Verslag kerkproeverij 2020

Kerkproeverij: de kerkdeur open voor ieder die binnen wil lopen

Zondag 11 oktober stonden de kerkdeuren van de Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom weer open in het kader van de jaarlijkse Kerkproeverij. Dit keer met Guido Dieteren als voorganger en met cantors van het gemengd koor. Wat mij vooral bijbleef was de serieuze oproep aan een ieder zich welkom te voelen in onze kerk, binnen onze geloofsgemeenschap. Erg fijn dat we zo’n open houding kunnen laten zien naar mensen in onze omgeving. Waartoe anders zijn we kerk, zou ik willen zeggen.

Anders dan anders

Door Corona was de viering wel anders dan voorgaande jaren. Zo moest men zich van tevoren opgeven en was het aantal plaatsen beperkt. Tussen de zitplaatsen die waren ingesteld was de bekende veilige afstand gecreëerd. De reguliere koffie na de viering was eveneens vanwege Corona gecanceld. Maar het was fijn dat we toch samen konden komen en dat mensen die niet aanwezig waren de viering later terug kunnen kijken.

Welkom in de kerk

Guido Dieteren heette de aanwezigen allereerst hartelijk welkom. Ook sprak hij een woord van begroeting uit naar de mensen die via de opgestelde camera de viering volgden. Hij legde uit dat onze kerk een gastvrije kerk wil zijn, waarin ruimte is voor iedereen. In die lijn was, zeker vanwege de Kerkproeverij, bewust gekozen voor een gebedsviering. Een dergelijke vorm maakte het mogelijk dat we samen de viering konden beleven.

Kerk van God

Je zou de kerk kunnen beschouwen als louter een gebouw van stenen, maar daarmee doe je het gebouw, aldus Guido Dieteren, tekort. De kerk is veel meer dan dat. Het is een gebouw waarbinnen een gemeenschap van mensen wil verblijven. Deze mensen delen een geloof en voelen zich spiritueel verbonden. We mogen ervaren dat God zich via de kerk(en) aan mensen wil binden, lokaal, maar ook wereldwijd. Gelovigen voelen zich verzameld rondom God; komen samen uit liefde – die God zelf is -. Die laatste woorden “liefde die God zelf is” zijn m.i. mooie en tegelijkertijd spannende woorden.

Emmaus-gangers

Jezus heeft ons destijds laten zien wat God van ons mensen vraagt. Hij liet zien wat naastenliefde betekent. Het leidde, zo valt te lezen in de Bijbel, uiteindelijk tot zijn dood aan het kruis. Maar daarmee ging zijn boodschap niet ten gronde. Het verhaal van de Emmaus-gangers (Lucas 24), dat vandaag werd voorgelezen, ging over twee leerlingen van Jezus. Zij gingen – door de voortijdige dood van Jezus – gebukt onder desillusie. Pratend met de vreemdeling en kijkend naar de gebruiken die hij liet zien, werden hun de ogen geopend. Ze kregen nieuwe moed om toch door te gaan in de lijn die Jezus hen was voorgegaan.

In jezus’ voetsporen

Ook anno 2020 worden wij, aldus Guido Dieteren, uitgenodigd in de voetsporen van Jezus te treden. Hij riep ons op gastvrij om te zien naar elkaar en elkaar niet uit het oog verliezen. Een mooie oproep, zeker in tijden van Corona.