Over onze straatkinderen in Bolivia

mov-bolivia-148-logoOok dit jaar maakte u de wereld beter voor kinderen in Bolivia. Het team van ENDA in El Alto kan met onze financiële steun echt een verschil maken, en toekomst bieden voor kinderen en jongeren met problemen.

We hebben iets kunnen doen voor meisjes, die hun thuis hebben moeten verlaten vanwege lichamelijk of seksueel geweld. De meisjes verblijven, op last van de kinderrechter, meer dan 3 maanden in Casa Minca in El Alto, Bolivia. Er is hier ruimte voor 18 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, en ook voor eventuele baby’s van tienermoeders. De kinderen kunnen hier hun trauma verwerken, ze leren wat hun rechten en plichten zijn en leren zich sterker op te stellen. De meisjes kunnen in deze periode niet naar buiten i.v.m. hun veiligheid. Daarom is het heel belangrijk dat er voldoende ruimte en materiaal is voor therapie, onderwijs en om zich te ontspannen en te ontwikkelen. Vanuit El Alto kwam dan ook de vraag of Bennekom wilde meehelpen aan de inrichting van een bibliotheek, speel- en internetruimte. Wij hebben het projectplan bestudeerd en zijn akkoord gegaan met een forse bijdrage in 2013 van € 8.555,- voor o.a. de ruimte, meubilair, computers, een wasmachine, schoolboeken en spelmateriaal. Dit staat nog net niet in onderstaand financieel overzicht dat over 2012 gaat.
Intussen zien we positieve resultaten van eerder gesponsorde projecten.
Van Sinterklaastijd tot Kerst verkopen we in Bennekom prachtige kwaliteitsartikelen zoals alpaca mutsen, sjaals en tassen uit ‘ons’ handwerkatelier in Bolivia. Meer dan 90% van de meisjes vindt na deelname aan zo’n leer/werk project een echte baan.

Neem ook eens een kijkje op de website van ENDA in El Alto: http://www.endaelalto.org/

bolivia-cijfers

Met hartelijke groet,
namens de groep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Nelly Beerepoot-Commandeur Hartenseweg 32, Wageningen Hoog

Wilt u meer weten over het project? Graag geef ik u meer informatie.

Uw giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38
RK Parochie Zalige Titus Brandsma, inzake Bolivia