Activiteitenkalender

2021

 • zo
  17
  jan
  2021

  Eenheidszondag

  10:00 uur

  Online via Brinkstraatkerk

  Eenheidszondag 2021

  ATTENTIE
  Door de verscherpte coronaregels is de viering van de Eenheidszondag gewijzigd:
  * Er is één dienst in de Brinkstraatkerk, met vier voorgangers, aanvang 10.00 uur;
  * zonder kerkgangers;
  * met één collecte;
  * online te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251
  Zie verder het aangepaste bericht hieronder; deze vervangt eerdere berichtgeving.

  Eenheidszondag 2021

  Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.
  In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.
  De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

  Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.
  Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

  Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom). Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.
  Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 – 17.

  Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij Athene, een huis ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland.

  Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
  U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

  De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, juist nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

   

 • di
  19
  jan
  2021

  Alphacursussen

  Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wilt u gewoon uw kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook!

  Elke avond begint met een moment van ontmoeting. Daarna luisteren we naar een kort verhaal of kijken we een video. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De deelnemers praten na de inleiding in kleine gespreksgroepen door over het thema. Onderwerpen die onder meer besproken zullen worden zijn: ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden: waarom en hoe?’, ‘Hoe zit het met de kerk?’ Ergens halverwege zal er een online ‘Alpha-weekend’ plaatsvinden, waarin het thema ‘De Heilige Geest’ centraal staat.

  In het najaar hebben ruim 35 deelnemers een Alpha cursus van onze parochie gevolgd. In het nieuwe jaar zullen meerdere cursussen starten. Op dinsdagavond 19 januari start de eerst Alpha van dit jaar (Online), die in april wordt afgerond. Lijkt het u ook leuk om met deze Online Alpha mee te doen, alleen of samen met iemand anders, of kent u iemand die dit zou willen meemaken? Geef u nu op!

  Voor vragen en/of aanmelden kunt u contact opnemen via alpha@pztb.nl. Voor meer informatie: www.tituszoekt.nl.

 • vr
  26
  feb
  2021

  Solidariteitsmaaltijd

  Sinds een aantal jaren organiseren leden van de werkgroep ’Sobere maaltijd’ in de 40 dagentijd een sobere maaltijd onder verantwoordelijkheid van de RvK Bennekom.
  In coronatijd is het niet mogelijk om deze activiteit op de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat we ons niet hoeven te bezinnen of dat we niet solidair met elkaar zouden kunnen zijn.
  De werkgroep ‘Sobere maaltijd’ is daarom dit jaar samenwerking aangegaan met het Wageningse initiatief ‘Delen smaakt beter’ (https://www.delensmaaktbeter.nl).

  Op vrijdag 26 februari worden bij mensen die dat willen, ‘solidariteitsmaaltijdenthuisbezorgd en daarna kan ieder op zijn eigen plek deze maaltijd eten. Door een verse, (niet sobere) maaltijd aan huis te bestellen, wordt direct gedoneerd voor een verse maaltijd bestemd voor iemand die in het AZC Wageningen woont of voor iemand die gebruik moet maken van de voedselbank Neder Veluwe. De maaltijd wordt bereid door vrouwen met een migratieachtergrond; zij kunnen zo ervaring opdoen met het werken in Nederland.

  U kunt zich tot 20 februari voor het thuisbezorgen van deze maaltijd aanmelden via de volgende link: https://forms.gle/h2gvx9wR2kTjej6W6.
  Deze link is ook aanklikbaar via de website van de Raad van Kerken Bennekom (www.rvkbennekom.com; vervolgens kiezen voor het item ’samendoen’).
  Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek. Een bestelde maaltijd kost 15 euro per persoon: dat bedrag is inclusief de maaltijd voor één andere persoon (wonend in het AZC of gebruikmakend van de voedselbank).

