Activiteitenkalender

2021

 • zo
  17
  jan
  2021

  Eenheidszondag

  10:00 uur

  Online via Brinkstraatkerk

  Eenheidszondag 2021

  ATTENTIE
  Door de verscherpte coronaregels is de viering van de Eenheidszondag gewijzigd:
  * Er is één dienst in de Brinkstraatkerk, met vier voorgangers, aanvang 10.00 uur;
  * zonder kerkgangers;
  * met één collecte;
  * online te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251
  Zie verder het aangepaste bericht hieronder; deze vervangt eerdere berichtgeving.

  Eenheidszondag 2021

  Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.
  In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.
  De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

  Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.
  Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

  Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom). Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.
  Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 – 17.

  Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij Athene, een huis ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland.

  Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
  U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

  De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, juist nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

   

 • di
  19
  jan
  2021

  Alphacursussen

  Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wilt u gewoon uw kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook!

  Elke avond begint met een moment van ontmoeting. Daarna luisteren we naar een kort verhaal of kijken we een video. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De deelnemers praten na de inleiding in kleine gespreksgroepen door over het thema. Onderwerpen die onder meer besproken zullen worden zijn: ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden: waarom en hoe?’, ‘Hoe zit het met de kerk?’ Ergens halverwege zal er een online ‘Alpha-weekend’ plaatsvinden, waarin het thema ‘De Heilige Geest’ centraal staat.

  In het najaar hebben ruim 35 deelnemers een Alpha cursus van onze parochie gevolgd. In het nieuwe jaar zullen meerdere cursussen starten. Op dinsdagavond 19 januari start de eerst Alpha van dit jaar (Online), die in april wordt afgerond. Lijkt het u ook leuk om met deze Online Alpha mee te doen, alleen of samen met iemand anders, of kent u iemand die dit zou willen meemaken? Geef u nu op!

  Voor vragen en/of aanmelden kunt u contact opnemen via alpha@pztb.nl. Voor meer informatie: www.tituszoekt.nl.

 • vr
  26
  feb
  2021

  Solidariteitsmaaltijd

  Sinds een aantal jaren organiseren leden van de werkgroep ’Sobere maaltijd’ in de 40 dagentijd een sobere maaltijd onder verantwoordelijkheid van de RvK Bennekom.
  In coronatijd is het niet mogelijk om deze activiteit op de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat we ons niet hoeven te bezinnen of dat we niet solidair met elkaar zouden kunnen zijn.
  De werkgroep ‘Sobere maaltijd’ is daarom dit jaar samenwerking aangegaan met het Wageningse initiatief ‘Delen smaakt beter’ (https://www.delensmaaktbeter.nl).

  Op vrijdag 26 februari worden bij mensen die dat willen, ‘solidariteitsmaaltijdenthuisbezorgd en daarna kan ieder op zijn eigen plek deze maaltijd eten. Door een verse, (niet sobere) maaltijd aan huis te bestellen, wordt direct gedoneerd voor een verse maaltijd bestemd voor iemand die in het AZC Wageningen woont of voor iemand die gebruik moet maken van de voedselbank Neder Veluwe. De maaltijd wordt bereid door vrouwen met een migratieachtergrond; zij kunnen zo ervaring opdoen met het werken in Nederland.

  U kunt zich tot 20 februari voor het thuisbezorgen van deze maaltijd aanmelden via de volgende link: https://forms.gle/h2gvx9wR2kTjej6W6.
  Deze link is ook aanklikbaar via de website van de Raad van Kerken Bennekom (www.rvkbennekom.com; vervolgens kiezen voor het item ’samendoen’).
  Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek. Een bestelde maaltijd kost 15 euro per persoon: dat bedrag is inclusief de maaltijd voor één andere persoon (wonend in het AZC of gebruikmakend van de voedselbank).

  Om elkaar op die datum ook (op afstand) te kunnen ontmoeten, vindt op vrijdag 26 februari om 20.00u een online ZOOM-bijeenkomst plaats. De oprichtster van ‘Delen smaakt beter’, Mahan Eslami, zal vragen beantwoorden en over haar ervaringen en nieuwe projecten vertellen. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, ook wanneer er geen maaltijd wordt besteld. U kunt uw belangstelling op het aanmeldingsformulier aangeven en ontvangt vervolgens de link naar de ZOOM-bijeenkomst.
  Mocht digitaal aanmelden een probleem opleveren, dan is het mogelijk een aanmeldbericht per email te sturen aan: nicolebischoff60@gmail.com of te bellen naar 0318-417377. Vermeld in een email hoeveel maaltijden u wil bestellen, op welk adres er bezorgd moet worden, wat uw telefoonnummer is en/of u de ZOOM-bijeenkomst wilt bijwonen.

