Aandacht voor de medemens

Ook tijdens dit Paasweekend is er vanuit onze geloofsgemeenschap aandacht voor medemensen die het moeilijk hebben.
Er zijn veel gaven ingeleverd waarvan gisteren mooie Paasattenties zijn gemaakt. De attenties worden dit weekend rondgebracht door de wijkcontactpersonen.

Arsis brengt, zoals ieder jaar, weer boeketjes naar Opella hospice Bennekom. En ook nu gaat – ondanks dat er geen viering heeft plaatsgevonden – het bloemetje naar iemand die het verdient (en dat zijn er veel). Naam van deze persoon is bekend bij de Pastoraatsgroep.