  Om elkaar op die datum ook (op afstand) te kunnen ontmoeten, vindt op vrijdag 26 februari om 20.00u een online ZOOM-bijeenkomst plaats. De oprichtster van ‘Delen smaakt beter’, Mahan Eslami, zal vragen beantwoorden en over haar ervaringen en nieuwe projecten vertellen. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, ook wanneer er geen maaltijd wordt besteld. U kunt uw belangstelling op het aanmeldingsformulier aangeven en ontvangt vervolgens de link naar de ZOOM-bijeenkomst.
  Mocht digitaal aanmelden een probleem opleveren, dan is het mogelijk een aanmeldbericht per email te sturen aan: nicolebischoff60@gmail.com of te bellen naar 0318-417377. Vermeld in een email hoeveel maaltijden u wil bestellen, op welk adres er bezorgd moet worden, wat uw telefoonnummer is en/of u de ZOOM-bijeenkomst wilt bijwonen.

  Clasien Lever- de Vries,
  Raad van Kerken Bennekom

   

 • zo
  07
  mrt
  2021
 • zo
  14
  mrt
  2021

  Woord- en gebedsviering met Ben Piepers

  10:30 uur

  MVR kerk

  Woord- en gebedsviering zondag 14 maart, 4de zondag 40-dagentijd
  m.m.v. gemengd koor
  voorganger: Ben Piepers
  collecte 1: voor de eigen parochie
  collecte 2: Caritas: NL68 RABO 0157 6511 85
  aanmelden van maandag 8 maart tot zaterdag 17.00 uur;
  aantal kerkgangers: 30
  live te volgen via Facebook, terug te kijken via MVR YouTube-kanaal.

 • zo
  28
  mrt
  2021

  Palmzondag - gezinsviering

  10:00 uur

  in de kerk

  Op zondag 28 maart is het Palmpasen. Dit wordt gevierd met een speciale gezinsviering in het thema Palmpasen. Vorig jaar kon dit niet doorgaan, maar dit jaar mogen we deze feestelijke viering weer houden.

  zie verder het nieuwsbericht Palmpasen 28 maart

 • ma
  29
  mrt
  2021
  wo
  31
  mrt
  2021

  Stiltevieringen Raad van Kerken

  alternatieve Stiltevieringen op afstand

  Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online
  Bijna zes weken voor Pasen, vanaf Aswoensdag, begint de 40 dagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer en bezinning. De laatste week van deze periode, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. In veel kerken vinden gedurende deze week bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.
  De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen in de Oude of Sint Alexanderkerk met een korte liturgie van zang en muziek, woorden uit de bijbel, stilte en gebed. Deze vieringen gingen in het vorige jaar echter helaas niet door als gevolg van de eerste lockdown. Ook dit jaar is het vanwege corona-preventie niet gewenst om fysiek bij elkaar te komen. Toch wil de voorbereidingsgroep de traditie dit jaar wel graag weer voortzetten omdat juist in deze tijd momenten van bezinning zo belangrijk kunnen zijn.
  De stiltevieringen zullen dit keer daarom online vanuit de Brinkstraatkerk plaatsvinden op drie avonden te weten maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart. Aanvang som 19.30 uur en duur 30-40 minuten.

  Deelnemen kan via de website https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events of via www.kerkdienstgemist.nl (op ‘Bennekom’ zoeken en bij ‘gereformeerde kerk de juiste datum aanklikken). De liturgie is te vinden op de website van de Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com).
  Naast de leden van de voorbereidingsgroep werken aan deze dienst mee Tineke Roseboom, zang, Marja Hulsbergen, fluit en Gert Winkelhorst, orgel.
  In deze voor vele mensen moeilijke tijd ‘met leven op afstand’, hopen we samen iets van verbondenheid te kunnen ervaren en zo met elkaar toe te leven naar het Paasfeest.

  Clasien Lever-de Vries
  (Raad van Kerken Bennekom)

 • do
  01
  apr
  2021

  Witte Donderdag viering

  19:00 uur

  in de kerk

  Donderdag 1 april, Witte Donderdag
  19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks
  voorganger: Adri van Dijk en Guido Dieteren
  collecte 1: voor de eigen parochie
  collecte 2: Enda/Bolivia: NL11 RABO 0307 0604 38

 • vr
  02
  apr
  2021

  Goede Vrijdag Gezinsviering

  15:00 uur

  in de kerk, max 30 aanwezigen

  Op vrijdag 2 april om 15.00 uur is een korte Goede Vrijdag-gezinsviering en dus is deze dienst uitermate geschikt voor kinderen!

