Hulp aan Bolivia helpt!

mov-bolivia-148-logoDit prijkte als titel boven de flyer die wij op 30 november 2014 uitreikten aan de vele belangstellenden die onze informatiebijeenkomst bijwoonden.
Hans Egberts, die namens MOV-Bennekom onze projecten in Bolivia bezocht, liet duidelijk zien hoe de al meer dan twintig jaar durende samenwerking met ENDA in Bolivia tot fraaie resultaten heeft geleid. Het werk van ENDA richt zich vooral op de opvang van kwetsbare jongeren, die gevlucht voor huiselijk geweld en misbruik, op straat leven.

In het voorbije jaar is door onze MOV veel steun verleend aan Casa Minka in El Alto, waar gevluchte meisjes en jonge vrouwen heel goed worden begeleid door een professioneel team. De meisjes, opgegroeid in marginale omstandigheden, krijgen medische zorg, leren gedragsnormen en aanpassing aan de maatschappij. Zij worden gestimuleerd weer naar school te gaan en om ze een kans te geven op een plaats in de arbeidsmarkt kunnen ze meedoen aan een opleiding in de eigen handwerkplaats of bakkerij. ENDA beschikt over onvoldoende financiële middelen om alle benodigde hulpmiddelen voor die opleiding aan te schaffen. Daarom hebben wij in eerdere jaren geld ter beschikking gesteld om naai- en brei-apparatuur voor de handwerkplaats te kopen en in dit jaar werd voor de bakkerij de aanschaf van een oven mogelijk gemaakt. Hiervoor is onlangs € 5000,- overgemaakt. De plannen voor de bakkerij zijn groots opgezet en men beoogt voorzichtig een klein bedrijfje op te zetten met verkoop buiten de deur. Alles moet worden gerund door meisjes en jonge vrouwen. Er is een uitgebreid opleidingsprogramma opgesteld, waarbij professionele hulp kan worden ingezet. Om deze plannen tot een succes te maken blijven onze bijdragen nodig. Dat de leiding in Casa Minka in goede handen is wordt bevestigd door de prijs voor humanitaire rechten, die in het begin van dit jaar door de Franse ambassade in Bolivia is toegekend aan Patricia Beltran, de directrice van Casa Minka.

Uw bijdragen zijn in betrouwbare handen en komen volledig ten goede aan de jongeren die in El Alto worden opgevangen.

bolivia-2014

Er is ook een folder (in pdf) beschikbaar: Bolivia-folder-Onze hulp is hun redding

In deze folder treft u meer informatie over dit project.