Bolivia project: Kunt u hier chocola van maken?

Als kleine geloofsgemeenschap in Bennekom kunnen we niet alle problemen in de wereld oplossen. Maar we maken wel degelijk een verschil in het leven van veel tienermeisjes in El Alto, Bolivia.
Nu 25 jaar geleden, in 1992, kwam onze MOV in contact met ENDA Bolivia en begonnen we projecten te steunen voor meisjes in Casa Qantuta. In Bolivia is er in die 25 jaar veel veranderd en ENDA heeft zich aan de veranderingen aangepast. Via onze contacten daar blijven we op de hoogte en konden we regelmatig gericht ondersteuning bieden. Toen, en ook vandaag, richten we ons op meisjes die door armoede of een moeilijke thuissituatie niet meer veilig thuis kunnen wonen.

Op dit moment lopen er vooral projecten met meisjes die te maken kregen met huiselijk geweld en misbruik. Zulke projecten omvatten ook therapie en richten zich op zelfrespect, vertrouwen in de toekomst en een pad naar economische zelfstandigheid. De handwerkproducten die wij ieder najaar verkopen, komen voort uit zo’n project. De meisjes krijgen les op breimachines, materiaalgebruik, mode en presentatie. Een deel van de kosten kunnen worden betaald met de verkoop van de arbeidsintensieve, mooie producten, op de markt in El Alto en een klein beetje bij ons in Bennekom. De vaste personeels- en huisvestingskosten van ENDA worden betaald door overheden en NGO’s. Wij uit Bennekom betalen dan bijvoorbeeld de breimachines en aanpassing van een gebouw. Veel jongedames die deelnamen aan zo’n project zijn daarna in staat hun eigen boontjes te doppen in het harde leven in de groeiende miljoenenstad El Alto.

Er is nu een plan voor een nieuw project, waarvoor wij heel 2016 hebben gespaard: Het maken van chocoladefiguren, negerzoenen en bonbons. Dus weer iets wat arbeidsintensief is, waarbij je hygiëne en zorgvuldig werken leert, en waarbij je trots kunt zijn op een verkoopbaar kwaliteitsproduct. Kortom, een echt ENDA-project wat de deelnemende dames kansen biedt op een goede toekomst. Na een klein proefproject is het tijd om op te schalen voor meer deelnemers. Daarbij is apparatuur nodig waaraan MOV Bennekom in 2017 wil gaan meebetalen. Van chocola word je blij, zoals u wellicht zelf ook wel weet.

Viert U onze 25-jarige verbintenis mee met chocola?

Wageningen, 5 oktober 2017

Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur

Wilt u meer weten over het project?
Wij zijn altijd bereid u meer informatie te geven.

Uw giften zijn welkom op rek.nr.  NL11 RABO 0307 0604 38,
RK Parochie zTB, inzake Bolivia