  Het kruis staat tijdens deze viering in de kerk op het liturgisch centrum. Als de kinderen het willen, mogen ze een bloem meenemen en deze bij het kruis steken. 

  De viering is geheel Corona-proof. Er mogen 30 mensen in de kerk komen. Je moet je daarvoor wel van tevoren aanmelden via  de website
  Als je vragen hebt of je telefonisch aan wilt melden, kun je ook bellen naar de parochiewacht, dagelijks doordeweeks van 10.30 tot 11.30 uur (tel 0318-414896).
  De viering wordt ook opgenomen en is later terug te kijken via het MVR YouTube kanaal

  Werkgroep Gezinsviering

 • vr
  02
  apr
  2021

  Goede Vrijdag viering

  19:30 uur

  in de kerk

  19.30 uur: woord-en gebedsviering m.m.v. Arsis
  voorganger: Marian Bolscher

 • zo
  04
  apr
  2021

  Eerste Paasdag viering

  10:00 uur

  in de kerk

  10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Arsis
  voorganger: Adri van Dijk
  collecte 1: voor de eigen parochie
  collecte 2: Willemshoeve:
  NL43 RABO 0107 7284 51

 • wo
  08
  sep
  2021

  Feest van Maria’s geboorte

  15:00 - 17:00 uur

  RK Bedevaartskerk O. L. Vrouw ten Hemelopneming,
  Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum

  uitnodiging

  Feest van Maria’s geboorte woensdag 8 september van 15.00- 17.00 u.

  Eucharistie en Aanbidding met priester Koos Smits

  15.00 u Barmhartigheidsgebed
  15.15 u Rozenkransgebed met liederen voor de Maagd Maria
  15.45 u Eucharistieviering, celebrant priester Koos Smits
  16.45 u Uitstelling Allerheiligste met Lof en gebed
  17.00 u Einde

  Na afloop Koffie/thee en gelegenheid om meegebrachte verjaardagsbloemen te schenken aan de Maagd Maria.

  Adres:
  RK Bedevaartskerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming,
  Dorpsstraat 1, 6871 AA  Renkum

 • ma
  13
  sep
  2021

  KVG openingsviering en alv

  19:30 u

  in de kerk

  Besloten viering en ALV alleen voor KVG Bennekom leden.

 • ma
  20
  sep
  2021

  Alphacursus Wageningen eo

  19:00 uur

  Pastorie Renkum en/of online

  Na de zomer zijn er weer kennismakingsavonden voor de Alphacursus.
  We starten in de derde week van september.
  Je kunt op de Alphacursus met andere deelnemers praten over onderwerpen rondom het christelijke geloof en de zin van het leven. De cursus duurt ongeveer 10 weken en er is ook een weekend aan verbonden. Je kunt kiezen om de cursus fysiek te volgen (in Renkum) of online (via Zoom).
  De fysieke cursus start met een maaltijd. Alle cursussen worden ingeleid door o.a. sprekers (ook priesters) en er is ruimte om je vragen en gedachten te delen binnen kleine groepjes. Deze deelgroepen worden in de eerste weken van
  de cursus gevormd.

  Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn:

  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
  • Hoe zit het met de kerk?

  Start cursussen
  Kom vrijblijvend kennismaken:
  Op maandag 20 september om 19.00 uur start de fysieke Alphacursus in de pastorie van Renkum. 
  Op dinsdag 21 september om 20.00 uur start de Nederlandstalige online Alphacursus.
  Op maandag 20 september start de Engelstalige cursus, met een combi van online en fysiek.

  Wel graag even aanmelden voor de kennismakingsavonden.
  Voor de onlinecursussen ontvang je dan ook de link.

