Collectebonnen, veilig en voordelig

Mensen hebben tegenwoordig nauwelijks nog contant geld in huis en in de portemonnee, dus ook geen collectegeld meer. Collectebonnen bieden daarom een makkelijk en veilig alternatief.
Collectebonnen zijn te bestellen via een bankoverschrijving naar NL72 RABO 0156 2767 20 ten name van de parochie zalige Titus Brandsma, Wageningen.
De bonnenkaarten van onze parochie bevatten 20 collectebonnen met een waarde van respectievelijk één, twee-en-halve en vijf euro. U kunt kiezen voor een witte kaart van €20,=; voor een gele kaart van €50,= of voor een groene kaart van €100,=. Vermeld bij uw bankoverschrijving welke bonnenkaart(en) u wenst. Ongeveer een week na uw overschrijving kunt u dan de kaart(en) ophalen bij de parochiewacht of bij Gerard Bolscher rond de zondagsviering.

Belastingvoordeel
Er is nog een voordeel. De belastingdienst beschouwt collectegeld / een gift aan de kerk als een gift aan een goed doel. Alleen dat moet wel aantoonbaar zijn. De aankoop van collectebonnen door middel van een bankoverschrijving is aantoonbaar. Daarmee kunt u het aankoopbedrag – net als uw bijdrage aan Kerkbalans die u via de bank overschrijft – als gift aftrekken voor de belasting.

Locatieraad, Gerard Bolscher