Parochiedag 2015

Zondag 27 september jl. vierden wij onze jaarlijkse Parochiedag. Deze keer werd de dag georganiseerd door de kostergroep samen met de lectorengroep. De zon scheen, we troffen het met dit mooie najaarsweer. De voorgangers van de Viering waren Marian Bolscher en Ruud van der Linden. Verder waren alle koren present, zij hebben prachtig gezongen.

Na afloop van de Viering was er koffie met gebak en ging het programma van start. Een expositie in de sacristie, het kinderprogramma en het ensemble “Semplicita” trakteerde ons op een fantastisch optreden, luid applaus van de aanwezigen volgde op hun optreden!
Riet Kroes en Antoon Appelman waren bereid gevonden om voor deze Parochiedag hun befaamde pannenkoeken te bakken. Heerlijk van smaak en er zijn al vragen naar het recept van dit beslag!!!
In de tuin konden we een glaasje drinken met een hapje, door Liqaa Isa was er heerlijk gekookt met recepten uit haar land van herkomst Irak.
Aan het eind van het programma is natuurlijk weer de traditionele Paaskaars verloting, die dit jaar is gewonnen door Ria en Joop Kester. Bij de expositie in de sacristie behoorde ook een quiz, de VVV bon werd gewonnen door de familie Westendorp.
Kortom we kunnen terug kijken op een geslaagde Parochiedag, de reacties waren lovend zowel voor het prachtige koor, het heerlijk eten en drinken en de expositie.
Ook Pieter Boers kreeg alle lof die hem toekwam, hij is een zeer goede ceremoniemeester geweest.
Het leuke aan het samenwerken met een andere discipline binnen de locatie is ook dat je elkaar nog beter gaat kennen en waarderen.

John Veraa, koster
Marialda Kuin, lector