  Aanmelden/vragen
  Mocht je vragen hebben? Stel ze gerust: alpha@pztb.nl of
  kijk voor meer informatie op www.tituszoekt.nl .Meer info: https://www.tituszoekt.nl/alpha-cursus-wageningen-barneveld-e-o/
  of: https://www.tituszoekt.nl/alpha-homepagnia/

 • di
  21
  sep
  2021

  interreligieuze Vredesbijeenkomst

  20:00 uur

  Kerkelijk Centrum Emmaüs
  Laan der Verenigde Naties 94 in Ede

  INTERRELIGIEUZE BIJEENKOMST IN DE VREDESWEEK

  Op dinsdag 21 september vindt er een interreligieuze vredesbijeenkomst plaats, georganiseerd door de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken, Vrijzinnig Bennekom, Kerkelijk Centrum Emmaüs en de Stichting Samen voor Ede.

  Van 19 tot en met 26 september is de Vredesweek, met als thema: “Inclusief Samenleven”. Net als vorig jaar willen we hier niet aan voorbij gaan. Een aantal sprekers, waaronder burgemeester Verhulst, de Turkse Imam Ramazan Kunvanc, dhr. Hassan El Ghouti van de stichting Kommerbij, Dhr. Mustafa Çelik van Samen voor Ede en dhr. Jan van Bommel van Vluchtelingenwerk zullen nadenken over dit thema.
  Muzikale medewerking wordt verleend door Erik Onnink (piano) en De Trekvogels, een Syrisch – Nederlandse muziekgroep.
  Aan het eind van de avond is er mogelijkheid om met de sprekers van gedachten te wisselen.

  Tijdens deze avond zal er een vrEDEsprijs worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om in Ede diverse bevolkingsgroepen met elkaar samen te brengen, een bruggenbouwer, die zo een stukje “Vrede” in Ede wil bevorderen.

  U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen.
  U kunt zich opgeven via:
  https://emmaus-ede.nl/reserveren-voor-een-dienst/

  meer info/laatste nieuws: https://emmaus-ede.nl/2021/08/27/interreligieuze-bijeenkomst-in-de-vredesweek/

  Locatie:
  Kerkelijk Centrum Emmaüs
  Laan der Verenigde Naties 94 in Ede
  Aanvang:
  20.00 uur

  Namens de werkgroep Vredesbijeenkomst,
  Erna Hulstein-Heinsdijk
  wimenerna@hulstein.eu
  06-20905959

   

 • zo
  26
  sep
  2021

  Parochiedag

  kerk en de tuin

  De Parochiedag gaat dit jaar zeker door, en staat vooralsnog gepland op 26 september. Het zal in grote lijnen dezelfde formule hebben als vorig jaar, dus we zien uit naar net zo’n topdag.

  Ook op de Parochiedag zullen we de Vrijwilliger/ster van het jaar in de bloemetjes gaan zetten. Want helaas hebben we dit jaar nog geen Vrijwilligersmiddag, maar dat doen we dan dunnetjes over op de Parochiedag.

 • za
  02
  okt
  2021

  kinderkorendag

  10:30 u- 15:00 u

  St. Antoniuskerk in Ede

  Zingende jeugd is slimmer!
  Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht speciaal voor jullie een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.

  Zingen in koor is gezellig, gezond en leerzaam. Tijdens de studiedag leer je wat erbij komt kijken als je in een koor zingt. Je ervaart hoe leuk het is om samen mooie koormuziek te zingen, en je ontmoet andere zangers en dirigenten tijdens het samen zingen en in de pauzes.
  Ook leer je nieuwe dingen m.b.t. zingen en word je als zanger of als dirigent geïnspireerd om in je eigen parochie mooie kerkmuziek te maken.

  In 4 tijdblokken ervaar je dat zingen bij een kinder-, jeugd- of jongerenkoor superleuk is, en dat zingen een actieve manier is om je geloof te beleven.
  Tijdens deze dag leer je onder meer de “Gloria- canon” van Taize’ (met verzen van Tom van Ginkel), en het communielied “Als je aan tafel gaat” (van Marcel Zagers). Ook zal het “Heilig” van Floris van de Putt gezongen worden, en als Marialied het mooie “Ka Waiata” in de Maori-taal van de originele bewoners van Nieuw-Zeeland. Tevens komt het lied “The Spirit lives to set us free” (arr. David Liff) aan bod.

