, dan zit je goed.
Je fundeert wat je gelooft op de heipalen van wat je doet.”

Bij de koffie op het kerkplein was er gelegenheid tot napraten over de viering. Er kon ook letterlijk geproefd worden van koekjes en cakes door koorleden gebakken.
Hopelijk hebben alle kerkgangers de ‘Open armen’ ervaren en weten weer steeds meer mensen de weg naar onze vieringen te vinden. Welkom in de kerk!
Rita van Doesum-Karsten