  Clasien Lever- de Vries,
  Raad van Kerken Bennekom

   

 • zo
  07
  mrt
  2021
 • zo
  14
  mrt
  2021

  Woord- en gebedsviering met Ben Piepers

  10:30 uur

  MVR kerk

  Woord- en gebedsviering zondag 14 maart, 4de zondag 40-dagentijd
  m.m.v. gemengd koor
  voorganger: Ben Piepers
  collecte 1: voor de eigen parochie
  collecte 2: Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85
  aanmelden van maandag 8 maart tot zaterdag 17.00 uur;
  aantal kerkgangers: 30
  live te volgen via Facebook, terug te kijken via MVR YouTube-kanaal.

 • zo
  28
  mrt
  2021

  Palmzondag - gezinsviering

  10:00 uur

  in de kerk

  Op zondag 28 maart is het Palmpasen. Dit wordt gevierd met een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. Vorig jaar kon dit niet doorgaan, maar dit jaar mogen we deze feestelijke viering weer houden.

  zie verder het nieuwsbericht Palmpasen 28 maart

 • ma
  29
  mrt
  2021
  wo
  31
  mrt
  2021

  Stiltevieringen Raad van Kerken

  alternatieve Stiltevieringen op afstand

  Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online
  Bijna zes weken voor Pasen, vanaf Aswoensdag, begint de 40 dagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer en bezinning. De laatste week van deze periode, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. In veel kerken vinden gedurende deze week bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.
  De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen in de Oude of Sint Alexanderkerk met een korte liturgie van zang en muziek, woorden uit de bijbel, stilte en gebed. Deze vieringen gingen in het vorige jaar echter helaas niet door als gevolg van de eerste lockdown. Ook dit jaar is het vanwege corona-preventie niet gewenst om fysiek bij elkaar te komen. Toch wil de voorbereidingsgroep de traditie dit jaar wel graag weer voortzetten omdat juist in deze tijd momenten van bezinning zo belangrijk kunnen zijn.
  De stiltevieringen zullen dit keer daarom online vanuit de Brinkstraatkerk plaatsvinden op drie avonden te weten maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart. Aanvang som 19.30 uur en duur 30-40 minuten.

  Deelnemen kan via de website https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events of via www.kerkdienstgemist.nl (op ‘Bennekom’ zoeken en bij ‘gereformeerde kerk de juiste datum aanklikken). De liturgie is te vinden op de website van de Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com).
  Naast de leden van de voorbereidingsgroep werken aan deze dienst mee Tineke Roseboom, zang, Marja Hulsbergen, fluit en Gert Winkelhorst, orgel.
  In deze voor vele mensen moeilijke tijd ‘met leven op afstand’, hopen we samen iets van verbondenheid te kunnen ervaren en zo met elkaar toe te leven naar het Paasfeest.

  Clasien Lever-de Vries
  (Raad van Kerken Bennekom)

 • do
  01
  apr
  2021

  Witte Donderdag viering

  19:00 uur

  in de kerk

  Donderdag 1 april, Witte Donderdag
  19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks
  voorganger: Adri van Dijk en Guido Dieteren
  collecte 1: voor de eigen parochie
  collecte 2: Enda/Bolivia: NL11 RABO 0307 0604 38

 • vr
  02
  apr
  2021

  Goede Vrijdag Gezinsviering

  15:00 uur

  in de kerk, max 30 aanwezigen

  Op vrijdag 2 april om 15.00 uur is een korte Goede Vrijdag-gezinsviering en dus is deze dienst uitermate geschikt voor kinderen!

  Het kruis staat tijdens deze viering in de kerk op het liturgisch centrum. Als de kinderen het willen, mogen ze een bloem meenemen en deze bij het kruis steken. 

  De viering is geheel Corona-proof. Er mogen 30 mensen in de kerk komen. Je moet je daarvoor wel van tevoren aanmelden via  de website
  Als je vragen hebt of je telefonisch aan wilt melden, kun je ook bellen naar de parochiewacht, dagelijks doordeweeks van 10.30 tot 11.30 uur (tel 0318-414896).
  De viering wordt ook opgenomen en is later terug te kijken via het MVR YouTube kanaal

  Werkgroep Gezinsviering

 • vr
  02
  apr
  2021

  Goede Vrijdag viering

  19:30 uur

  in de kerk

  19.30 uur: woord-en gebedsviering m.m.v. Arsis
  voorganger: Marian Bolscher

 • zo
  04
  apr
  2021

  Eerste Paasdag viering

  10:00 uur

  in de kerk

  10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis
  voorganger: Adri van Dijk
  collecte 1: voor de eigen parochie
  collecte 2: Willemshoeve:
  NL43 RABO 0107 7284 51