  Spelenderwijs gaan we inzingen, leren we wat de juiste houding voor het zingen is, kijken we naar een gerichte ademhaling, stemgymnastiek, articulatie, en gaan we gericht luisteren d.m.v. voor- en nazingen (viva-voce-methode).
  Je krijgt de mogelijkheid om in groepjes, paren of solo te zingen om je zelfvertrouwen te stimuleren. De dag eindigt met een gezamenlijke presentatie van de geleerde liederen.

  De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor.
  Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
  Tel: 06-49957318.
  E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 • za
  02
  okt
  2021

  Credo, geloven op scherp, Opening expositie H. Pietersma

  10:00 uur

  Oude of Sint-Alexanderkerk

  Opening tentoonstelling op zat. 2 oktober.

  meer info: www.expooudekerk.nl

 • ma
  04
  okt
  2021

  KVG lezing 100 jr Melania & 50 jr KVG-Melania

  20:00 uur

  MVR kerk 

  Maandagavond, 4 oktober 2021, wordt er weer een avond gehouden van het KVG Bennekom die in het teken zal staan van 100 jaar Melania en 50 jaar KVG-Melania.
  Ceciel Bruin, coördinator Projectcommissies van Melania, Truus Appelman en Marian Bolscher zullen samen deze avond verzorgen.
  U zult veel horen over de beginjaren van Melania waar liefdadigheid en hulp de belangrijkste drijfveren zijn geweest (1921-1970). Emancipatie en internationale solidariteit kenmerkt de volgende 20 jaren. Vanaf 1990 tot nu toe draait het om het sterk maken van vrouwen in sociaal en economisch opzicht.
  U zult ook horen hoe Melania vroeger functioneerde, hoe ze zich steeds aanpaste aan de tijd en hoe ze voorbereid is op de toekomst.

  Deze avond wordt er een nieuw project gekozen wat het KVG Bennekom  financieel zal gaan steunen de komende tijd. De leden van het KVG hebben deze projecten per mail ontvangen en staan ook op de website van KVGBennekom.nl

  Aanvang 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.30 uur.

  Bent u geen lid van het KVG Bennekom maar u wilt wel komen? Hartelijk Welkom.  Wilt u zich dan wel vooraf aanmelden via de website van  KVGBennekom zodat we weten dat u komt? De kosten bedragen dan €3,-

 • za
  09
  okt
  2021

  ARocha werkmiddag

  13:00 - 16:00 uur

  ARocha : er is nog heel wat te doen!

  De eerste werkmiddag na de corona zit er weer op.
  Op zaterdag 9 oktober gaan we verder werken op ons terrein aan de Franse Kampweg. Er blijkt nog heel wat werk te doen!

  We beginnen weer om 13.00 uur en gaan dan met een pauze door tot 16.00 uur. Voor werkmateriaal wordt gezorgd.
  Wie wil er weer meedoen? Geef je dan alvast op.
  Graag bericht aan bennekom@arocha.org

  Het A Rocha Team

 • zo
  10
  okt
  2021

  Melania 100 jaar Jubileum event

  13:00 - 17:00 uur

  Utrecht

  Onder de noemer ‘Vrouwelijk ondernemerschap 100 jaar wereldwijd in ontwikkeling’, viert Melania op zondag 10 oktober haar jubileum.

  Ook jij bent van harte welkom in het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat 141 in Utrecht om dit feestelijke moment met ons te delen.

  We heten je van harte welkom!

  Alle info (programma/locatie/coronabewijs voorbereiding)  is op de website van Melania te vinden: melania-100-jaar

 • zo
  17
  okt
  2021

  Gelderse Bedevaart Renkum

  14:00 uur

  R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum.

  Op zondagmiddag 17 oktober 2021 vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse traditionele Gelderse bedevaart plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.
  Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent u van harte welkom!

  Kosten deelname:
  vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de hoge onkosten.
  Vervoer: op eigen gelegenheid.

  Hoofdcelebrant is pastoor H. Zemann van de parochies St. Lucas en St. Maarten (regio Barneveld, Harderwijk, Leusden) .
  Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van dirigente mevr. Regina Witte Koppen uit Zevenaar e.o.

