Verslag ‘MVR draait door’

Op dinsdag 4 oktober heeft de werkgroep Toekomst tijdens een ‘MVR draait door’-avond haar beleidsplan ‘Aanwezig zijn met een mooie boodschap’ gepresenteerd. De Werkgroep roept de geloofsgemeenschap op om de mooie dingen die er gebeuren meer te laten zien.

Als eerste kreeg locatieraadvoorzitter Peter Wijngaard het woord. Hij opende de avond met een gebed van St. Franciscus, wiens naamdag het was. Een andere reden om Franciscus aan te halen was omdat Paus Franciscus één van de inspirators van het beleidsplan was. Het nieuwe beleidsplan was nodig, aldus Peter vanwege ‘zorgen om de toekomst van onze geloofsgemeenschap’.

Aan tafel
Daarna nodigde onze eigen ‘Matthijs van Nieuwkerk’ Willem van Wingerden, Hans en Marieke van de werkgroep Toekomst aan tafel.  In een kort interview kreeg hij al snel de achtergronden en de belangrijkste speerpunten van het plan boven tafel : we hebben een prachtige, bloeiende geloofsgemeenschap met 250 vrijwilligers, daar mogen we trots op zijn en dat mogen we best meer uitdragen! In de woorden van Hans: ‘Laten we aandacht hebben voor het positieve, de goede dingen. Het gaat juist om het mooie dat er is. Doe daar wat mee!’

De eerste aanbeveling van de Werkgroep is het aanstellen van een persoon die de PR (Public Relations) gaat coördineren en ondersteunen. Het moet iemand zijn die, aldus Marieke, goed in staat is ‘dingen naar buiten te brengen.’ Door te vertellen wat er gebeurt in onze geloofsgemeenschap en door naar buiten te treden, moet het mogelijk zijn mensen te enthousiasmeren om ook eens te komen kijken.  Om een bloeiende gemeenschap te blijven, hebben we steeds nieuwe mensen nodig; vooral ook gezinnen met jonge kinderen en jongeren!  Met het oog daarop zijn ook nieuwe initiatieven nodig, vandaar als tweede aanbeveling: het opzetten van een nieuwe initiatievengroep.

Vier groepen
Onderbroken door muzikale intermezzo’s van het koor Arsis kwamen vertegenwoordigers van vier groepen uit onze geloofsgemeenschap aan tafel om hun ‘mooie boodschap’ te vertellen. Hun verhalen werden ondersteund door sprekende beelden. Er kwamen vertegenwoordigers aan tafel van de Werkgroep Gezinsvieringen, de Pastoraatsgroep, Arsis en de Bloemengroep. De mensen aan tafel waarderen het enorm om samen activiteiten oppakken en er iets moois van maken. Ook de warme sfeer van onze geloofsgemeenschap werd vaak genoemd als reden om actief te zijn. En  we weten nu waarom Conny op blote voeten dirigeert: ‘zonder een goed contact met de aarde gaat het niet’.

De Roos
Peter  Wijngaard kwam als laatste aan tafel om te vertellen hoe de locatieraad de adviezen uit het plan gaat oppakken en om de werkgroep Toekomst te bedanken. De toegift kwam van Arsis die met het lied ‘De Roos’ een korte samenvatting van de avond gaf:  ‘‘Liefde is een bloem, eens komt ze uit de knop. Stel je open voor Degene, die je hart het meeste raakt. Leer te geven, niet te nemen, dat is wat gelukkig maakt!”

Voor herhaling vatbaar
De kleine honderd aanwezigen, onder wie pastoor Henri ten Have, konden onder het genot van een drankje de avond na bespreken. De reacties waren zeer lovend.  Met als kritische noot dat er enige schroom lijkt te zijn om God als Inspiratiebron bij onze activiteiten in de kerk bij name te noemen.

De werkgroep kijkt terug op een zeer inspirerende avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Op de speciale fotopagina “foto’s-mvr-draait-door-avond” staat een video impressie, de foto/diapresentatie en een link naar sfeerfoto’s.