Lezing over Marc Chagall door Ben Piepers

Ben Piepers verzorgt op dinsdag 15 november de lezing “Verhalen van het begin, beelden van hoop” over het werk van kunstschilder Marc Chagall.

De lezing is in de RK Kerk, Heelsumseweg 1 in Bennekom en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
De lezing wordt georganiseerd door de Vormings- en ToerustingsCommissie Bennekom.


Marc Chagall komt uit een joodse traditie en is er zeer mee verweven. Hij beschikt over een grote innerlijke ruimte en heeft op verschillende momenten in zijn leven vorm gegeven aan de verhalen van het begin. Naast zijn grote doeken en kleurrijke glas-in-loodramen, zijn ook de voorstudies, de gouaches en litho’s boeiend om in een voordracht samen te brengen.
Het boek Genesis vertelt de verhalen van de wording, in den beginne… Het zijn symbolische verhalen die ons – met Marc Chagall – verwonderd laten kijken naar het heelal, licht en donker, oerzeeën en vruchtbaar land, vruchtbomen, planten- en dierenwereld en naar onszelf als mens, deel van het geheel. De verhalen werpen de vraag op: waartoe zijn wij op aarde? Ze dromen hoe het allemaal bedoeld kan zijn, maar vertellen ook van de mens op zoek naar eigen verantwoordelijkheid en strijd om de macht en de moord van een onschuldige… In die oerverhalen staat ook het verhaal van de grote vloed, de allesverwoestende kracht van het water en de boog aan de hemel. Het gaat over goed en kwaad, de onmetelijke kracht van de natuur, de mens als kans en gevaar voor heel de schepping.
Kijkend naar de kunstwerken van Chagall wil ik met u de oerverhalen tot leven wekken. Misschien gaan we anders, meer beschouwend, bescheidener én hoopvol kijken naar ons leven op aarde…

S.v.p. aanmelden bij: Ineke Ammerlaan,
E-mail ineke_ammerlaan@hetnet.nl
Tel. 0318-414936.
Kosten: Koffie/thee bijdrage