  Het programma begint 14.00 uur met een bloemenhulde in de kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum gevolgd door het rozenkransgebed
  14.30 uur : feestelijke Eucharistieviering
  15.45 uur: uitstelling Allerheiligste met Lof
  16.00 uur: afsluiting

  Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie e/o terras gelegenheid voor koffie/thee met versnapering.
  Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

  Adres:
  R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum.
  Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg.

  Maatregelen i.v.m. Corona s.v.p. in acht nemen.

  Info via het secretariaat@mariavanrenkum.nl of dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 31 23 31 of sms naar organisatie via 06-193 44 199
  Kijk ook onder nieuws op www.mariavanrenkum.nl

 • zo
  24
  okt
  2021

  jubileum viering Henri ten Have

  10:00 uur

  St. Johannes de Doper kerk Wageningen

  Zoals u misschien heeft kunnen lezen in de TitusBreed en onze nieuwsbrief viert pastoor Henri ten Have op 24 oktober het moment dat hij 25 jaar geleden tot priester is gewijd.

  Het parochiebestuur nodigt u van harte uit om het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Henri te Have te vieren. Op zondag 24 oktober is er om 10:00 uur in de St. Johannes de Doper kerk een feestelijke eucharistieviering en aansluitend is er een receptie.

  Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de parochie.

 • zo
  07
  nov
  2021

  Gezinsviering met Alexanderschool

  10:30 uur

  in de kerk

  Dit jaar is het weer mogelijk: een gezinsviering samen met de St. Alexanderschool!

  Hans Lucassen, de werkgroep Identiteit van de St. Alexanderschool, kinderkoor Eigenwijs, kinderen en leerkrachten van school, ze leveren allemaal een bijdrage aan deze bijzondere, laagdrempelige woord- en gebedsviering.

  Dus wilt u weer eens een viering meemaken met kinderen en jonge gezinnen in de kerk: van harte welkom! De viering begint om 10.30 uur! (Wintertijd)

  De tweede collecte is tijdens deze viering bestemd voor de Stichting Jarige Job. In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is.
  Stichting Jarige Job helpt jaarlijks meer dan 80.000 kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school.

 • do
  11
  nov
  2021

  Lampionnetjestocht St Maarten

  17:15 uur

  RK kerk 

  Herfst in het land betekent ook dat de St. Maarten lampionnenoptocht zich bijna aandient. En we zijn heel blij dat de optocht dit jaar door mag gaan. De optocht is op donderdag 11 november om 17:15 uur. De optocht is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 8 jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk ook gezellig meelopen.
  De optocht begint direct om 17.15 uur in onze kerk. Vervolgens lopen we in een lange stoet achter Sint Maarten op zijn paard naar het veld bij het Papenpad. Daar luisteren we samen naar het verhaal van Sint Maarten dat heel boeiend wordt verteld en uitgebeeld. Aanmelden is niet noodzakelijk.
  Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om personenauto’s op het plein voor de kerk te parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de start van de optocht. Parkeren bij Supermarkt Plus is een goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam (of wordt het binnen in de kerk gevierd).

  Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst!

  (Vind je het leuk om mee te helpen met de organisatie van dit leuke evenement, neem contact met ons op! We zijn op zoek naar nieuwe leden.)

  Werkgroep Sint Maarten Bennekom
  Irene Hofstad
  Email: SintMaartenBennekom@gmail.com

 • vr
  19
  nov
  2021

  Solidariteitsmaaltijd - geannuleerd

  17:45 - 19:00 uur

  't Kerkheem

  ** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

  Solidariteitsmaaltijd 19 november in het Kerkheem
  De wereldmaaltijd wordt dit jaar in een ander jasje gestopt. Op een moment dat elke 10e wereldburger hongerlijdt, richten wij ons op een gezonde maaltijd van bodem dicht bij huis. Aan de oorlogen kunnen wij niet veel aan doen, aan klimaatverandering en gedragsverandering qua voedsel wel. En aan een inclusievere samenleving.
  Daarom gaan we dit jaar een maaltijd bereiden van 100 % voedsel van lokale bodem, gezaaid en geoogst door de mensen van de Hoge Born in Wageningen. Tijdens de maaltijd zal een medewerker van de Hoge Born iets over hun werkwijze vertellen. Met de opbrengst van de solidariteitsmaaltijd willen wij een bijdrage leveren aan de vervanging van de oude tractor. Hierover meer tijdens de maaltijd.
  De maaltijd is dit jaar in de grote zaal van het Kerkheem van de Alexanderkerk (Oude kerk Bennekom) om de 1,5m afstand voor degene die hier behoefte aan heeft ook de gelegenheid te bieden aan de maaltijd deel te nemen. Ook bij ons zal de regel gelden: toegang alleen als u gevaccineerd bent, getest of genezen verklaard bent. Dit zal bij ingang digitaal of met papieren bewijs gecheckt worden.
  We beginnen om 17.45 uur met de inloop en om 18 uur met de maaltijd. De maaltijd wordt om 19 uur afgesloten zodat u ook de Taizéviering van de Raad van Kerken in de katholieke kerk kunt bezoeken.

  U kunt zich eenvoudig opgeven via een email naar nicolebischoff60@gmail.com of bellen naar Nicole Bischoff (0624888105), Gozien van de Schans (0318-419667), Hans Egberts 0318-413930 of Leni Muilwijk 0317-419717.
  We hopen u 19 november in gezondheid te ontmoeten.
  De werkgroep sobere maaltijd

  ** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

 • vr
  19
  nov
  2021

  Taizé vesper - geannuleerd

  19:30 uur

  RK kerk

  ** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

  Taizé-viering
  Op vrijdag 19 november 2021 om 19.30 uur wordt in onze katholieke kerk een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.

  Het thema van deze vesper is ‘Bevrijding’.

  Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, geheel in lijn met de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). De geloofsgemeenschap van Taizé is ontstaan na 1945 en streeft ernaar wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar te verbinden.
  ….

  Voor actuele informatie over eventuele coronaregels, kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com.

  ** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

 • di
  23
  nov
  2021

  Doopvoorbereiding

  20.00 - 22:00 uur

  Bennekom - zaaltje

  Gezamenlijke doopvoorbereiding parochie

  Deze uitnodiging is voor doopouders uit de Zalige Titusbrandsma parochie.
  De voorbereidingsavond is in Bennekom op 23 november van 20.00-22.00 uur en wordt geleid door pastoor Ten Have en Erik Rozeman.

  Aanmelden kan bij Marian Bolscher.
  mgbolscher@hotmail.com

 • zo
  28
  nov
  2021

  Priester Koos Smits op feestdag van st Catharina Labouré

  15:00 - 17:00 uur

  RK Bedevaartskerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum

  Op 1e advent zondag 28 november 2021, tevens de feestdag van st Catharina Labouré, komt priester Koos Smits weer naar de bedevaartskerk in Renkum!

  Programma begint om 15.00 uur met de barmhartigheidsrozenkrans, 15.15 uur de eucharistieviering, 16.15 uitstelling en aanbidding Allerheiligste en biechtgelegenheid tot 17.00 uur
  ( zie flyer ).

  De Maagd Maria verscheen aan St Catharina Labouré in de kapel van Rue du Bac in Parijs en gaf haar de opdracht tot het slaan van een bijzondere medaille om Maria‘s bekendheid onder de mensen te vergroten. Deze zogenoemde Wonderdadige medaille is de meest verbreide medaille in de wereld.
  Na afloop van het programma in Renkum zijn deze Wonderdadige medailles aan te schaffen.

 • wo
  01
  dec
  2021
  vr
  10
  dec
  2021

  Orange the world

  “Orange the world”
  Vanaf 25 november is de toren van onze kerk ‘s avonds weer oranje verlicht in het kader van “Orange the World”, een internationale actie gericht tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
  Overdag wappert de vlag aan de vlaggenmast.
  De actie duurt tot 10 december.

 • vr
  10
  dec
  2021
  zo
  12
  dec
  2021

  Actie Groen Licht

  MVR kerktoren groen licht

  Bericht ingezonden door Nicole Bischoff.

  NIEUWE ACTIE – GROEN LICHT

  Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, kleurt Nederland groen!
  Doe jij mee? Deze dag worden overal in Nederland groene lampen aangestoken. Dit heeft te maken met de onmenselijke pushbacks van vluchtelingen aan de grenzen van Europa.
  Mensen worden vaak meerdere malen heen-en-weer gestuurd waarbij al hun bezittingen worden afgenomen, schoenen, telefoon en zelfs de benodigdheden voor baby’s die erbij zijn.
  In de grensstreek tussen Polen en Wit Rusland hebben de huizen waar vluchtelingen een toevlucht kunnen vinden een groene lantaarn branden als teken van gastvrijheid.
  Op 10 december sluiten tal van organisaties in heel Nederland zich hierbij aan. Ook onze kerktoren is van 10 tot 12 december groen verlicht.

  Mensenlevens en mensenrechten moeten beschermd worden aan de Europese grenzen! Mogen mensen in nood ook bij jou aankloppen? En/of vind je dat ze welkom zijn in Nederland? Zet op 10 december een groen lichtje in je raam! Of pak het groots aan en zorg ervoor dat in jouw dorp of stad de kerken, het gemeentehuis of ander groot gebouw groen kleurt

  GROEN LICHT is een actie van de Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN) die wij met liefde steunen. Wil je je als organisatie aansluiten bij de 40 organisaties die de actie al ondersteunen? Kijk op www.groenlicht2021.nl 

 • za
  25
  dec
  2021

  Bezoek aan MVR Kerststal

  14:00 - 16:30 ur

  Op Eerste Kerstdag is de kerk ’s middags van 14.00 uur tot 16.30 uur geopend, om de kerststal te bekijken of een kaarsje op te steken.

 • za
  25
  dec
  2021

  raad van kerken: kerstinloop -Geannuleerd

  GEANNULEERD

  De Volkskerstzang en de Kerstinloop gaan dit jaar vanwege de corona pandemie ( evenals in 2020) niet door.

  Alle info over de Kerstinloop 2021 staat op de website van Raad van Kerken, zie HIER

  Bericht van Raad van Kerken, 28 november:
  De Volkskerstzang en de Kerstinloop gaan niet door
  De persconferentie van de overheid, die was gepland voor 3 december, werd een week vervroegd als teken van het feit dat de situatie rondom het aantal coronabesmettingen zeer zorgelijk blijft. De eerder afgekondigde maatregelen bleken niet voldoende resultaat op te leveren. Er zijn inmiddels nieuwe, strengere maatregelen afgekondigd en hopelijk zorgen die voor ‘een keer de goede kant op’. De evaluatie van het resultaat van deze nu geldende maatregelen vindt op 14 december plaats; een volgende persconferentie staat (pas) voor 18 december gepland.
  De kans is groot dat, ook wanneer er verbeteringen optreden, het na 18 december nog steeds verplicht zal zijn om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het dringende advies om contacten zoveel mogelijk te vermijden, zal vermoedelijk ook blijven. De uitkomst laat zich in elk geval nu niet voorspellen.
  De Raad van Kerken heeft daarom besloten om de Volkskerstzang (op 19 december) en de Kerstinloop (op 25 december) niet door te laten gaan. Evenals vorig jaar hopen we wederom en nog steeds op betere tijden.

  Vorig jaar organiseerde een enthousiaste groep mensen uit allerlei (ook kerkelijke) geledingen van de samenleving ‘Ede viert Kerst’. Ede betekent in dit geval dat het om de hele gemeente Ede gaat, en dus ook voor Bennekommers bedoeld is. Het programma wordt momenteel zo aangepast dat coronaproof aan de activiteiten kan worden deelgenomen. Hoe het een en ander precies georganiseerd gaat worden, is echter nog onduidelijk.

  Wanneer u in het programma geïnteresseerd bent en/of zich voor deelname wilt aanmelden, is het verstandig de website van de Raad van Kerken (www.rvkbennekom.com) te raadplegen waarop informatie geplaatst zal worden zodra er meer concreet bekend is.

  Namens de Raad van Kerken Bennekom,
  Clasien Lever – de Vries